Quyết định, Thông tư của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương về quy định biểu giá bán điện mới
Theo Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá điện và Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 quy định về giá bán điện của Bộ Công thương, biểu giá bán lẻ điện thay đổi trên cơ sở điều chỉnh một số nhóm đối tượng khách hàng và các mức giá của biểu giá điện hiện hành.
Công ty Điện lực Bắc Giang tham gia hội thi giao tiếp khách hàng giỏi năm 2014 của NPC
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và đẩy mạnh việc thực thi văn hóa doanh nghiệp cho cán bộ công nhân viên và người lao động trong toàn Tổng Công ty. Từ ngày 11 - 12/9/2014 vừa qua tại Hội trường Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp - thành phố Hải Phòng, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) tổ chức Hội thi giao tiếp khách hàng giỏi năm 2014.
Nâng cao kỹ năng an toàn qua việc bồi huấn thường xuyên
Từ ngày 09/09/2014 đến ngày 16/09/2014, Tại Công ty Điện lực Bắc Giang, Phòng Thanh tra an toàn đã phối hợp với Phòng Tổ chức lao động thực hiện huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ về công tác an toàn khi làm việc trên lưới điện gồm: Quy định lập phương án; Quy định trình tự các bước công tác trên lưới điện; Quy định thực hiện Phiếu công tác, Lệnh công tác. Tham dự đợt bồi huấn này có 4 lớp với 395 người là CBCNV các Điện lực và Phân xưởng TN&SCLĐ thuộc Công ty Điện lực Bắc Giang.

Đảm bảo sự minh bạch và quyền lợi của các bên trong mua, bán điện
Điện năng ngày càng đóng vai trò quan trọng và thiết yếu trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng sinh hoạt. Để quản lý hoạt động điện lực, Nhà nước đã ban hành Luật Điện lực số 28/2004/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Điện lực số 24/2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó quyền và nghĩa vụ của các bên (mua và bán điện) được quy định rõ ràng.

 

Đoàn thanh niên PCBG giao lưu toạ đàm PCBG đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ Tịch Nước trao tặng Giao lưu thể thao Hãy tiết kiệm điện hưởng ứng giờ Trái Đất Hội thi giao tiếp khách hàng giỏi PCBG

 

 

Đoàn thanh niên PCBG giao lưu toạ đàm PCBG đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ Tịch Nước trao tặng Giao lưu thể thao Hãy tiết kiệm điện hưởng ứng giờ Trái Đất Hội thi giao tiếp khách hàng giỏi PCBG

 

Sử dụng điều hòa tiết kiệm điện
Vào phòng ngủ, bạn mở máy lạnh và chọn nhiệt độ 16oC với mong muốn căn phòng sẽ được làm lạnh nhanh nhất. Với hành động đó, bạn đã tiêu tốn tiền điện một cách vô ích. Hãy lưu ý một số hướng dẫn sau để sử dụng điều hòa tiết kiệm điện.
Danh Mục

Bộ đếm