Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 270
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện lực Lạng Giang
1 5h30 : 01/10/201713h30 : 01/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa ĐZ 22kVDZ 475E71 (22kV)Xã Tân Dĩnh,dương đức : Thành phố Bắc Giang,Huyện Lạng Giang,Thị trấn Kép,Thị trấn Vôi,Xã Nghĩa Hòa,Xã Tiên Lục,Xã Mỹ Hà,Xã Dương Đức,Xã Mỹ Thái,Xã Phi Mô,Xã Tân Dĩnh,Xã Thái Đào8499PA0501Điện lực Lạng Giang
2 7h0 : 29/09/201713h0 : 29/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Xử lý tồn tại sau SCL nhánh Tân ThịnhNhánh T.Thịnh-ĐZ 371E7.13Một phần các thôn Hạ ,vạc, Dinh, Đồng 1+2+3 : Huyện Lạng Giang,Thị trấn Kép,Thị trấn Vôi,Xã Đào Mỹ,Xã An Hà,Xã Tân Thịnh2055PA0501Điện lực Lạng Giang
3 8h0 : 29/09/201713h0 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa ĐZ 35kVCD phụ tải Chi LễThôn Đình, Gai, Chùa, Hương Mãn, Cò Thị Tứ, Phúc Mãn, Am, Nguyên, Cả; Công ty Nước Sạch, Minh Sơn, Hà Đại Phát : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Hoàng Văn Thụ,Phường Lê Lợi,Huyện Lạng Giang,Thị trấn Kép,Thị trấn Vôi,Xã An Hà,Xã Mỹ Thái,Xã Phi Mô,Xã Xuân Hương,Xã Tân Dĩnh,Xã Thái Đào3369PA0501Điện lực Lạng Giang
4 9h30 : 28/09/201711h30 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thếAn hà 7thôn 5,6 : Xã Nghĩa Hòa,Xã An Hà280PA0501Điện lực Lạng Giang
5 15h0 : 28/09/201717h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thếKim Sơn - TT VôiThôn kim sơn TTrấn vôi : Thị trấn Vôi195PA0501Điện lực Lạng Giang
6 12h30 : 28/09/201713h0 : 28/09/2017Khác : Thao tác chuyển nguồnLộ 471E7.1Xã Xuân Hương : Huyện Lạng Giang,Xã Tiên Lục,Xã Xuân Hương1534PA0501Điện lực Lạng Giang
7 6h0 : 28/09/20176h30 : 28/09/2017Khác : Thao tác chuyển nguồnLộ 471E7.1Xã Xuân Hương : Huyện Lạng Giang,Xã Tiên Lục,Xã Xuân Hương1534PA0501Điện lực Lạng Giang
8 7h30 : 28/09/201712h30 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo dây dẫn 0,4kVTân Dĩnh 14Xã Tân Dĩnh : Phường Thọ Xương,Xã Tân Dĩnh307PA0501Điện lực Lạng Giang
9 6h30 : 28/09/20178h30 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thếThanh LươngThôn Thanh Lương. : Xã Quang Thịnh319PA0501Điện lực Lạng Giang
10 8h0 : 28/09/201710h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thếQuang Thịnh 7TBA Q.Thịnh 7 : Xã Quang Thịnh298PA0501Điện lực Lạng Giang
11 9h30 : 28/09/201711h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thếQuang Thịnh 8TBA Q.Thịnh 8 : Xã Quang Thịnh203PA0501Điện lực Lạng Giang
12 13h30 : 28/09/201715h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thếNgọc SơnThôn Ngọc Sơn : Thị trấn Kép,Xã Quang Thịnh,Xã Hương Sơn501PA0501Điện lực Lạng Giang
13 6h40 : 28/09/20178h30 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp Tụ bù hạ thếYên Mỹ 7 (UBYM)Thôn Yên Vinh, Đồng Nghành : Xã Yên Mỹ125PA0501Điện lực Lạng Giang
14 8h0 : 28/09/201710h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thếYên Mỹ 2Thôn An Long, Đồng Lạc, Yên Lại. : Xã Yên Mỹ199PA0501Điện lực Lạng Giang
