Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 218
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện lực Lạng Giang
1 7h30 : 07/03/201717h0 : 07/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơMỹ Hà 5Thôn Ngoài, một phần thôn Trám : Xã Mỹ Hà305PA0501Điện lực Lạng Giang
2 7h30 : 07/03/201717h30 : 07/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơTân LạcThôn tân lạc : Xã Quang Thịnh489PA0501Điện lực Lạng Giang
ĐL Việt Yên
3 4h30 : 12/03/201719h0 : 12/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cải tạo đường dâyĐZ 477 E7.7KCN Đình Trám : Huyện Việt Yên,Thị trấn Bích Động,Xã Minh Đức,Xã Hồng Thái,Xã Hoàng Ninh,Xã Vân Trung857PA0502ĐL Việt Yên
4 4h30 : 12/03/201719h0 : 12/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : cải tạo dường dâyDZ 473E7.7Cty Việt Hàn, Cty Trường Thành, Cty Thép Tuấn Cường, Cty An Sinh, Cty Nam Sơn, Cty KIMURA, Cty Costech Vina, Cty Shina tech, Cty Taeyang, Cty Nano Hightech, Cty Giánmobile, Cty Giày Quỳnh An, Ngân Hàng NN&PTNT KCN Đình Trám, Cty P&Q vina, Cty Dong Jin VN, Cty JBK, Cty YongJin vina, Bưu điện KCN Đình Trám, BQL các KCN, Cty Phòng Hoàng, Cty Joung One, Cty Sihang Eng vina, Cty Nam Bình, Cty Glover land vina, Cty JinSung : TỈNH BẮC GIANG,Huyện Việt Yên,Thị trấn Bích Động,Xã Hồng Thái,Xã Hoàng Ninh40PA0502ĐL Việt Yên
5 5h0 : 11/03/201718h0 : 11/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cải tạo đường dâyPT nhánh Bơm Việt TiếnThôn Hạ, kim Sơn, Sơn Hà, Hà Thượng : Thị trấn Bích Động,Xã Thượng Lan,Xã Việt Tiến,Xã Tiên Sơn995PA0502ĐL Việt Yên
6 5h0 : 10/03/201718h0 : 10/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cải tạo đường dâyPT nhánh Bơm Việt TiếnThôn Hạ, kim Sơn, Sơn Hà, Hà Thượng : Thị trấn Bích Động,Xã Thượng Lan,Xã Việt Tiến,Xã Tiên Sơn995PA0502ĐL Việt Yên
7 5h0 : 08/03/201718h30 : 08/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa, cải tạo ĐZDCL NHÁNH MỎ THỔThôn Mỏ Thổ : Xã Minh Đức732PA0502ĐL Việt Yên
8 5h0 : 07/03/201718h0 : 07/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa, cải tạo ĐZDCL NHÁNH MỎ THỔThôn Mỏ Thổ : Xã Minh Đức732PA0502ĐL Việt Yên
ĐL Yên Thế
9 7h30 : 12/03/201712h0 : 12/03/2017Khác : Thay nâng công suất MBA từ 180kVA lên 250kVATBA Cầu Gồ 3Phố Cả Dinh, một phần phố Bà Ba : Thị trấn Cầu Gồ249PA0503ĐL Yên Thế
10 7h0 : 09/03/201714h30 : 09/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp chụp tại cột 7-I-II, chuyển dây dẫn và hòm công tơ sang cột mới tại cột 18-II, 19-II sau TBA Đồng Hưu 8TBA Đồng Hưu 8Bản Cổng Châu, Suối Dọc, Trại Mới xã Đồng Hưu : Xã Đồng Hưu,Xã Hương Vĩ233PA0503ĐL Yên Thế
11 10h30 : 08/03/201715h0 : 08/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thí nghiệm MBA, lắp đặt thiết bị trong tủ TBA Gốc Bòng 2TBA Gốc Bòng 2bản Gốc Bòng, xã Đồng Tiến : Xã Đồng Tiến156PA0503ĐL Yên Thế
12 7h0 : 08/03/201712h30 : 08/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp chụp tại cột 6A2-III, chuyển dây dẫn và hòm công tơ sang cột mới tại cột 6A5-III, 6A5A-III sau TBA Đồng Hưu 2Lộ III---03CE00052--|--Đồng Hưu 2---TBA Đồng Hưu 2Thôn Trại vanh : Xã Đồng Hưu,Xã Phồn Xương107PA0503ĐL Yên Thế
13 10h30 : 08/03/201715h0 : 08/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thí nghiệm MBA, lắp đặt thiết bị trong tủ- TBA Đồng Tiến 2TBA Đồng Tiến 2Bản: Cây Thị, Khe Ngọn, một phần bản Gốc Bòng xã Đồng Tiến : Xã Đồng Tiến250PA0503ĐL Yên Thế
14 10h30 : 08/03/201715h0 : 08/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thí nghiệm MBA, lắp đặt thiết bị trong tủ TBA Gốc Bòng 2CDPT Đồng Tiến 2Xã Đồng Tiến : Xã Đồng Tiến,Xã Tiến Thắng946PA0503ĐL Yên Thế
15 13h0 : 07/03/201716h30 : 07/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Lắp chụp tại cột 13-III sau TBA Đồng Hưu 5Lộ III---Đồng Hưu 5---TBA Đồng Hưu 5Bản Ao Gáo : Xã Đồng Hưu34PA0503ĐL Yên Thế
16 7h30 : 07/03/201711h30 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp chụp tại cột 10-I sau TBA Đồng Hưu 5Lộ I---Đồng Hưu 5---TBA Đồng Hưu 5Một phần thôn Ao Gáo xã Đồng Hưu : Xã Đồng Hưu22PA0503ĐL Yên Thế
17 7h30 : 07/03/201717h0 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : "Thay dây dẫnTừ tủ 0,4kV đến cột 4A4-II và Từ tủ cột 1-I-III đến cột 14-I và từ cột 1B1 đến 1B2-I – TBA XM"TBA Xuân MôiBản Xuân Môi xã Xuân Lương : Xã Xuân Lương,Xã Tam Tiến145PA0503ĐL Yên Thế
18 15h30 : 07/03/201717h30 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp chụp tại cột 15-II, thay dây và chuyển dây tại cột 13A-II, cột 15A-II sau TBA Hố ZíchLộ II---Hố Zích---TBA Hố ZíchThôn Hố Zích, xã Đông Sơn : Xã Đông Sơn43PA0503ĐL Yên Thế
19 7h30 : 07/03/201712h0 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp chụp tại cột 7-I-II, chuyển dây dẫn và hòm công tơ sang cột mới tại cột 18-II, 19-II sau TBA Đồng Hưu 8Lộ II---Đồng Hưu 8---TBA Đồng Hưu 8Thôn Cổng Châu : Xã Đồng Hưu109PA0503ĐL Yên Thế
20 13h30 : 07/03/201716h0 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp chụp tại cột 6A2-III, chuyển dây dẫn và hòm công tơ sang cột mới tại cột 6A5-III, 6A5A-III sau TBA Đồng Hưu 2Lộ III---03CE00052--|--Đồng Hưu 2---TBA Đồng Hưu 2Thôn Trại vanh : Xã Đồng Hưu,Xã Phồn Xương107PA0503ĐL Yên Thế
21 7h30 : 07/03/201710h30 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp chụp tại cột 14B1-II sau TBA Đồng Hưu 6Lộ II---Đông Hưu 6---TBA Đông Hưu 6Một phần thôn Thái Hà xã Đồng Hưu : Xã Đồng Hưu,Xã Hồng Kỳ,Xã Đồng Kỳ120PA0503ĐL Yên Thế
ĐL Tân Yên
22 7h30 : 11/03/201712h0 : 11/03/2017Khác : Thay công tơ 3pha định kỳTT NHÃ NAM 9 (TQ)Phố Tân Quang TT Nhã Nam : Huyện Tân Yên,Thị trấn Cao Thượng,Thị trấn Nhã Nam,Xã Lan Giới269PA0504ĐL Tân Yên
