Mode:  
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 72
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 17h30 : 09/05/202119h30 : 09/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : P/V: Đấu lại lèo 30 và 40 ĐZ, Sau sửa chữa lớn ĐZ 371E7.13LDA371-E7.13/20 ( Kép -1)Từ cột 20 dến 55 ĐZ 371E7.13459PA0501Điện lực Lạng Giang
2 17h30 : 09/05/202119h30 : 09/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : P/V: Đấu lại lèo 30 và 40 ĐZ, Sau sửa chữa lớn ĐZ 371E7.13LDA371-E7.13-47***Mạch vòng 376-E7.1Từ cột 20 dến 55 ĐZ 371E7.137PA0501Điện lực Lạng Giang
3 11h30 : 09/05/202119h30 : 09/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : P/V: Sửa chữa lớn ĐZ 371E7.13LDA371-E7.13/41Từ cột 30 dến 40 ĐZ 371E7.131992PA0501Điện lực Lạng Giang
4 11h30 : 09/05/202113h00 : 09/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo tại cột 41 ĐZ 371E7.13, P/V: Sửa chữa lớn ĐZLDA371-E7.13-47***Mạch vòng 376-E7.1Từ cột 41 dến CDPT NH-17PA0501Điện lực Lạng Giang
5 15h00 : 09/05/202117h30 : 09/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ đấu lèo tại cột 76 ĐZ 374E7.7 sau khi dịch chuyển đường dây xong.LDA374-E7.7***LDA374-E7.7ĐZ 374E7.73617PA0502ĐL Việt Yên
6 7h00 : 09/05/202116h30 : 09/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dịch chuyển đường dây 473E7.7 phục vụ xây dựng nút giao thông.LDA473-E7.7***ĐƯỜNG DÂY 473 E7.7ĐZ 473E7.7 đoạn từ cột 29 đến PT 400-3-3ĐT/4017PA0502ĐL Việt Yên
7 16h30 : 09/05/202117h00 : 09/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để chuyển nguồnLDA475-E7.1***Nhánh Liên Chung 1 1807PA0504ĐL Tân Yên
8 16h30 : 09/05/202117h00 : 09/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để chuyển nguồn cấp điệnLDA475-E7.1***Nhánh Liên Chung 1 539PA0504ĐL Tân Yên
9 5h30 : 09/05/202111h00 : 09/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnLDA471-E7.12***Đường trục 471-E7.12Cắt PT 471-7E7.12/72 Cắt PT 471-7E7.12/87 đường dây 471E7.121065PA0505ĐL TP Bắc Giang
10 16h00 : 09/05/202118h30 : 09/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện theo yêu cầu KHLDA374-E7.8-114-2-8_1***N. Thiên Hải LongTBA Thiên Hải Long2PA0507ĐL Lục Ngạn
11 5h30 : 09/05/202112h30 : 09/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dây dẫn từ cột 42 lộ 472 E7.16 đến TBA Mai HạLDA472-E7.16-42_1***Nhánh Mai HạNhánh Mai Hạ813PA0508Hiệp Hoà
12 5h30 : 09/05/20217h15 : 09/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo dây dẫn tại cột 38 ĐZ 472E7.16 quấn gọn về hai phía đường dâyLDA472-E7.16***ĐZ 472-E7.16Đường dây 472E7.16541PA0508Hiệp Hoà
13 10h00 : 09/05/202112h30 : 09/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo dây dẫn tại cột 38 ĐZ 471 E7.16LDA472-E7.16***ĐZ 472-E7.16Đường dây 472E7.16541PA0508Hiệp Hoà
14 15h00 : 09/05/202117h00 : 09/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Điều tiết sản lượng kết hợp - Đấu lèo cột 76ĐZ 374E7.7Quần ThượngTBA Quần Thượng398PA0508Hiệp Hoà
15 15h00 : 09/05/202117h00 : 09/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Điều ti sản lượng kết hợp - Căng dây từ cột 80A/374 E7.7 đến cột 45/371 E7.11 - Đấu lại lèo 3 pha nhánh trạm biến áp An Hòa tại cột 45/371 E7.7LDA371-E7.11***ĐZ 371-E7.11ĐZ 371E7.11884PA0508Hiệp Hoà