15 13h30 : 28/09/201715h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thếYên Mỹ 1Thôn Yên Vinh : Xã Yên Mỹ366PA0501Điện lực Lạng Giang
16 15h0 : 28/09/201717h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thếTT Vôi 1 (Toàn Mỹ)Thôn Toàn Mỹ : Thị trấn Vôi,Xã Hương Lạc162PA0501Điện lực Lạng Giang
17 15h0 : 28/09/201717h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thếYên Mỹ 8Xã Yên Mỹ : Xã Yên Mỹ,Xã Phi Mô329PA0501Điện lực Lạng Giang
18 8h0 : 28/09/201710h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thếPhi Mô 9Thôn Phi Mô : Xã Phi Mô237PA0501Điện lực Lạng Giang
19 10h0 : 28/09/201712h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thếPhúc MãnThôn Phúc Mãn xã Xuân Hương LG : Xã Xuân Hương318PA0501Điện lực Lạng Giang
20 6h45 : 28/09/20178h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thếNghĩa Hưng 8Xã Nghĩa Hưng : Xã Nghĩa Hưng152PA0501Điện lực Lạng Giang
21 16h0 : 27/09/201717h30 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thếThôn Kiễm (//Sân bay Kép 2)Thôn Kiễm xã Hương Lạc : Xã Hương Lạc81PA0501Điện lực Lạng Giang
22 7h0 : 27/09/20178h30 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp Tụ bù hạ thếPhú Độ - Phi MôThôn Tân Thành : 289PA0501Điện lực Lạng Giang
23 8h0 : 27/09/20179h30 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thếPhi MôThôn Phú độ : Xã Phi Mô388PA0501Điện lực Lạng Giang
24 6h0 : 27/09/20178h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp Tụ bù hạ thếHoành Sơn - Phi MôThôn Hoành Mô : Huyện Lạng Giang,Xã Phi Mô571PA0501Điện lực Lạng Giang
25 16h0 : 27/09/201717h30 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp Tụ bù hạ thếTân Dĩnh 12Thôn Cầu Chính : Xã Tân Dĩnh266PA0501Điện lực Lạng Giang
26 13h30 : 27/09/201715h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thếNghĩa Hưng 3TBA Nghĩa Hưng 3 : Xã Nghĩa Hưng328PA0501Điện lực Lạng Giang
27 7h30 : 27/09/201717h30 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm công tơ cũXóm ChùaXóm Chùa- Xuân Hương : Xã Xuân Hương,Xã Thái Đào329PA0501Điện lực Lạng Giang
28 7h30 : 27/09/20179h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bùTân Thanh 8Thôn Tê xã Tân Thanh : Xã Dương Đức,Xã Tân Thanh285PA0501Điện lực Lạng Giang
29 9h0 : 27/09/201710h30 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp Tụ bù hạ thếTân thanh 9Thôn Mải Hạ, Tuấn Mỹ 1, Mải Hạ 2 xã Tân Thanh : Xã Tân Thanh150PA0501Điện lực Lạng Giang
30 14h0 : 27/09/201716h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thếTân dĩnh 13Xã Tân Dĩnh : Xã Tân Dĩnh218PA0501Điện lực Lạng Giang
31 7h0 : 25/09/201718h0 : 25/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm công tơ cũLộ I---Mỹ Thái 2Thôn Ngoài : Thị trấn Vôi,Xã Mỹ Thái295PA0501Điện lực Lạng Giang
ĐL Việt Yên
32 7h0 : 01/10/201718h0 : 01/10/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa đường dây tăng cường lèoDZ 373E7.7Thôn Dục Quang-2, Cty TTB, Cty Việt an ( Vimax ), Khu Uỷ Ban Huyện Việt Yên, Thôn Tự, thôn Thôn Vàng, Trường CĐ Nông Lâm, thôn Xuân Hoà, thôn Xuân Hương, Bưu điện VY, Khu I-2, Thôn Rãnh, Thôn Cầu, Trường C3 VY 2, thôn Gò Vân, Khu 6, Khu 7, cty Phương Đông, Thành Lộc, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn Hà, Thôn Kép, Thôn Núi, thôn Trường Giang, thôn Việt Tiến : Huyện Việt Yên,Thị trấn Bích Động,Xã Việt Tiến,Xã Hương Mai,Xã Tự Lạn,Xã Bích Sơn,Xã Quảng Minh3172PA0502ĐL Việt Yên