23 7h30 : 10/03/201712h0 : 10/03/2017Khác : Thay công tơ 3pha định kỳTT NHÃ NAM 9 (TQ)Phố Tân Quang TT Nhã Nam : Thị trấn Cao Thượng,Thị trấn Nhã Nam,Huyện Tân Yên,Xã Lan Giới269PA0504ĐL Tân Yên
ĐL TP Bắc Giang
24 7h0 : 12/03/201711h30 : 12/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Ép lại đầu cốt 2 phía bắt vào DCL 371-7E7.1/25, thay bình dầu phụ pha A PT 371-7E7.1/26 và căn chỉnh lại hành trình.Máy cắt 371-E7.1Xã Dĩnh Kế, Song Khê, Yên Khê : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Trần Phú,Xã Dĩnh Kế,Xã Dĩnh Trì,Xã Tân Mỹ1248PA0505ĐL TP Bắc Giang
25 12h0 : 12/03/201712h30 : 12/03/2017Khác : Chuyển PT cấp điện: Cắt, đóng PT 371-7E7.1/38, DCL SK-2, PT SK-1PT 371-7E7.1/38Xã Song Khê và 1 phần xã Tân Mỹ : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Trần Phú,Phường Lê Lợi,Xã Dĩnh Kế,Xã Tân Mỹ,Xã Song Khê1816PA0505ĐL TP Bắc Giang
26 5h30 : 12/03/20176h0 : 12/03/2017Khác : Chuyển PT cấp điện: Cắt, đóng PT 371-7E7.1/38, DCL SK-2, PT SK-1PT 371-7E7.1/38Xã Song Khê và 1 phần xã Tân Mỹ : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Trần Phú,Phường Lê Lợi,Xã Dĩnh Kế,Xã Tân Mỹ,Xã Song Khê1816PA0505ĐL TP Bắc Giang
27 7h30 : 11/03/201712h0 : 11/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay LBFCO TBA Cơ Khí 1+2PT Công ty Xây dựngPhường Thọ Xương : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Trần Nguyên Hãn,Phường Ngô Quyền,Phường Trần Phú,Xã Đa Mai2370PA0505ĐL TP Bắc Giang
28 7h30 : 10/03/201711h0 : 10/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Dịch chuyển tủ T2.2.3 TBA số 2 MKLộ II---Số 2 Minh KhaiMinh Khai : Thành phố Bắc Giang,Phường Ngô Quyền18PA0505ĐL TP Bắc Giang
29 7h30 : 10/03/201711h30 : 10/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay khóa hãm dây cột 13-I+15-ILộ I---Rừng TrongThôn rừng trong : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Dĩnh Trì107PA0505ĐL TP Bắc Giang
30 7h30 : 10/03/201712h0 : 10/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ PP 0,4kVĐường Huyền Quang 1Đường Hùng Vương, phường Ngô Quyền : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Ngô Quyền,Phường Hoàng Văn Thụ,Phường Trần Phú133PA0505ĐL TP Bắc Giang
31 7h30 : 10/03/201711h30 : 10/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay LBFCO TBA Đồng Cửa+Đồng Cửa 2 và xử lý DCL 431-1 TBA Đồng Cửa+Đồng Cửa 2 bị kẹt.PT 17 Máy XayPhường Trần Phú, Phường Lê Lợi : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Ngô Quyền,Phường Trần Phú,Phường Lê Lợi,Xã Dĩnh Kế1666PA0505ĐL TP Bắc Giang
32 7h30 : 10/03/201712h0 : 10/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ PP 0,4kV, lắp tụ bù hạ thếNhân LễSong Mai : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Hoàng Văn Thụ,Xã Song Mai221PA0505ĐL TP Bắc Giang
33 7h0 : 10/03/201712h0 : 10/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phốiSong KhêThôn Đông, Song Khê : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Trần Phú,Xã Song Khê377PA0505ĐL TP Bắc Giang
34 14h0 : 10/03/201716h30 : 10/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Xử lý ty sứ hạ thế pha AThôn BùiThôn Bùi : Thành phố Bắc Giang,Xã Song Mai224PA0505ĐL TP Bắc Giang
35 7h0 : 10/03/201712h0 : 10/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phốiTân NgọcThôn phố, Xã Tân Mỹ : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Tân Mỹ791PA0505ĐL TP Bắc Giang
36 7h30 : 09/03/201713h0 : 09/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tồn tại tủ RMU tại TBAVi Đức Lục Số 2(MBAT2)Xã Xương Giang : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Xương Giang73PA0505ĐL TP Bắc Giang
37 14h0 : 09/03/201716h30 : 09/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay định kỳ công tơ, TIBao Bì Xuất KhẩuC.ty Thanh Long : Thành phố Bắc Giang1PA0505ĐL TP Bắc Giang
38 7h0 : 09/03/201712h0 : 09/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối đấu nối cáp 0,4kV TBA Tân NgọcTân NgọcThôn phố, Xã Tân Mỹ : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Tân Mỹ791PA0505ĐL TP Bắc Giang
39 14h0 : 09/03/201716h30 : 09/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Tăng cường dây trung tínhLộ I---Công ty Xây Dựngthọ xương : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương62PA0505ĐL TP Bắc Giang
40 14h0 : 09/03/201716h30 : 09/03/2017Sửa chữa thường xuyên : TNĐK, VSCN, cân pha xiết lèoThôn NguộtThôn Nguột xã Dĩnh Kế : Thành phố Bắc Giang,Xã Dĩnh Kế79PA0505ĐL TP Bắc Giang
41 14h0 : 09/03/201716h30 : 09/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Tăng cường dây trung tínhLộ I---Sóc Trang 1P. Ngô Quyền : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Ngô Quyền151PA0505ĐL TP Bắc Giang
42 14h0 : 09/03/201716h30 : 09/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Tăng cường dây trung tínhSóc Trang 2Phường Ngô Quyền : Thành phố Bắc Giang,Phường Ngô Quyền,Phường Hoàng Văn Thụ,Phường Trần Phú137PA0505ĐL TP Bắc Giang
43 7h0 : 09/03/201712h0 : 09/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối đấu nối cáp 0,4kV TBA Song KhêSong KhêThôn Đông, Song Khê : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Trần Phú,Xã Song Khê377PA0505ĐL TP Bắc Giang
44 7h0 : 09/03/201711h30 : 09/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân pha xiết lèoCông ty Xây DựngLàng Vẽ, Phường Thọ Xương : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Trần Phú404PA0505ĐL TP Bắc Giang
45 7h0 : 08/03/201716h30 : 08/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ RMUSở Truyền Thông (MBAT2)Sở truyền thông : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Hoàng Văn Thụ4PA0505ĐL TP Bắc Giang
46 7h0 : 07/03/201716h30 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ RMU-24kV TBA Sở Truyền ThôngSở Truyền Thông (MBAT2)Sở truyền thông : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Hoàng Văn Thụ4PA0505ĐL TP Bắc Giang
