Quyết định, Thông tư của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương về quy định biểu giá bán điện mới
Theo Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá điện và Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 quy định về giá bán điện của Bộ Công thương, biểu giá bán lẻ điện thay đổi trên cơ sở điều chỉnh một số nhóm đối tượng khách hàng và các mức giá của biểu giá điện hiện hành.
Công ty Điện lực Bắc Giang: Sơ kết phong trào thi đua toàn diện 6 tháng đầu năm 2014
Thực hiện văn bản số 269/CTLT-EVNNPC-CĐ ngày 21/01/2014 của Tổng Giám đốc và BTV Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc phát động phong trào thi đua “Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, đảm bảo tối ưu hoá chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và năm văn hoá an toàn lao động và kỷ luật lao động”.

Tổng hợp đơn giá sản xuất khác
Để khách hàng hiểu và phối hợp với các đơn vị của Công ty trong việc thực hiện các công tác liên quan đến các dịch vụ sản xuất khác, Công ty Điện lực Bắc Giang đưa các nội dung có liên quan đến các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

 

Đoàn thanh niên PCBG giao lưu toạ đàm PCBG đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ Tịch Nước trao tặng Giao lưu thể thao Hãy tiết kiệm điện hưởng ứng giờ Trái Đất Hội thi giao tiếp khách hàng giỏi PCBG

 

 

Đoàn thanh niên PCBG giao lưu toạ đàm PCBG đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ Tịch Nước trao tặng Giao lưu thể thao Hãy tiết kiệm điện hưởng ứng giờ Trái Đất Hội thi giao tiếp khách hàng giỏi PCBG

 

Sử dụng điều hòa tiết kiệm điện
Vào phòng ngủ, bạn mở máy lạnh và chọn nhiệt độ 16oC với mong muốn căn phòng sẽ được làm lạnh nhanh nhất. Với hành động đó, bạn đã tiêu tốn tiền điện một cách vô ích. Hãy lưu ý một số hướng dẫn sau để sử dụng điều hòa tiết kiệm điện.
Danh Mục

Bộ đếm