33 5h30 : 29/09/20177h30 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Tháo lèo TBA Gạch Thượng LanĐZ 476 E7.7TT Bích Động, Xã tự Lạn, Thượng Lan : Phường Hoàng Văn Thụ,Phường Lê Lợi,Huyện Việt Yên,Thị trấn Bích Động,Xã Thượng Lan,Xã Việt Tiến,Xã Minh Đức,Xã Tự Lạn,Xã Bích Sơn,Xã Hồng Thái,Xã Tiên Sơn,Xã Hoàng Ninh,Xã Vân Trung7215PA0502ĐL Việt Yên
34 15h0 : 29/09/201718h0 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu lèo tại TBA Gạch thượng LanĐZ 476 E7.7TT Bích Động, Xã tự Lạn, Thượng Lan : Phường Hoàng Văn Thụ,Phường Lê Lợi,Huyện Việt Yên,Thị trấn Bích Động,Xã Thượng Lan,Xã Việt Tiến,Xã Minh Đức,Xã Tự Lạn,Xã Bích Sơn,Xã Hồng Thái,Xã Tiên Sơn,Xã Hoàng Ninh,Xã Vân Trung7215PA0502ĐL Việt Yên
35 6h0 : 28/09/201713h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Cải tạo, sửa chữa đường dâyPT Yên SơnXã Nghĩa Trung : Thị trấn Bích Động,Xã Nghĩa Trung,Xã Minh Đức2926PA0502ĐL Việt Yên
36 8h0 : 27/09/201716h30 : 27/09/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cải tạo, sửa chữa đường dâyMBA Thổ HàThôn Thổ Hà- xã Vân Hà - Việt Yên - Bắc GIang : Thị trấn Bích Động,Xã Vân Hà489PA0502ĐL Việt Yên
37 8h0 : 27/09/201716h30 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Cải tạo, sửa chữa đường dâyThổ Hà 3Thổ Hà : Xã Vân Hà340PA0502ĐL Việt Yên
38 6h30 : 27/09/201717h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm công tơ, chỉnh trang lưới điệnLộ I---HOÀNG MAI 2Thôn Hoàng Mai - Hoàng Ninh - Việt Yên : Xã Hoàng Ninh173PA0502ĐL Việt Yên
39 6h0 : 26/09/201718h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm công tơ, chỉnh trang lưới điệnMy Điền 7Thôn Me Điền : Xã Hoàng Ninh351PA0502ĐL Việt Yên
40 6h30 : 26/09/201717h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm công tơ, chỉnh trang lưới điệnLộ I---MBA Hoàng MaiXã Hoàng Ninh : Xã Hoàng Ninh315PA0502ĐL Việt Yên
41 6h0 : 26/09/201718h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm công tơ, chỉnh trang lưới điệnLộ I---My Điền 3Xã Hoàng Ninh : Xã Hoàng Ninh86PA0502ĐL Việt Yên
42 6h0 : 26/09/201718h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm công tơ, chỉnh trang lưới điệnLộ III---My Điền 3Xã Hoàng Ninh : Xã Hoàng Ninh81PA0502ĐL Việt Yên
43 6h0 : 26/09/201718h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm công tơ, chỉnh trang lưới điệnMy Điền 5Xã Hoàng Ninh : Xã Hoàng Ninh76PA0502ĐL Việt Yên
44 6h0 : 26/09/201718h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm công tơ, chỉnh trang lưới điệnLộ IV---MBA My ĐiềnXã Hoàng Ninh : Xã Hoàng Ninh8PA0502ĐL Việt Yên
45 6h30 : 26/09/201717h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm công tơ, chỉnh trang lưới điệnHoàng Mai 4một phần thôn Hoàng Mai : Xã Tiên Sơn,Xã Hoàng Ninh157PA0502ĐL Việt Yên