47 7h30 : 07/03/20179h30 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối cáp, dây nhị thứ tụ điện 0,4kV tại TBAĐồi NênĐồi nên-dĩnh trì : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Dĩnh Trì99PA0505ĐL TP Bắc Giang
48 7h30 : 07/03/201711h30 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ PP 0,4kVBơm Văn SơnThôn Văn Sơn : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Tân Tiến306PA0505ĐL TP Bắc Giang
49 7h0 : 07/03/201716h30 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ RMU-24kV TBA Lý Tự Trọng 1Lý Tự Trọng 1 (MBAT2)Xã Xương Giang : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Xương Giang,Xã Dĩnh Kế66PA0505ĐL TP Bắc Giang
50 14h0 : 07/03/201716h30 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay LB FCO-T1Thôn NúiThôn Núi : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Dĩnh Trì245PA0505ĐL TP Bắc Giang
51 7h0 : 06/03/201716h30 : 06/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ RMU-24kV TBA Hội trường đa năngHội Trường Đa NăngHội Trường Đa Năng : Phường Thọ Xương2PA0505ĐL TP Bắc Giang
52 14h0 : 06/03/201716h30 : 06/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 3 phaLộ II---Tân NgọcXã Tân Mỹ : Thành phố Bắc Giang,Xã Tân Mỹ202PA0505ĐL TP Bắc Giang
53 7h0 : 06/03/201711h30 : 06/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 3 phaLộ I---Tân NgọcXã Tân Mỹ : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Tân Mỹ464PA0505ĐL TP Bắc Giang
54 7h0 : 06/03/201714h0 : 06/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Dịch chuyển cột 5-I/Tân Tiến, 14-II/ Thôn Trước sang vị trí mới (chung cột)Lộ I---Tân TiếnXã Tân Tiến : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Trần Phú,Xã Tân Tiến275PA0505ĐL TP Bắc Giang
55 7h0 : 06/03/201714h0 : 06/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Dịch chuyển cột 5-I/Tân Tiến, 14-II/ Thôn Trước sang vị trí mới (chung cột)Lộ II---Thôn TrướcTân Tiến : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Trần Phú,Xã Tân Tiến167PA0505ĐL TP Bắc Giang
ĐL Yên Dũng
56 7h30 : 12/03/201712h0 : 12/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳCông ty Mạo Hợi (Máy 1)Công ty Mạo Hợi : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân5PA0506ĐL Yên Dũng
57 7h30 : 12/03/201712h0 : 12/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳCông ty Mạo Hợi (Máy 2)Cty Mạo Hợi : Phường Thọ Xương,Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Xã Nội Hoàng12PA0506ĐL Yên Dũng
58 7h0 : 11/03/201719h0 : 11/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : "Thay dây dẫn 3 pha từ cột 05 đến cột TBA.Thay xà, sứ thanh dẫn 35kV tại giàn TBA Phú Mại.Thay FCO cũ tại giàn TBA bằng LBFCO-35kV mới.Thay chống sét van 35kV cũ tại giàn TBA bằng CSV 35kV mới."Phú MạiThôn Phú Mại : Huyện Yên Dũng,Xã Tư Mại201PA0506ĐL Yên Dũng
59 7h30 : 10/03/201712h0 : 10/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳlộ I---Yên Hồngthôn Yên Hồng : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Yên Lư238PA0506ĐL Yên Dũng
60 13h0 : 10/03/201717h30 : 10/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳlộ I---Hàm Long 2Hàm Long : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Yên Lư118PA0506ĐL Yên Dũng
61 5h0 : 10/03/201719h0 : 10/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Thay dây dẫn từ cột 1 đến cột 5 nhánh Phú Mại lộ 378-E7.12.Thay xà, sứ từ cột 2 đến 11.Dựng cột, lắp xà sứ tại các vị trí 08, 11.Thay dây néo tại cột 1, 5.Phú MạiThôn Phú Mại : Huyện Yên Dũng,Xã Tư Mại201PA0506ĐL Yên Dũng
62 16h0 : 10/03/201719h0 : 10/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu lèo tại cột 191 về phía cột 1 nhánh Phú Mại lộ 378 E7.12.CDPT 96AToàn bộ xã Tư Mại, Thắng Cương, Đồng Phúc, Đồng Việt, Đức Giang, Cty Thắng Lợi, THPT Đức Giang, CTY KTCTTLNam Yên Dũng, Thôn Tân Mỹ xã Cảnh Thụy. : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Hương Gián,Xã Lãng Sơn,Xã Nham Sơn,Xã Đức Giang,Xã Tư Mại,Xã Thắng Cương,Xã Đồng Việt,Xã Đồng Phúc11063PA0506ĐL Yên Dũng
63 13h0 : 10/03/201717h30 : 10/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳlộ I---Yên Phượngthôn Yên Phượng : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Yên Lư167PA0506ĐL Yên Dũng
64 5h0 : 10/03/20177h30 : 10/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo lèo tại cột 191 về phía cột 1 nhánh Phú Mại lộ 378 E7.12. Thay 01 bộ xà phụ, 06 sứ đứng tại cột 191 ĐQTM (cột điểm đấu nhánh Phú Mại).CDPT 96AToàn bộ xã Tư Mại, Thắng Cương, Đồng Phúc, Đồng Việt, Đức Giang, Cty Thắng Lợi, THPT Đức Giang, CTY KTCTTLNam Yên Dũng, Thôn Tân Mỹ xã Cảnh Thụy. : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Hương Gián,Xã Lãng Sơn,Xã Nham Sơn,Xã Đức Giang,Xã Tư Mại,Xã Thắng Cương,Xã Đồng Việt,Xã Đồng Phúc11063PA0506ĐL Yên Dũng
65 7h30 : 09/03/201712h0 : 09/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyênPT nhánh Thạch XáThôn Thịnh Long, Thạch Xá : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Yên Lư1007PA0506ĐL Yên Dũng
66 13h30 : 09/03/201717h30 : 09/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyênDCL nhánh Bùi Bếnthôn Bùi Bến : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Yên Lư277PA0506ĐL Yên Dũng
67 7h0 : 09/03/201717h30 : 09/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn lưới trung ápDCL NHÁNH NAM SƠNCựu Tân, Nam Sơn, C.Ty Thắng Lợi : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Xã Đồng Phúc614PA0506ĐL Yên Dũng
68 7h0 : 09/03/201717h30 : 09/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn lưới trung ápDCL NHÁNH NAM SƠNCựu Tân, Nam Sơn, C.Ty Thắng Lợi : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Xã Đồng Phúc614PA0506ĐL Yên Dũng