16 15h00 : 09/05/202117h00 : 09/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Điều tiết sản lượng kết hợp - Đấu lèo cột 76ĐZ 374E7.7Đồng QuanTBA Đồng Quan0PA0508Hiệp Hoà
17 7h00 : 09/05/202113h00 : 09/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : *Dựng cột, thay xà, lắp lại sứ các cột 35, 37, 38, 39, 46, 47 đường trục lộ 472E7.14; *Dựng cột, thay xà, lắp lại sứ các cột 33, 34, 38, 42 đường trục lộ 474E7.14 * Bảo dưỡng tăng cường tiếp xúc DCL XT 472, 474E7.14MC 472E7.14Xã Thanh Lâm3500PA0509ĐL Lục Nam
18 7h00 : 09/05/202113h00 : 09/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : *Dựng cột, thay xà, lắp lại sứ các cột 35, 37, 38, 39, 46, 47 đường trục lộ 472E7.14; *Dựng cột, thay xà, lắp lại sứ các cột 33, 34, 38, 42 đường trục lộ 474E7.14 * Bảo dưỡng tăng cường tiếp xúc DCL XT 472, 474E7.14MC 474E7.14Xã Bảo Sơn, Bảo Đài6262PA0509ĐL Lục Nam
19 7h00 : 09/05/20219h30 : 09/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối TBA Tân Mộc XDM tại cột TBA Tân bìnhPT N.Mản/2Thôn Cầu Bình, Nghè mản, tân bình, đồng bản, đá húc, suối mản652PA0509ĐL Lục Nam
20 7h00 : 09/05/202113h00 : 09/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay cột, xà ĐZ, lắp chụp cột, thay dây léo cột từ cột 93 mạch kép ĐZ 375/377 E7.14 đến cột 3 nhánh Cẩm Nang và cột 94 ĐZ 377E7.14PT 375-7E7.14/55Xã tiên Nha2320PA0509ĐL Lục Nam
21 7h00 : 09/05/202113h00 : 09/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay cột, xà ĐZ, lắp chụp cột, thay dây léo cột từ cột 93 mạch kép ĐZ 375/377 E7.14 đến cột 3 nhánh Cẩm Nang và cột 94 ĐZ 377E7.14MC 377E7.14Xã Đông Hưng3774PA0509ĐL Lục Nam
22 7h00 : 10/05/202111h30 : 10/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối CTĐ : HKD Nguyễn Đình QúyLDA473-E7.13-72G-19-17-18***Trường ThịnhNhánh Trường Thịnh332PA0501Điện lực Lạng Giang
23 4h00 : 10/05/20214h30 : 10/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay đổi phương thức cấp điệnLDA471-E7.1***Đường trục 471-E7.1Cắt điện đường dây 471E7.14458PA0505ĐL TP Bắc Giang
24 4h00 : 10/05/20214h30 : 10/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay đổi phương thức cấp điệnLDA477-E7.1***Đường trục 477-E7.1Cắt điện đường dây 477E7.13962PA0505ĐL TP Bắc Giang
25 16h45 : 10/05/202119h00 : 10/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Căng dây từ cột 1 nhánh Nội Quan đến đấu lèo tại cột 8 nhánh Trung Hoà 2 lộ 471E7.21. - Căng dây từ cột 1 nhánh Trung Tâm đến đấu lèo tại cột 17/TH nhánh Trung Hoà 2 lộ 471E7.21LDA471-E7.21-65***Nhánh Trung Hòa 2Nhánh Trung Hòa2023PA0508Hiệp Hoà
26 5h45 : 10/05/202119h00 : 10/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thay sứ từ cột 1 đến cột 2, cột 9 đến 12, thay dây tiếp địa thay dây dẫn từ cột 1 nhánh Trung Tâm đến cột TBA Trung Tâm, thay cầu dao tại cột 1 nhánh Trung Tâm lộ 471 E7.21LDA471-E7.21-65-17***Nhánh Trung TâmNhánh Trung Tâm1275PA0508Hiệp Hoà