46 6h30 : 25/09/201716h30 : 25/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm công tơ, chỉnh trang lưới điệnHoàng Mai 3Một phần thôn Hoàng Mai : Xã Hoàng Ninh153PA0502ĐL Việt Yên
47 6h30 : 25/09/201716h30 : 25/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm công tơ, chỉnh trang lưới điệnHoàng Mai 4một phần thôn Hoàng Mai : Xã Tiên Sơn,Xã Hoàng Ninh157PA0502ĐL Việt Yên
48 6h0 : 25/09/201718h0 : 25/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm công tơ, chỉnh trang lưới điệnlộ II---MBA My ĐiềnMột phần Thôn My Điền 1 : Xã Hoàng Ninh71PA0502ĐL Việt Yên
49 6h0 : 25/09/201718h0 : 25/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm công tơ, chỉnh trang lưới điệnlộ II---My Điền 3Xã Hoàng Ninh : Xã Hoàng Ninh70PA0502ĐL Việt Yên
50 6h0 : 20/09/201718h0 : 20/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm công tơ, chỉnh trang lưới điệnMy Điền 7Thôn Me Điền : Xã Hoàng Ninh351PA0502ĐL Việt Yên
ĐL Yên Thế
51 7h0 : 01/10/201713h30 : 01/10/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lưới điệnDZ 371 E7.9Xã Tam Tiến, Đồng Tiến, Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Vương, một phần xã Tam Hiệp, : Huyện Yên Thế,Thị trấn Cầu Gồ,Xã Đồng Tiến,Xã Canh Nậu,Xã Xuân Lương,Xã Tam Tiến,Xã Đồng Vương,Xã Đồng Tâm,Xã Tam Hiệp,Xã Tiến Thắng,Xã Bố Hạ9182PA0503ĐL Yên Thế
52 7h0 : 01/10/201713h0 : 01/10/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : " - Dựng mới 02 cột LT16B (cột đúp) dưới đường dây hiện có vào giữa khoảng cột 30-31 ĐZ 371 E7.9 (cột 30A ĐZ 371 E7.9), móng MS-6kb hiện nay đã đổ bê tông. - Lắp bộ xà X54Φ-35 và bộ xà XL54Φ-35 tại cột 30A ĐZ 371 E7.9. - Lắp bộ cầu dao 1 pha tại cột 30A ĐZ 371 E7.9. - Lắp 03 chuỗi sứ Silicol 35kV và 09 sứ đứng Polimer 35kV. - Kéo dây dẫn từ cột 01 nhánh DABACO đến cột 30A ĐZ 371 E7.9 ( cột trồng mới).- Đấu nối dây dẫn kéo mới tại cột 30A ĐZ 371 E7.9 cấp điện cho ĐZ 35kV và TBA 1000 kVA - 35(22)/0,4 kV DABACO"DZ 371 E7.9Xã Tam Tiến, Đồng Tiến, Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Vương, một phần xã Tam Hiệp, : Huyện Yên Thế,Thị trấn Cầu Gồ,Xã Đồng Tiến,Xã Canh Nậu,Xã Xuân Lương,Xã Tam Tiến,Xã Đồng Vương,Xã Đồng Tâm,Xã Tam Hiệp,Xã Tiến Thắng,Xã Bố Hạ9182PA0503ĐL Yên Thế
53 13h45 : 29/09/201717h45 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Chỉnh trang từ cột 1-I đến 17-I- TBA La LanhLộ I---03CE00038--|--La Lanh-ĐV3---TBA La LanhBản La Lanh xã Đồng Vương : Xã Đồng Vương28PA0503ĐL Yên Thế
54 6h45 : 29/09/201711h45 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Chỉnh trang từ cột 1-II đến 8-II- TBA La LanhLộ II---03CE00038--|--La Lanh-ĐV3---TBA La LanhThôn La Lanh : Xã Đồng Tiến,Xã Đồng Vương73PA0503ĐL Yên Thế
55 6h45 : 28/09/201717h45 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Chỉnh trang lưới điện 0,4 kV từ cột 2-II đến cột 8-II và các nhánh thuộc lộ II/TBA Đồng Lạc 4Lộ II---TBA Đồng lạc 4Thôn thiều : Xã Đồng Lạc43PA0503ĐL Yên Thế