69 7h0 : 08/03/201717h30 : 08/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn lưới trung ápCDPT CỔ PHÁPCác thôn: Đồng Nhân, Cao Đồng, Hoàng Phúc, Bắc Sơn, Nam Sơn, Hạ Làng, Hạ Núi, UB xã Đồng Phúc, Bơm Cổ Pháp : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Xã Đồng Phúc2382PA0506ĐL Yên Dũng
70 7h0 : 07/03/201712h0 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyênBơm Văn Sơn 2văn sơn : Huyện Yên Dũng1PA0506ĐL Yên Dũng
71 5h0 : 07/03/20177h30 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyênCDPT.N. Bơm Cổ DũngThôn Núi Ô, Tân Tiến, Thuận Lý, Đông thắng, Chùa, Xóm Huyện, Bơm Cổ Dũng : Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Xã Tiến Dũng9PA0506ĐL Yên Dũng
72 7h30 : 07/03/201717h0 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyênNúi ÔThôn Núi Ô : Xã Tiến Dũng1PA0506ĐL Yên Dũng
73 16h0 : 07/03/201718h30 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyênCDPT.N. Bơm Cổ DũngThôn Núi Ô, Tân Tiến, Thuận Lý, Đông thắng, Chùa, Xóm Huyện, Bơm Cổ Dũng : Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Xã Tiến Dũng9PA0506ĐL Yên Dũng
ĐL Lục Ngạn
74 13h30 : 12/03/201714h0 : 12/03/2017Khác : lap PTKHMLộ II---Đồng Giao 3thôn đồng giao : Xã Quý Sơn164PA0507ĐL Lục Ngạn
75 9h0 : 12/03/20179h30 : 12/03/2017Khác : Lắp PTKHMLộ III---Thôn Biềngthôn Biềng xã Nam Dương : Xã Nam Dương149PA0507ĐL Lục Ngạn
76 10h10 : 12/03/201710h40 : 12/03/2017Khác : lap PTKHMLộ II---Đồng Giao 2thôn Thượng vũ, đồng giao 2 : Xã Quý Sơn,Xã Nghĩa Hồ131PA0507ĐL Lục Ngạn
77 14h40 : 12/03/201715h10 : 12/03/2017Khác : lap PTKHMLộ I---Thôn Laythôn lay : Xã Trù Hựu122PA0507ĐL Lục Ngạn
78 8h0 : 12/03/201711h0 : 12/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay MBA Ao Nhãn từ 100kVA-35/0,4kV bằng MBA 180kVA-35/0,4kV (chuyển từ PCBG)MC 372E7.8Các khách hàng: gồm xã Tân Quang, Tân Lập, Đèo Gia, Phú Nhuận, Kim Sơn, Biển Động, Tân Hoa, Đồng Cốc, Phì Điền, Giáp Sơn và một phần xã Hồng Giang. : TỈNH BẮC GIANG,Phường Thọ Xương,Huyện Lạng Giang,Thị trấn Kép,Thị trấn Chũ,Xã Biên Sơn,Xã Hồng Giang,Xã Kim Sơn,Xã Tân Hoa,Xã Giáp Sơn,Xã Biển Động,Xã Quý Sơn,Xã Phì Điền,Xã Nghĩa Hồ,Xã Tân Quang,Xã Đồng Cốc,Xã Tân Lập,Xã Phú Nhuận,Xã Đèo Gia,Huyện Sơn Động,Xã Tân Liễu,Huyện Hiệp Hòa21287PA0507ĐL Lục Ngạn
79 10h0 : 12/03/201711h30 : 12/03/2017Khác : lap PTKHMLộ III---Đồng Giao 2Thon thượng vũ, đồng giao 2 : Xã Quý Sơn46PA0507ĐL Lục Ngạn
80 13h30 : 11/03/201715h0 : 11/03/2017Thí nghiệm định kỳ : thí nghiệp định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp MBATrại ThậpThôn Trại Thập, tân Hồng Xã Tân Lập : Xã Tân Lập,Xã Tân Liễu236PA0507ĐL Lục Ngạn
81 10h30 : 11/03/201712h0 : 11/03/2017Thí nghiệm định kỳ : thí nghiệm định kỳ MBA, vệ sinh công nghiệp TBAHòa NgoàiCác thôn: Hòa Ngoài, Đồng Tâm, Tân Thịnh, Luồng xã Tân Lập : Xã Tân Lập,Xã Đèo Gia383PA0507ĐL Lục Ngạn
82 13h30 : 11/03/201715h0 : 11/03/2017Thí nghiệm định kỳ : thí nghiệm định kỳ MBA, vệ sinh công nghiệp TBAHòa TrongThôn Hòa Trong , Xã Tân Lập : Xã Tân Lập122PA0507ĐL Lục Ngạn
83 8h30 : 11/03/201710h0 : 11/03/2017Thí nghiệm định kỳ : thí nghiệm định kỳ MBA, vệ sinh công nghiệp TBAĐoàn Kết 1thôn Sàng Bến : Xã Tân Quang531PA0507ĐL Lục Ngạn
84 8h30 : 11/03/201710h0 : 11/03/2017Thí nghiệm định kỳ : thí nghiệp định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp MBAĐồng Láy_TLcác thôn Đồng Láy, Khuôn Vố, xã Tân Lập : Xã Kim Sơn,Xã Tân Lập337PA0507ĐL Lục Ngạn
85 15h30 : 11/03/201717h0 : 11/03/2017Thí nghiệm định kỳ : thí nghiệp định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp MBAĐồng ConThôn Đồng Con, Xã Tân Lập : Xã Tân Lập236PA0507ĐL Lục Ngạn
86 15h30 : 11/03/201717h0 : 11/03/2017Thí nghiệm định kỳ : thí nghiệm định kỳ MBA, vệ sinh công nghiệp TBALại TânThôn Lại Tân, xã Tân Lập : Xã Tân Lập387PA0507ĐL Lục Ngạn
87 10h30 : 11/03/201712h0 : 11/03/2017Thí nghiệm định kỳ : thí nghiệp định kỳ TBA, vệ sinh công nghiệp MBAĐoàn Kết 2Đoàn Kết : Xã Tân Quang300PA0507ĐL Lục Ngạn
88 13h0 : 10/03/201716h30 : 10/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0.4kVPhượng Khanhthôn Phượng Khanh, một phần thôn Hạ Mã, xã Phượng Sơn : Phường Thọ Xương,Huyện Lục Nam,Xã Phương Sơn,Xã Phượng Sơn378PA0507ĐL Lục Ngạn
89 10h30 : 10/03/201712h0 : 10/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBA, vệ sinh công nghiệp TBAUBX Phú NhuậnThôn Thuận A xã Phú Nhuận : Xã Phú Nhuận315PA0507ĐL Lục Ngạn
90 8h0 : 10/03/201713h0 : 10/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ 0.4kVKim 3Thôn Kim 3 : Phường Thọ Xương,Xã Phương Sơn,Xã Phượng Sơn258PA0507ĐL Lục Ngạn
91 8h0 : 10/03/20179h30 : 10/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBA, vệ sinh công nghiệp TBAUBX Tân QuangThôn Sàng Nội, xã Tân Quang : Xã Tân Quang342PA0507ĐL Lục Ngạn
92 10h0 : 10/03/201711h30 : 10/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBA, vệ sinh công nghiệp TBAPhìThôn Phì, xã Phì Điền : Thị trấn Chũ,Xã Tân Hoa,Xã Phì Điền497PA0507ĐL Lục Ngạn
93 13h30 : 10/03/201715h0 : 10/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBA, vệ sinh công nghiệp TBAPhì ĐiềnCác thôn: Mai Tô, Chay, một phần thôn Cầu Chét xã Phì Điền : Xã Phì Điền276PA0507ĐL Lục Ngạn
94 15h30 : 10/03/201717h0 : 10/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBA, vệ sinh công nghiệp TBACầu ChétThôn Cầu Chét xã Phì Điền : Xã Phì Điền218PA0507ĐL Lục Ngạn
95 8h30 : 10/03/201710h0 : 10/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBA, vệ sinh công nghiệp TBAThùng ThìnhThùng Thình xã Biển Động : Xã Biển Động246PA0507ĐL Lục Ngạn
