EVN tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật năm 2014
Trong 03 ngày từ 01 - 03/10/2014, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật năm 2014 cho cán bộ thuộc các Ban Cơ quan EVN và cán bộ làm công tác pháp chế, quản lý đầu tư xây dựng tại các đơn vị thuộc EVN có trụ sở từ Thừa Thiên Huế trở ra.

Đảm bảo sự minh bạch và quyền lợi của các bên trong mua, bán điện
Điện năng ngày càng đóng vai trò quan trọng và thiết yếu trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng sinh hoạt. Để quản lý hoạt động điện lực, Nhà nước đã ban hành Luật Điện lực số 28/2004/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Điện lực số 24/2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó quyền và nghĩa vụ của các bên (mua và bán điện) được quy định rõ ràng.

 

Đoàn thanh niên PCBG giao lưu toạ đàm PCBG đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ Tịch Nước trao tặng Giao lưu thể thao Hãy tiết kiệm điện hưởng ứng giờ Trái Đất Hội thi giao tiếp khách hàng giỏi PCBG

 

 

Đoàn thanh niên PCBG giao lưu toạ đàm PCBG đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ Tịch Nước trao tặng Giao lưu thể thao Hãy tiết kiệm điện hưởng ứng giờ Trái Đất Hội thi giao tiếp khách hàng giỏi PCBG

 

Công ty Điện lực Bắc Giang – Điện lực Lục Ngạn phối hợp với Trường Tiểu học Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn tổ chức Chương trình hoạt động ngoại khóa “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện”
Thực hiện theo chương trình phối hợp số 21/CTPH/TĐBG-PCBG ngày 26/5/2014 giữa Tỉnh đoàn Bắc Giang và Công ty Điện lực Bắc Giang V/v tuyên truyền vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Ngày 10/10/2014, Công ty Điện lực Bắc Giang – Điện lực Lục Ngạn đã phối hợp với Trường Tiểu học Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn tổ chức Chương trình hoạt động ngoại khóa “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện”.
Danh Mục

Bộ đếm