EVN tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật năm 2014
Trong 03 ngày từ 01 - 03/10/2014, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật năm 2014 cho cán bộ thuộc các Ban Cơ quan EVN và cán bộ làm công tác pháp chế, quản lý đầu tư xây dựng tại các đơn vị thuộc EVN có trụ sở từ Thừa Thiên Huế trở ra.
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức tập huấn và diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy
Nhằm không ngừng tăng cường kiến thức pháp luật PCCC cũng như thực hành trong công tác PCCC, góp phần thực hiện có hiệu quả Luật PCCC, bảo vệ tốt tài sản của Công ty và bảo vệ tính mạng con người; đồng thời cung cấp những kiến thức cơ bản về PCCC, những kỹ năng cần thiết tự bảo vệ và xử lý sự cố khi có sự cố cháy, nổ xẩy ra, Công ty Điện lực Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức tập huấn để phổ biến Luật PCCC và diễn tập phương án PCCC cho toàn thể cán bộ CNVC tại nhà điều hành Công ty Điện lực Bắc Giang cùng các cán bộ phụ trách công tác PCCC của các đơn vị trực thuộc. Đợt tập huấn lần này có sự tham gia của 360 CBCNV đến từ các đơn vị trong Công ty, được chia làm 3 lớp bắt đầu từ ngày 03/11/2014 đến hết ngày 07/11/2014.

Đảm bảo sự minh bạch và quyền lợi của các bên trong mua, bán điện
Điện năng ngày càng đóng vai trò quan trọng và thiết yếu trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng sinh hoạt. Để quản lý hoạt động điện lực, Nhà nước đã ban hành Luật Điện lực số 28/2004/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Điện lực số 24/2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó quyền và nghĩa vụ của các bên (mua và bán điện) được quy định rõ ràng.

 

Đoàn thanh niên PCBG giao lưu toạ đàm PCBG đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ Tịch Nước trao tặng Giao lưu thể thao Hãy tiết kiệm điện hưởng ứng giờ Trái Đất Hội thi giao tiếp khách hàng giỏi PCBG

 

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 11-2014
Xây dựng nhà dưới đường dây điện phải lặp đặt hệ thống nối đất Thông tư 31/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định: Từ ngày 18-11, khi xây dựng nhà ở, công trình ở nơi đã có công trình lưới điện cao áp, chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp nhà ở công trình phải tự lắp đặt hệ thống nối đất hoặc có đơn đề nghị đơn vị quản lý vận hành lưới điện cap áp lắp đặt hệ thống nối đất và phải chịu mọi chi chi phí.
Điện lực Sơn Động tuyên truyền tiết kiệm điện phối hợp với Hội thi “ Chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”bậc Giáo dục mầm non.
Thực hiện kế hoạch tuyên truyền tiết kiệm điện của Công ty Điện lực Bắc Giang năm 2014 và kế hoạch tổ chức Hội thi: Chung tay Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Sở Giáo dục và đào tạo Bắc Giang.
Danh Mục

Bộ đếm