96 14h0 : 10/03/201716h0 : 10/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBA, vệ sinh công nghiệp TBAThôn ThíchThôn Thích xã Phú Nhuận : TỈNH BẮC GIANG,Xã Phú Nhuận181PA0507ĐL Lục Ngạn
97 10h0 : 09/03/201711h30 : 09/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thí nghiệm định kỳ MBA, vệ sinh công nghiệp TBANguộnThôn Nguộn Trong xã Hồng Giang : Xã Hồng Giang210PA0507ĐL Lục Ngạn
98 10h0 : 09/03/201711h30 : 09/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ, vệ sinh công nghiệp TBACty TNHH Tiến ThắngThôn Thanh Văn xã Tân Hoa : Thị trấn Chũ1PA0507ĐL Lục Ngạn
99 8h0 : 09/03/20179h30 : 09/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ, vệ sinh công nghiệp TBAHố CaoThôn Hố Cao xã Tân Hoa : Xã Tân Hoa218PA0507ĐL Lục Ngạn
100 15h30 : 09/03/201717h0 : 09/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ, vệ sinh công nghiệpGiáp Sơn 5Thôn Trại Mới : Xã Giáp Sơn427PA0507ĐL Lục Ngạn
101 15h30 : 09/03/201717h0 : 09/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ, vệ sinh công nghiệp TBABa LềuThôn Ba Lều : Xã Biển Động,Huyện Sơn Động240PA0507ĐL Lục Ngạn
102 13h0 : 09/03/201715h0 : 09/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ, vệ sinh công nghiệp TBACty KT chợ Xuân TrìnhCông ty khai thác Chợ Xuân Trình : Xã Biển Động1PA0507ĐL Lục Ngạn
103 13h30 : 09/03/201715h0 : 09/03/2017Sửa chữa thường xuyên : thí nghiệm định kỳ,vệ sinh công nghiệp TBAE18Trung Đoàn E18, các khách hàng thôn Nguộn Ngoài xã Hồng Giang : Phường Thọ Xương,Xã Hồng Giang66PA0507ĐL Lục Ngạn
104 5h0 : 08/03/201718h30 : 08/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay xà sứ từ cột điểm đấu đến cột 3 nhánh Cảnh Lâm, Thay dây dẫn mới, thu hồi dây cũ từ cột TBA đến cột điểm đấu; Thay xà sứ, thanh dẫn trung thế và SI cũ bằng LBFCO tại TBA Cảnh LâmDCL nhánh Thủ DươngCác thôn Làng Nghề, Cảnh, Lâm, Cầu Meo, Hoàn Tròn, Thủ Dương : TỈNH BẮC GIANG,Phường Thọ Xương,Xã Tân Lập,Xã Nam Dương1419PA0507ĐL Lục Ngạn
105 18h30 : 08/03/201719h0 : 08/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyênThôn Thôngthôn thông : Phường Thọ Xương,Xã Quý Sơn,Xã Trù Hựu202PA0507ĐL Lục Ngạn
106 8h0 : 08/03/201716h30 : 08/03/2017Khác : Thya MBALàng Cả 1Làng Cả 1 : Xã Phong Minh296PA0507ĐL Lục Ngạn
107 18h30 : 08/03/201719h0 : 08/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyênVườn Quả Bác HồThôn Hựu : TỈNH BẮC GIANG,Thị trấn Chũ,Xã Quý Sơn,Xã Trù Hựu63PA0507ĐL Lục Ngạn
108 4h45 : 08/03/20175h15 : 08/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyênLayThôn Lay : Xã Trù Hựu150PA0507ĐL Lục Ngạn
109 4h45 : 08/03/20175h15 : 08/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyênThôn Thôngthôn thông : Phường Thọ Xương,Xã Quý Sơn,Xã Trù Hựu202PA0507ĐL Lục Ngạn
110 18h30 : 08/03/201719h0 : 08/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyênLayThôn Lay : Xã Trù Hựu150PA0507ĐL Lục Ngạn
111 4h45 : 08/03/20175h15 : 08/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyênVườn Quả Bác HồThôn Hựu : TỈNH BẮC GIANG,Thị trấn Chũ,Xã Quý Sơn,Xã Trù Hựu63PA0507ĐL Lục Ngạn
112 18h30 : 07/03/201719h0 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyênLayThôn Lay : Xã Trù Hựu150PA0507ĐL Lục Ngạn
113 5h0 : 07/03/201718h30 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay xà sứ từ cột 3 đến cột 11 nhánh Cảnh LâmDCL nhánh Cảnh LâmThôn Cảnh, Thôn Lâm xã nam dương : TỈNH BẮC GIANG,Xã Tân Lập,Xã Nam Dương555PA0507ĐL Lục Ngạn
114 18h30 : 07/03/201719h0 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyênThôn Thôngthôn thông : Phường Thọ Xương,Xã Quý Sơn,Xã Trù Hựu202PA0507ĐL Lục Ngạn
115 8h0 : 06/03/201715h0 : 06/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay MBANghĩa TrangCác thôn: Thượng A, Thượng B, Phong Cốc, Phong Đài; một phần thôn Tư Thâm xã Đồng Cốc : Xã Đồng Cốc,Huyện Hiệp Hòa555PA0507ĐL Lục Ngạn
116 8h0 : 06/03/201715h0 : 06/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay MBA, thiết bị trrong tủ 0.4kVNghĩa TrangCác thôn: Thượng A, Thượng B, Phong Cốc, Phong Đài; một phần thôn Tư Thâm xã Đồng Cốc : Xã Đồng Cốc,Huyện Hiệp Hòa556PA0507ĐL Lục Ngạn
117 9h0 : 02/03/201716h0 : 02/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thay cáp mặt máy, các thiết bị trong tủ phân phối 0,4kV, thí nghiệm MBAPhương SơnThôn Phương Sơn : Huyện Lạng Giang,Xã Biên Sơn,Xã Hồng Giang60PA0507ĐL Lục Ngạn
118 8h30 : 02/03/201717h0 : 02/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay MBA Nóng 75kVA-35/0,4kV bằng MBA 200kVA-35/0,4kV (lấy từ MBA Quán Cà)DCL nhánh NóngThôn Giữa, Khuô Thần,hà, Họ Hố Bông, Nóng xã Kiên lao : Phường Thọ Xương,Xã Kiên Lao919PA0507ĐL Lục Ngạn
119 9h0 : 02/03/201716h30 : 02/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thay thế thiết bị, thí nghiệm MBA, thay cáp mặt MBAQuán CàThôn Quán cà xã Biên Sơn : Xã Biên Sơn106PA0507ĐL Lục Ngạn
120 9h0 : 02/03/201712h0 : 02/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay MBA Phương Sơn 180kVA-35/0,4kV bằng MBA 100kVA-35/0,4kV (lấy từ MBA Vườn Quả BH);MC 371E7.8Thôn Phố Kép, Trong, Chính, Ngọt, Hiệp Tân, Ao Ca, Lường xã Hồng Giang; xã Biên Sơn, Phong Minh, Xa Lý, Cấm Sơn, Hộ Đáp, Phong Vân, Tân Sơn. : TỈNH BẮC GIANG,Phường Thọ Xương,Huyện Yên Thế,Huyện Lạng Giang,Huyện Lục Ngạn,Thị trấn Chũ,Xã Cấm Sơn,Xã Tân Sơn,Xã Phong Minh,Xã Phong Vân,Xã Xa Lý,Xã Hộ Đáp,Xã Thanh Hải,Xã Biên Sơn,Xã Hồng Giang,Huyện Hiệp Hòa11296PA0507ĐL Lục Ngạn
121 7h30 : 01/03/201715h0 : 01/03/2017Sửa chữa thường xuyên : thay MBACDPT Ba MôTBA Thanh Hải 11, Thanh Hải 12, Thanh Hải 14,Ba Mô, Thanh Hải 13, Thanh Hải 5, Bừng Ruộng : Phường Thọ Xương,Xã Thanh Hải2777PA0507ĐL Lục Ngạn