27 5h45 : 10/05/20217h15 : 10/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Tháo lèo, hạ dây dẫn nhánh Nội Quan tại cột 8/TH nhánh Trung Hoà 2 về phía cột 1 nhánh Nội Quan lộ 471 E7.21; - Tháo lèo, hạ dây dẫn nhánh Trung Tâm tại cột 17/TH nhánh Trung Hoà 2 về phía cột 1 nhánh Trung Tâm lộ 471 E7.21LDA471-E7.21-65***Nhánh Trung Hòa 2Nhánh Trung Hòa2023PA0508Hiệp Hoà
28 5h45 : 10/05/202119h00 : 10/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Thay xà, sứ, dây tiếp địa, dây dẫn từ cột 1 nhánh Nội Quan đến cột TBA Nội Quan đến cột TBA Mai Phong 2LDA471-E7.21-65-8***Nhánh Nội QuanNhánh Trung Tâm586PA0508Hiệp Hoà
29 8h00 : 11/05/20219h00 : 11/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ TBAHương Sơn 15TBA Hương Sơn 15198PA0501Điện lực Lạng Giang
30 6h30 : 11/05/202114h30 : 11/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện phục vụ cho ĐL Tân Yên cải tạo SCL ĐZLDA471-E7.1***471-E7.1ĐZ 471E7.1 (487E7.1) Từ DCL XH-1 đến cột 371580PA0501Điện lực Lạng Giang
31 9h15 : 11/05/202110h15 : 11/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ TBAHương Sơn 11Hương Sơn 15196PA0501Điện lực Lạng Giang
32 14h00 : 11/05/202115h30 : 11/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ TBAHương BắcTBA Hương Bắc194PA0501Điện lực Lạng Giang
33 10h30 : 11/05/202111h30 : 11/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ TBANguyễn Văn TrìuTBA Nguyễn Văn Trìu1PA0501Điện lực Lạng Giang
34 15h45 : 11/05/202116h30 : 11/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ TBAHương Sơn 14TBA Hương Sơn 14169PA0501Điện lực Lạng Giang
35 6h30 : 11/05/20217h15 : 11/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điệnLDA471-E7.12***LDA471-E7.12 1761PA0504ĐL Tân Yên
36 14h00 : 11/05/202114h45 : 11/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điệnLDA471-E7.12***LDA471-E7.12 3707PA0504ĐL Tân Yên
37 6h30 : 11/05/202115h30 : 11/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điệnLDA471-E7.1***LDA471-E7.1 1638PA0504ĐL Tân Yên
38 7h30 : 11/05/20219h30 : 11/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây dẫn từ cột TBA đến cột 1-I TBA Khả Lã 3Khả Lã 3TBA Khả Lã 3134PA0507ĐL Lục Ngạn
39 16h00 : 11/05/202118h30 : 11/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện theo yêu cầu KHLDA374-E7.8-114-2-8_1***N. Thiên Hải LongTBA Thiên Hải Long2PA0507ĐL Lục Ngạn
40 7h15 : 11/05/20218h45 : 11/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lại lèo đường dây mạch vòng kết nối lộ 474 E7.11 và lộ 473 E7.11 tại cột TBA Phúc ThắngPhúc ThắngNhánh Phúc Thắng154PA0508Hiệp Hoà
41 7h00 : 11/05/20218h30 : 11/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo tại cột 51B ĐZ 471 E7.11.Hưng ThịnhTBA Hưng Thịnh116PA0508Hiệp Hoà
42 11h00 : 12/05/202112h00 : 12/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ TBAHóa Chất MỏTBA Hóa Chất Mỏ1PA0501Điện lực Lạng Giang
43 15h00 : 12/05/202116h15 : 12/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI định kỳTBA Hố Luồng 2TBA Hố Luồng 239PA0503ĐL Yên Thế
44 7h30 : 12/05/20219h30 : 12/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây dẫn từ cột TBA đến cột 1-I TBA Ba LềuBa LềuTBA Ba Lều233PA0507ĐL Lục Ngạn
