Mode:  
CHỈ THỊ LIÊN TỊCH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY
Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học, kỹ thuật trong các hoạt động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế của đất nước và đời sống của nhân dân với chủ đề năm “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.
Công ty Điện lực Bắc Giang nhận cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020”
Ngày 20/01/2021, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

 

 

 

 

Điện lực Yên Thế tuyên truyền sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
Nhằm thực hiện tốt công tác An toàn điện trong nhân dân, để người dân hiểu biết, nhận thức được mức độ huy hiểm của lưới điện, trang bị cho hộ sử dụng điện các kiến thức cơ bản về an toàn điện, kỹ năng cần thiết để phòng tránh và ứng cứu khi có sự cố cháy nổ, các tai nạn về điện

 

Đoàn thanh niên PCBG giao lưu toạ đàm PCBG đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ Tịch Nước trao tặng Giao lưu thể thao Hãy tiết kiệm điện hưởng ứng giờ Trái Đất Hội thi giao tiếp khách hàng giỏi PCBG

 

 

Đoàn thanh niên PCBG giao lưu toạ đàm PCBG đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ Tịch Nước trao tặng Giao lưu thể thao Hãy tiết kiệm điện hưởng ứng giờ Trái Đất Hội thi giao tiếp khách hàng giỏi PCBG

 

Danh Mục
Bộ đếm
Theo Quí vị , mức độ hài lòng về hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết Đăng ký mua điện:Trả lời  Xem KQ

Theo Quý vị, hiện nay phương thức thanh toán tiền điện nào là thuận tiện nhất?

Trả lời  Xem KQ