122 7h30 : 01/03/201715h0 : 01/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay MBACDPT 473-7E7.8/114TBA Bình nội, Gốc Vối,E101,Rada 61 : Phường Thọ Xương,Thị trấn Chũ,Xã Kiên Thành,Xã Trù Hựu,Xã Nghĩa Hồ531PA0507ĐL Lục Ngạn
Hiệp Hoà
123 7h30 : 12/03/201717h0 : 12/03/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Cải tạo lưới điện hạ ápLộ I---Lữ vânthôn Hưng Đạo xã Đông Lỗ : Xã Đông Lỗ271PA0508Hiệp Hoà
124 14h0 : 12/03/201715h30 : 12/03/2017Khác : Lắp tủ tụ bù hạ áp tại TBATBA Thái Thọ 2thôn Thái Thọ : Xã Thái Sơn,Xã Hùng Sơn115PA0508Hiệp Hoà
125 8h0 : 12/03/20179h30 : 12/03/2017Khác : Lắp tủ tụ bù tại TBA Điện lựcTBA Điện LựcKhu 5 thị trấn thắng : Phường Trần Phú,Thị trấn Thắng166PA0508Hiệp Hoà
126 9h45 : 12/03/201711h0 : 12/03/2017Khác : Lắp tủ tụ bù hạ áp tại TBBTBA Tòa Ánkhu 2 Thị Trấn Thắng, Đường Thanh Niên : Phường Trần Phú,Thị trấn Thắng,Xã Đức Thắng245PA0508Hiệp Hoà
127 7h30 : 11/03/201711h30 : 11/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơTBA Đại Mão 2thôn Đại Mão : Xã Đại Thành203PA0508Hiệp Hoà
128 7h30 : 11/03/201717h0 : 11/03/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Cải tạo lưới điện hạ ápLộ I---Lữ vânthôn Hưng Đạo xã Đông Lỗ : Xã Đông Lỗ271PA0508Hiệp Hoà
129 13h30 : 11/03/201717h0 : 11/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơTBA Đại Mão 2thôn Đại Mão : Xã Đại Thành203PA0508Hiệp Hoà
130 13h30 : 10/03/201716h30 : 10/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơĐại mãoThôn Đại Mão, Đại Tân xã Đại Thành : Xã Đại Thành411PA0508Hiệp Hoà
131 7h30 : 10/03/201711h30 : 10/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơAn Thànhthôn An Thành : Xã Ngọc Sơn322PA0508Hiệp Hoà
132 14h0 : 10/03/201717h0 : 10/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơAn Thànhthôn An Thành : Xã Ngọc Sơn322PA0508Hiệp Hoà
133 14h0 : 10/03/201716h45 : 10/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơUB Đoan BáiThôn Đoan Bái xã Đoan Bái : Xã Đoan Bái290PA0508Hiệp Hoà
134 7h30 : 10/03/201717h0 : 10/03/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Cải tạo lưới điện trung ápLộ II---Đông Lỗthôn Đông Lỗ : Xã Đông Lỗ28PA0508Hiệp Hoà
135 7h30 : 10/03/201717h0 : 10/03/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Cải tạo lưới điện hạ ápLộ I---Vụ Nôngthôn Vụ Nông : Xã Bắc Lý214PA0508Hiệp Hoà
136 7h0 : 10/03/201711h30 : 10/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơUB Đoan BáiThôn Đoan Bái xã Đoan Bái : Xã Đoan Bái290PA0508Hiệp Hoà
137 13h30 : 10/03/201717h0 : 10/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơLộ I---Đồng Côngthôn Đồng Công : Xã Hương Lâm169PA0508Hiệp Hoà
138 7h30 : 10/03/201711h30 : 10/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơĐại mãoThôn Đại Mão, Đại Tân xã Đại Thành : Xã Đại Thành411PA0508Hiệp Hoà
139 7h30 : 10/03/201711h30 : 10/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơLộ I---Đồng Côngthôn Đồng Công : Xã Hương Lâm169PA0508Hiệp Hoà
140 13h30 : 09/03/201716h45 : 09/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơTBA Đại Mão 2thôn Đại Mão : Xã Đại Thành203PA0508Hiệp Hoà
141 7h30 : 09/03/201717h0 : 09/03/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Sửa chữa lưới điện hạ ápAn Hoàthôn An Hòa : Xã Lương Phong,Xã Đoan Bái343PA0508Hiệp Hoà
142 7h30 : 09/03/201711h30 : 09/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơTBA Đại Mão 2thôn Đại Mão : 203PA0508Hiệp Hoà
143 7h30 : 09/03/201717h0 : 09/03/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : cải tạo lưới điện trung ápLộ II---Đông Lỗthôn Đông Lỗ : Xã Đông Lỗ28PA0508Hiệp Hoà
144 7h30 : 09/03/201717h0 : 09/03/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Sửa chữa lưới điện hạ ápLộ I---Vụ Nôngthôn Vụ Nông : Xã Bắc Lý214PA0508Hiệp Hoà
145 14h0 : 08/03/201715h30 : 08/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơLộ II---Thanh Vân 4thôn Đồng Điểm, Thanh Lay : Xã Thanh Vân137PA0508Hiệp Hoà
146 7h30 : 08/03/201711h30 : 08/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơThanh Vân 4Thôn Đồng Điểm, Thanh Vòng xã Thanh Vân : Xã Thanh Vân309PA0508Hiệp Hoà
147 14h0 : 08/03/201717h0 : 08/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơLộ I---TBA Cầu Hươngxóm Cầu Hương : Xã Thanh Vân,Xã Hoàng An72PA0508Hiệp Hoà
148 7h30 : 08/03/201711h30 : 08/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơLộ I---TBA Cầu Hươngxóm Cầu Hương : Xã Thanh Vân,Xã Hoàng An72PA0508Hiệp Hoà
149 7h30 : 08/03/201717h0 : 08/03/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Cải tạo lưới điệnĐông LỗThôn Đông Lỗ xã Đông Lỗ : Xã Đông Lỗ478PA0508Hiệp Hoà
150 13h30 : 08/03/201717h0 : 08/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơLộ I---Tiên SơnThôn Tiên Sơn : Xã Hương Lâm158PA0508Hiệp Hoà
151 7h0 : 08/03/201711h30 : 08/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơĐại mãoThôn Đại Mão, Đại Tân xã Đại Thành : 411PA0508Hiệp Hoà
152 13h30 : 08/03/201717h0 : 08/03/2017Khác : Cải tạo lưới điện hạ ápLộ II---An Hoàthôn An Hòa : Xã Đoan Bái36PA0508Hiệp Hoà
153 13h30 : 08/03/201717h30 : 08/03/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Sửa chũa lưới điện hạ ápLộ III---An Hoàthôn An Hòa : Xã Đoan Bái193PA0508Hiệp Hoà
154 7h30 : 08/03/201711h30 : 08/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơTân Sơn ĐBthôn Tân Sơn, xã Đoan Bái : Xã Đoan Bái241PA0508Hiệp Hoà
155 14h0 : 08/03/201717h0 : 08/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơTân Sơn ĐBthôn Tân Sơn, xã Đoan Bái : Xã Đoan Bái241PA0508Hiệp Hoà
156 7h30 : 08/03/201711h30 : 08/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơLộ I---Tiên SơnThôn Tiên Sơn : Xã Hương Lâm158PA0508Hiệp Hoà
157 13h30 : 08/03/201716h45 : 08/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơĐại mãoThôn Đại Mão, Đại Tân xã Đại Thành : Xã Đại Thành411PA0508Hiệp Hoà