56 6h45 : 28/09/201717h45 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển dây dẫn và hòm công tơ từ vị trí cột 8, 13, 14A1, 17, 19A1-III, từ cột 21 đến cột 31-III, từ cột 29A1-III đến cọt 29A13-III/ TBA La Lanh Chỉnh trang từ cột 1-II đến 8-II- TBA La LanhLộ III---03CE00038--|--La Lanh-ĐV3---TBA La LanhThôn la lanh : Xã Đồng Vương155PA0503ĐL Yên Thế
57 6h45 : 27/09/201717h45 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Chỉnh trang từ cột 1-II đến 20-II- TBA Trại TreLộ II---03CE00040--|--Trại Tre-ĐV5---TBA Trại TreTrại tre : Xã Đồng Vương48PA0503ĐL Yên Thế
58 6h45 : 27/09/201717h45 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Chỉnh trang lưới điện 0,4 kV từ cột 1-I-II đến cột 8-I và các nhánh thuộc lộ I/TBA Đồng Lạc 4Lộ I---TBA Đồng lạc 4Thôn Vàng xã Đồng Lạc : Xã Đồng Lạc139PA0503ĐL Yên Thế
59 6h45 : 26/09/201717h45 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Chỉnh trang từ cột 1-I đến 40-I- TBA Trại TreLộ I---03CE00040--|--Trại Tre-ĐV5---TBA Trại TreTrại tre : Xã Đồng Vương163PA0503ĐL Yên Thế
60 6h45 : 26/09/20178h30 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ 3 pha thành công tơ 3 pha 3 giá cột 2-I-III/ TBA Phồn Xương 3TBA Phồn Xương 3Thôn Thành Trung xã Phồn Xương : Xã Phồn Xương278PA0503ĐL Yên Thế
61 9h0 : 26/09/201710h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ 3 pha thành công tơ 3 pha 3 giá cột8A1-III/TBA Mỏ TrạngLộ I---Mỏ Trạng---TBA Mỏ TrạngThôn Mơ Trạng xã Tam Tiến : Xã Tam Tiến268PA0503ĐL Yên Thế
62 10h0 : 26/09/201711h30 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ 1 pha lên công tơ 3 pha 3 giá cột 1-I-II/ Canh Nậu 4TBA Canh Nậu 4Bản Dốc Đơ : Xã Canh Nậu,Xã Tam Tiến127PA0503ĐL Yên Thế
63 13h30 : 26/09/201715h30 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ 1 pha lên công tơ 3 pha 3 giá cột 1-I-II-III/ Canh Nậu 2TBA Canh Nậu 2Bản: Chay, Thia, Chiềng, một phần Là Táng, một phần Cô Đây xã Canh Nậu : Xã Canh Nậu171PA0503ĐL Yên Thế
64 7h0 : 26/09/20178h30 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ 3 pha thành công tơ 3 pha 3 giá cột 14A1-I/ TBA Quỳnh LâuLộ I---Quỳnh Lâu---TBA Quỳnh Lâubản Quỳnh Lâu : Xã Tam Tiến44PA0503ĐL Yên Thế
65 9h0 : 26/09/201710h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ 3 pha lên công tơ 3 pha 3 giá cột 3A2-II/ TBA Hố CùngLộ II---Hố Cùng---TBA Hố CùngBản hố Cùng : Xã Tam Tiến31PA0503ĐL Yên Thế
66 11h0 : 26/09/201712h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ 1 pha lên công tơ 3 pha 3 giá cột 4A1-I/ TBA Cầu Gồ 5Lộ I---Cầu Gồ 5---TBA Cầu Gồ 5Phố Hoàng Hoa Thám - Thị trấn Cầu Gồ : Thị trấn Cầu Gồ95PA0503ĐL Yên Thế
67 6h45 : 26/09/201717h45 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Chỉnh trang lưới điện 0,4 kV từ cột 1-I-II đến cột 8-I và các nhánh thuộc lộ I/TBA Đồng Lạc 4Lộ I---TBA Đồng lạc 4Thôn Vàng xã Đồng Lạc : Xã Đồng Lạc139PA0503ĐL Yên Thế
ĐL Tân Yên
68 6h0 : 28/09/20176h30 : 28/09/2017Khác : Để sửa chữa lưới điệnMC 471E7.1Xã quế nham : Huyện Tân Yên,Xã Quế Nham,Huyện Việt Yên,Xã Nghĩa Trung1690PA0504ĐL Tân Yên