45 7h30 : 12/05/202112h00 : 12/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây dẫn từ cột TBA đến cột 1-I TBA Ba LềuBa LềuLộ I TBA Ba Lều63PA0507ĐL Lục Ngạn
46 16h30 : 12/05/202119h30 : 12/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo cột 26 để sửa chữa nhánh Hộ ĐápLDA371-E7.8-77***N. Hộ Đápnhánh Hộ Đáp đến cột 26826PA0507ĐL Lục Ngạn
47 5h00 : 12/05/202119h30 : 12/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa nhánh Hộ ĐápLDA371-E7.8-77***N. Hộ Đápnhánh Hộ Đáp sau cột 268440PA0507ĐL Lục Ngạn
48 7h30 : 12/05/202110h30 : 12/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây dẫn từ cột TBA đến cột 1-I TBA Ba LềuBa LềuTBA Ba Lều170PA0507ĐL Lục Ngạn
49 5h00 : 12/05/20217h00 : 12/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo cột 26 để sửa chữa nhánh Hộ ĐápLDA371-E7.8-77***N. Hộ Đápnhánh Hộ Đáp đến cột 26826PA0507ĐL Lục Ngạn
50 7h20 : 12/05/20219h30 : 12/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo thu hồi dây dẫn từ 10-I.III/CT đến 10A1-III/CT và đấu nối dây dẫn tại cột 10A4.8-III/CT để san phụ tải từ ĐZ 0.4kV TBA Cẩm Trung sang TBA Cẩm Trung 3 XDMCẩm TrungAB lộ I,III TBA Cẩm Trung293PA0508Hiệp Hoà
51 5h00 : 12/05/202119h00 : 12/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay cột thay xà, sứ, dây tiếp địa, thay dây dẫn từ cột 57 đến 75 lộ 474E7.11LDA474-E7.11-61***nhánh Lữ 675Đường dây 474 E7.11826PA0508Hiệp Hoà
52 16h45 : 12/05/202119h00 : 12/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Căng dây dẫn từ cột 75 sang cột 76 lộ 474E7.11, đấu lèo vào cầu dao tại cột 76 lộ 474E7.11LDA474-E7.11-91***nhánh Hoàng An 1Đường dây 474E7.113863PA0508Hiệp Hoà
53 16h45 : 12/05/202119h00 : 12/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Căng dây dẫn từ cột 57 đến đấu nối vào đường dây 474 E7.11 tại cột 56.LDA474-E7.11***ĐZ 474-E7.11Đường dây 474E7.11695PA0508Hiệp Hoà
54 9h30 : 12/05/202112h00 : 12/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo thu hồi dây dẫn từ 11-I/CT2 đến cột 11A1-I/CT2 và thu hồi dây dẫn từ 12B2-II/CT2 đến 12B3-II/CT2 và đấu nối dây dẫn tại các cột 11A7-I/CT2, 12B5-II/CT2 để san phụ tải từ ĐZ 0.4kV TBA Cẩm Trung 2 sang TBA Cẩm Trung 3 XDMCẩm Trung 2TBA Cẩm Trung 2310PA0508Hiệp Hoà
55 5h00 : 12/05/20217h00 : 12/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo dây dẫn ĐZ 474E7.11 tại cột 56 hạ khoảng dây dẫn sang cột 57 xuống đấtLDA474-E7.11***ĐZ 474-E7.11Đường dây 474 E7.11695PA0508Hiệp Hoà
56 7h30 : 13/05/202110h30 : 13/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo, tháo lèo, thu hồi dây dẫn, chuyển dây nguồn hòm công tơ sang lưới mớiTT Lan Hoathôn TT Lan Hoa153PA0509ĐL Lục Nam
57 14h00 : 13/05/202117h30 : 13/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo, tháo lèo, thu hồi dây dẫn, chuyển dây nguồn hòm công tơ sang lưới mớiYên Lũng1 phần thôn yên Lũng158PA0509ĐL Lục Nam
58 9h45 : 14/05/202110h00 : 14/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ thao tác đóng DCL 476-7.S.Hà/1 không điện.LDA476-E7.7-94***N.Bơm Việt TiếnNhánh Bơm Việt Tiến261PA0502ĐL Việt Yên