158 15h30 : 08/03/201717h0 : 08/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơLộ III---Thanh Vân 4thôn Đồng Điểm : Xã Thanh Vân60PA0508Hiệp Hoà
159 13h30 : 07/03/201717h0 : 07/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơTBA Đại Mão 2thôn Đại Mão : Xã Đại Thành203PA0508Hiệp Hoà
160 7h30 : 07/03/201711h30 : 07/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơHoàng Vân 4Thôn Liễu Ngạn : Xã Hoàng Vân157PA0508Hiệp Hoà
161 14h0 : 07/03/201716h30 : 07/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơLộ II---Hoàng Vân 4thôn Liễu Ngạn : Xã Hoàng Vân92PA0508Hiệp Hoà
162 7h30 : 07/03/201711h30 : 07/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thay định kỳ công tơQuần Thượngxóm Quần Thượng thôn An Hòa xã Đoan Bái : Xã Đoan Bái419PA0508Hiệp Hoà
163 7h30 : 07/03/201717h0 : 07/03/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Cải tại lưới điện hạ ápLộ I---Vụ Nôngthôn Vụ Nông : Xã Bắc Lý214PA0508Hiệp Hoà
164 7h30 : 07/03/201717h0 : 07/03/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Cải tạo lưới điện hạ ápLộ II---Thôn Khoát 2Thôn Khoát : Xã Đông Lỗ92PA0508Hiệp Hoà
165 14h0 : 07/03/201717h0 : 07/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơQuần Thượngxóm Quần Thượng thôn An Hòa xã Đoan Bái : Xã Đoan Bái419PA0508Hiệp Hoà
166 13h30 : 07/03/201717h0 : 07/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơNga Trạithôn Nga Trại xã Hương Lâm : Xã Hương Lâm,Xã Châu Minh,Xã Mai Đình439PA0508Hiệp Hoà
167 7h30 : 07/03/201711h30 : 07/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơNga Trạithôn Nga Trại xã Hương Lâm : Xã Hương Lâm,Xã Châu Minh,Xã Mai Đình439PA0508Hiệp Hoà
168 7h30 : 07/03/201711h30 : 07/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơLộ I---Hoàng Vân 5thôn Van Thạch : Xã Hoàng Vân168PA0508Hiệp Hoà
169 14h0 : 07/03/201717h0 : 07/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơLộ II---Hoàng Vân 5thôn Vạn Thạch : Xã Hoàng Vân104PA0508Hiệp Hoà
170 7h30 : 07/03/201711h30 : 07/03/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơTBA Đại Mão 2thôn Đại Mão : Xã Đại Thành203PA0508Hiệp Hoà
171 7h30 : 06/03/201717h0 : 06/03/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Cải tạo lươid điện hạ ápLộ I---Thôn Khoát 2thôn Khoát : Xã Đông Lỗ63PA0508Hiệp Hoà
172 14h30 : 06/03/201717h0 : 06/03/2017Khác : Lắp tủ tụ bù hạ ápTBA Cầu Dừaxóm Cầu Dừa : Phường Trần Phú,Thị trấn Thắng,Xã Ngọc Sơn,Xã Đức Thắng240PA0508Hiệp Hoà
173 7h0 : 06/03/201717h0 : 06/03/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Cải tạo lưới điện hạ ápLộ II---Thôn Khoátthôn Khoát : Xã Đông Lỗ64PA0508Hiệp Hoà
174 7h15 : 06/03/20179h30 : 06/03/2017Khác : Lắp tụ bù hạ thế tại TBAVân Cẩm 2Thôn Vân Cẩm : Xã Đông Lỗ85PA0508Hiệp Hoà
175 14h30 : 06/03/201717h0 : 06/03/2017Khác : Lắp tụ bù hạ thế tại TBATBA Cầu Dừaxóm Cầu Dừa : Phường Trần Phú,Thị trấn Thắng,Xã Ngọc Sơn,Xã Đức Thắng239PA0508Hiệp Hoà
176 7h0 : 06/03/201717h0 : 06/03/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Cải tạo lưới điện hạ ápLộ I---Thôn Khoát 2thôn Khoát : Xã Đông Lỗ63PA0508Hiệp Hoà
177 10h15 : 06/03/201712h30 : 06/03/2017Khác : Lắp tủ tụ bù hạ áp tại TBATBA Âp Mớithôn Ấp Mới : Xã Đông Lỗ24PA0508Hiệp Hoà
178 7h30 : 06/03/20179h15 : 06/03/2017Khác : Lắp tủ tụ bù hạ ápVân Cẩm 2Thôn Vân Cẩm : Xã Đông Lỗ85PA0508Hiệp Hoà
179 10h0 : 06/03/201712h30 : 06/03/2017Khác : Lắp tủ tụ bù hạ ápTBA Âp Mớithôn Ấp Mới : Xã Đông Lỗ24PA0508Hiệp Hoà
180 7h30 : 06/03/201717h0 : 06/03/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Cải tạo lươi điện hạ ápLộ II---Thôn Khoátthôn Khoát : Xã Đông Lỗ64PA0508Hiệp Hoà
ĐL Lục Nam
181 6h0 : 12/03/201718h0 : 12/03/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐL lục nam sửa chữa lưới điệnDCL Ngạc/1Một phần xã Nghĩa Phương : Xã Nghĩa Phương1339PA0509ĐL Lục Nam
182 7h30 : 12/03/201717h0 : 12/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Đl lục nam sửa chữa lưới điệnTrường Sơn 2Thôn Múc, Mới, Chè Độ : Xã Trường Sơn354PA0509ĐL Lục Nam
183 5h0 : 11/03/20177h0 : 11/03/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐL lục nam sửa chữa lưới điệnMC Khám LạngCác hộ tiêu thụ điện thuộc các xã Cẩm Lý, Vũ Xá, Đan Hội, Yên Sơn, Khám Lạng, Bắc Lũng, Cty Biên Hoà, TBA Vũ Trí Vấn, Hố Trúc, nhà máy Gạch Cẩm Lý , TBA Tăng Văn Quân, Vũ Trí Đông, Thu Hà, Xuân Trường. : Huyện Lục Nam,Thị trấn Đồi Ngô,Xã Đông Hưng,Xã Vô Tranh,Xã Yên Sơn,Xã Khám Lạng,Xã Bắc Lũng,Xã Vũ Xá,XÃ CẨM LÝ,Xã Đan Hội11082PA0509ĐL Lục Nam
184 16h0 : 11/03/201718h0 : 11/03/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐL lục nam sửa chữa lưới điệnMC Khám LạngCác hộ tiêu thụ điện thuộc các xã Cẩm Lý, Vũ Xá, Đan Hội, Yên Sơn, Khám Lạng, Bắc Lũng, Cty Biên Hoà, TBA Vũ Trí Vấn, Hố Trúc, nhà máy Gạch Cẩm Lý , TBA Tăng Văn Quân, Vũ Trí Đông, Thu Hà, Xuân Trường. : Huyện Lục Nam,Thị trấn Đồi Ngô,Xã Đông Hưng,Xã Vô Tranh,Xã Yên Sơn,Xã Khám Lạng,Xã Bắc Lũng,Xã Vũ Xá,XÃ CẨM LÝ,Xã Đan Hội11082PA0509ĐL Lục Nam
185 6h30 : 11/03/201717h30 : 11/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Đl lục nam sửa chữa lưới điệnDCL Giếng/1Thôn Giếng xã Khám Lạng, Công Ty Tăng Văn Quân : Huyện Lục Nam,Xã Khám Lạng668PA0509ĐL Lục Nam
186 6h0 : 10/03/201718h0 : 10/03/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐL lục nam sửa chữa lưới điệnDCL Giếng/1Thôn Giếng xã Khám Lạng, Công Ty Tăng Văn Quân : Huyện Lục Nam,Xã Khám Lạng668PA0509ĐL Lục Nam
187 7h30 : 09/03/201717h30 : 09/03/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐL lục nam sửa chữa lưới điệnTổng Lệnh 2 (UB)Thôn Bãi Đìa, Thôn Tòng Lệnh 3 : Xã Trường Giang126PA0509ĐL Lục Nam
188 6h30 : 09/03/201716h0 : 09/03/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐL lục nam sửa chữa lưới điệnCDPT 473-7 E7.14/41Toàn bộ khu vực xã Tam Dị, Đông Phú : Huyện Lục Nam,Xã Đông Hưng,Xã Đông Phú,Xã Tam Dị,Xã Bảo Đài,Xã Nghĩa Phương,Xã Trường Sơn8542PA0509ĐL Lục Nam
189 7h30 : 09/03/201711h0 : 09/03/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐL lục nam sửa chữa lưới điệnKim XaKim Xa, Quán Bông, Trại Giữa : XÃ CẨM LÝ240PA0509ĐL Lục Nam
190 7h0 : 09/03/201718h0 : 09/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : ĐL lục nam sửa chữa lưới điệnXBT Trung Hậu1 phần thôn Trung Hậu : Xã Lan Mẫu225PA0509ĐL Lục Nam
191 6h0 : 09/03/201718h0 : 09/03/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐL lục nam sữa chữa lưới điệnCDPT Y.Sơn/1Các hộ tiêu thụ điện thuộc các thôn: Mai Thưởng, Quyết Tâm, Nội Đình, Nội Chùa, Đống Vừng, Trại Me, Kièu xã Yên Sơn. Các TBA Vũ Trí Đông, Thu Hà. : Huyện Lục Nam,Xã Yên Sơn,Xã Khám Lạng,Xã Bắc Lũng2147PA0509ĐL Lục Nam
192 11h30 : 09/03/201714h30 : 09/03/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐL lục nam sửa chữa lưới điệnXuân SơnXuân Sơn, Giáp Sơn : XÃ CẨM LÝ299PA0509ĐL Lục Nam
193 15h30 : 09/03/201718h30 : 09/03/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐL lục nam sửa chữa lưới điệnHố DầuHố Dầu, Kiệu Đông, Kiệu Bắc : XÃ CẨM LÝ421PA0509ĐL Lục Nam
194 7h30 : 08/03/201717h30 : 08/03/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐL lục nam sửa chữa lưới điệnTổng Lệnh 3Thôn Tòng Lệnh 2, 3 : Xã Trường Giang155PA0509ĐL Lục Nam
195 13h30 : 08/03/201717h30 : 08/03/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐL lục nam sửa chữa lưới điệnKiệu BắcKiệu Bắc : XÃ CẨM LÝ127PA0509ĐL Lục Nam
196 7h0 : 08/03/201710h30 : 08/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Đl lục nam sửa chữa lưới điệnKim XaKim Xa, Quán Bông, Trại Giữa : XÃ CẨM LÝ241PA0509ĐL Lục Nam
197 7h0 : 08/03/201717h0 : 08/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : ĐL lục nam sửa chữa lưới điệnXBT Trung Hậu1 phần thôn Trung Hậu : Xã Lan Mẫu225PA0509ĐL Lục Nam
198 7h30 : 08/03/201711h30 : 08/03/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐL lục nam sửa chữa lưới điệnHà Mỹ 2sàn, dốc sàn : Xã Chu Điện305PA0509ĐL Lục Nam
199 6h0 : 07/03/20179h0 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐL lục nam sửa chữa lưới điệnLộ II---Huê Vậnhuê vận : Xã Bảo Sơn,Xã Bảo Đài342PA0509ĐL Lục Nam
200 9h0 : 07/03/201712h30 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐL lục nam sửa chữa lưới điệnLộ II---Hồ SơnHồ Lương : Xã Bảo Sơn,Xã Bình Sơn264PA0509ĐL Lục Nam
201 13h30 : 07/03/201717h30 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐL lục nam sửa chữa lưới điệnĐức GiangThôn đức giang : Huyện Lục Nam,Xã Đông Phú244PA0509ĐL Lục Nam
202 7h0 : 07/03/201711h30 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐL lục nam sửa chữa lưới điệnĐồng BộpMột phần thôn Nghè 2, thôn Đồng Bộp : Xã Tiên Nha58PA0509ĐL Lục Nam
203 13h0 : 07/03/201717h0 : 07/03/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐL lục nam sửa chữa lưới điệnLộ II---Bảo Lộc1 phần thôn Bảo Lộc : Xã Đông Phú,Xã Bảo Sơn246PA0509ĐL Lục Nam
204 6h0 : 06/03/201718h0 : 06/03/2017Sửa chữa thường xuyên : ĐL lục nam sữa chữa lưới điệnCDPT Y.Sơn/1Các hộ tiêu thụ điện thuộc các thôn: Mai Thưởng, Quyết Tâm, Nội Đình, Nội Chùa, Đống Vừng, Trại Me, Kièu xã Yên Sơn. Các TBA Vũ Trí Đông, Thu Hà. : Huyện Lục Nam,Xã Yên Sơn,Xã Khám Lạng,Xã Bắc Lũng2147PA0509ĐL Lục Nam
205 6h0 : 06/03/201718h0 : 06/03/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : ĐL lục nam sửa chữa lưới điệnPT L.Mẫu/1* Gồm xã Lan Mẫu không kể các hộ tiêu thụ thuộc thôn Chính Hạ, Công ty Đại Thiên Trường, Đơn vị E422, D291 : Huyện Lục Nam,Xã Lan Mẫu2045PA0509ĐL Lục Nam
ĐL Sơn Động
206 7h30 : 10/03/201716h0 : 10/03/2017Khác : Thay công tơ 1 pha, 3 pha định kỳĐồng ChiêmThôn Hạ, Đồng Chiêm : Xã An Châu140PA0510ĐL Sơn Động
207 8h0 : 08/03/201711h30 : 08/03/2017Khác : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ II---Dọpthôn Dọp : Xã Quế Sơn103PA0510ĐL Sơn Động
208 8h0 : 08/03/201716h30 : 08/03/2017Khác : Thay công tơ 1 pha, 3 pha định kỳLộ I---ThoiThôn Thoi : Xã Dương Hưu129PA0510ĐL Sơn Động
209 8h0 : 08/03/201711h30 : 08/03/2017Khác : Thay công tơ 3 pha định kỳLộ I---Dọpthôn Dọp : Xã Quế Sơn74PA0510ĐL Sơn Động
210 8h0 : 07/03/20179h30 : 07/03/2017Khác : TNĐK, VSCN TBAGà - Thanh LuậnThôn Gà- xã Thanh Luận : Xã Thanh Luận231PA0510ĐL Sơn Động
211 10h0 : 07/03/201711h30 : 07/03/2017Khác : TNĐK, VSCN TBAĐồng GiangThôn Néo, Thôn Đồng Giang : Trị trấn Thanh Sơn151PA0510ĐL Sơn Động
212 8h0 : 07/03/20179h0 : 07/03/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ 1 phaLộ II---CướmThôn Cướm : Xã Lệ Viễn215PA0510ĐL Sơn Động
213 15h30 : 07/03/201716h30 : 07/03/2017Khác : Thay CSV hạ thế trong tủ 0,4kVĐiệuthôn Điệu : Xã Long Sơn102PA0510ĐL Sơn Động
214 8h0 : 07/03/201711h30 : 07/03/2017Khác : Thay công tơ 1 pha, 3 pha định kỳ, thay cầu đấu nguồn hỏngLộ I---Bánthôn Bán : Xã Dương Hưu75PA0510ĐL Sơn Động
215 13h30 : 07/03/201715h30 : 07/03/2017Khác : TNĐK, VSCN TBAĐồng ThanhThôn Đồng Giang, Đồng Thanh : Trị trấn Thanh Sơn,Xã Thanh Luận369PA0510ĐL Sơn Động
216 14h0 : 07/03/201715h0 : 07/03/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ 1 phaLộ I---MụcThôn Mục -xã Dương Hưu : Xã Dương Hưu71PA0510ĐL Sơn Động
217 10h30 : 07/03/201711h30 : 07/03/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ 1 phaLộ I---TẩuThôn Tẩu : Xã Long Sơn76PA0510ĐL Sơn Động
218 8h0 : 06/03/20179h0 : 06/03/2017Khác : Lắp mới công tơ 1 phaLộ I---RèmThôn Rèm, Đồng Cún : Xã Giáo Liêm202PA0510ĐL Sơn Động