59 3h30 : 14/05/20213h45 : 14/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ thao tác cắt DCL 476-7.S.Hà/1 không điện.LDA476-E7.7-94***N.Bơm Việt TiếnNhánh Bơm Việt Tiến261PA0502ĐL Việt Yên
60 3h30 : 14/05/202110h30 : 14/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ dựng cột, đấu nối CTĐ TBA Sử lý rác thải xã Thượng Lan Kết hợp: nâng cao k/c pha đất cột 14 nhánh Sơn HàLDA476-E7.7-94-7***N.Sơn HàNhánh Sơn Hà915PA0502ĐL Việt Yên
61 5h00 : 14/05/202119h30 : 14/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa đường dây nhánh Đồng QuýtLDA377-E7.23***ĐZ 377-E7.23Nhánh Đồng Quýt4035PA0507ĐL Lục Ngạn
62 14h00 : 14/05/202118h00 : 14/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay MBA từ 50kVA-35/0,4kV bằng MBA 100kVA-35/0,4kV, thiết bị tủ 0,4kV (chuyển từ TBA Xạ To)Khuôn NghiềuTBA Khuôn Nghiều70PA0507ĐL Lục Ngạn
63 7h00 : 14/05/202114h00 : 14/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay MBA 100kVA-35/0,4kV bằng MBA 180kVA-35/0,4kV, thiết bị tủ 0,4kV (chuyển từ TBA Tân Mộc đến)Xạ ToTBA Xạ To172PA0507ĐL Lục Ngạn
64 5h30 : 14/05/20217h30 : 14/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo dây dẫn nhánh Hòa Sơn 4 tại cột 27/HS nhánh UB Hòa Sơn lộ 475 E7.21, tháo hạ dây xuống đấtLDA475-E7.21-54_1***Nhánh UB Hòa SơnNhánh Hoà Sơn1042PA0508Hiệp Hoà
65 16h45 : 14/05/202119h00 : 14/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Căng dây dẫn từ cột 1 nhánh Hòa Sơn 4 đến đấu nối tại cột 27/HS nhánh UB Hòa SơnLDA475-E7.21-54_1***Nhánh UB Hòa SơnNhánh Hoà Sơn1042PA0508Hiệp Hoà
66 5h30 : 14/05/202119h00 : 14/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay sứ, dây tiếp địa, dây dẫn từ cột 1 nhánh Hòa Sơn 4 đến cột TBA Hòa Sơn 4, thay cầu dao nhánh Hòa Sơn 4 Kết hợp :Thay đầu cốt Gulifa bằng đầu cốt Tuấn Ân tại cột 1 nhánh Quyết Tiến Thay đầu cốt Gulifa bằng đầu cốt Tuấn Ân, thay dây chì MBA, lắp chụp đầu cực ty sứ cao thế MBA tại TBA An Khánh, TBA Hòa Sơn 3, TBA Quyết Tiến, TBA Hòa Sơn 4LDA475-E7.21-54_1-27***Nhánh Hòa Sơn 4Nhánh Hoà Sơn 4795PA0508Hiệp Hoà
67 6h00 : 15/05/202111h00 : 15/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp xà, sứ, căng dây lấy độ võng và đấu nối đường dây TBA Hố Mây tại cột 59 nhánh Sơn HảiLDA374-E7.8-59-17_2***N. Sơn HảiĐường dây 35kV nhánh Sơn Hải2650PA0507ĐL Lục Ngạn
68 17h00 : 15/05/202118h00 : 15/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo cột 7-IMỏAB lộ I TBA Mỏ53PA0510ĐL Sơn Động
69 0h00 : 15/05/20218h00 : 15/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo cột 7-IMỏAB lộ I TBA Mỏ53PA0510ĐL Sơn Động
70 7h00 : 16/05/202118h00 : 16/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo đường dây ( tạo mạch vòng giữa 2 DDZ 473 - 474E7.7 )LDA474-E7.7-27-2***Nhánh Đồng VàngTBA FUHONG1PA0502ĐL Việt Yên
71 4h30 : 16/05/20215h00 : 16/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ thao tác cắt DCL 372-7E7.7/11 không điệnLDA372-E7.7***LDA 372E7.7ĐZ 372E7.7 đoạn từ E7.7 đến DCl 372-7E7.7/113PA0502ĐL Việt Yên
72 5h00 : 16/05/202110h30 : 16/05/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ tháo lèo cột 20, 27 ĐZ 372E7.7 (Để cải tạo mạch vòng ĐZ 473 - 474E7.7)LDA372-E7.7***LDA 372E7.7ĐZ 372E7.73384PA0502ĐL Việt Yên