69 5h30 : 28/09/201717h0 : 28/09/2017Khác : Để thay công tơ sau tiếp nhậnLộ II---TÂN LẬP (QT)Thôn Tân Lập : Huyện Tân Yên,Xã Quang Tiến81PA0504ĐL Tân Yên
70 6h0 : 28/09/20176h30 : 28/09/2017Khác : Để sửa chữa lưới điệnPT BP-2Thôn Tiền Đình xã Quế Nham : Xã Song Mai,Huyện Tân Yên,Thị trấn Cao Thượng,Xã Cao Xá,Xã Việt Lập,Xã Liên Chung,Xã Quế Nham,Huyện Việt Yên,Thị trấn Bích Động,Xã Nghĩa Trung1164PA0504ĐL Tân Yên
71 5h30 : 27/09/201717h0 : 27/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ sau tiếp nhậnLộ I---TÂN LẬP (QT)Thôn Tân Lập : Phường Thọ Xương,Huyện Tân Yên,Thị trấn Cao Thượng,Xã Quang Tiến176PA0504ĐL Tân Yên
72 6h30 : 26/09/201715h30 : 26/09/2017Khác : Để Dựng CộtDCL VN-LCXã Lam Cốt,Việt Ngọc ,Ngọc Châu, : Huyện Tân Yên,Thị trấn Cao Thượng,Xã Lam Cốt,Xã Song Vân,Xã Ngọc Châu,Xã Ngọc Thiện,Xã Quế Nham3770PA0504ĐL Tân Yên
73 6h30 : 26/09/20177h0 : 26/09/2017Khác : Để Dựng CộtPT Làng ĐồngXã việt ngọc ,ngọc châu, ngọc vân : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Huyện Tân Yên,Thị trấn Cao Thượng,Xã Lam Cốt,Xã Cao Xá,Xã Việt Ngọc,Xã Song Vân,Xã Ngọc Châu,Xã Ngọc Vân,Xã Ngọc Thiện,Xã Quế Nham7198PA0504ĐL Tân Yên
74 6h30 : 26/09/201711h0 : 26/09/2017Khác : Để thay tủ phân phốiTT NHÃ NAM 10 (BB)Phố Bùng, Phố Bài thị trấn Nhã Nam : Huyện Tân Yên,Thị trấn Cao Thượng,Thị trấn Nhã Nam,Xã An Dương,Xã Liên Sơn288PA0504ĐL Tân Yên
75 6h30 : 25/09/201712h30 : 25/09/2017Khác : Để lắp TI MC lộ 472 TG Nhã NamMC 472 TGNNĐại Hóa, Quang Tiến, Phúc Sơn, Lan Giới : Phường Thọ Xương,Xã Song Mai,Xã Song Khê,Xã An Thượng,Xã Tân Sỏi,Huyện Tân Yên,Thị trấn Cao Thượng,Thị trấn Nhã Nam,Xã Lan Giới,Xã Nhã Nam,Xã Đại Hóa,Xã Quang Tiến,Xã Phúc Sơn,Xã An Dương,Xã Phúc Hòa,Xã Liên Sơn,Xã Lam Cốt,Xã Song Vân,Xã Liên Chung,Xã Quế Nham6720PA0504ĐL Tân Yên
ĐL TP Bắc Giang
76 5h0 : 01/10/20175h30 : 01/10/2017Khác : Chuyển PT cấp điện: Cắt, đóng: PT 371-7E7.1/38, PT SK-1, DCL SK-2PT 371-7E7.1/38Xã Song Khê và 1 phần xã Tân Mỹ : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Ngô Quyền,Phường Hoàng Văn Thụ,Phường Trần Phú,Xã Dĩnh Kế,Xã Tân Mỹ,Xã Song Khê1862PA0505ĐL TP Bắc Giang
77 5h0 : 01/10/20175h30 : 01/10/2017Khác : Chuyển PT cấp điện: Cắt, đóng: MC ĐQ, DCL 33, DCL ĐQ-1Máy cắt 371-E7.12Thôn Sòi, Phấn Sơn, Dốc Sở xã Đồng Sơn : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Ngô Quyền,Xã Đồng Sơn1884PA0505ĐL TP Bắc Giang
78 7h30 : 29/09/201712h0 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển cột 3E-I sang vị trí mới cách 01mLộ I---Dĩnh Kế 5Dĩnh kế : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Dĩnh Kế185PA0505ĐL TP Bắc Giang
79 7h30 : 29/09/201711h0 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây k/c 8-III đến 9-IIILộ III---Đông Giang2421307225 Xã Xương Giang : Phường Thọ Xương,Xã Xương Giang50PA0505ĐL TP Bắc Giang
80 7h30 : 28/09/201712h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ PP 0,4kVBến XeKhu Giá Bạc Phường Ngô Quyền : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Trần Nguyên Hãn,Phường Ngô Quyền,Xã Xương Giang62PA0505ĐL TP Bắc Giang
81 7h30 : 28/09/201712h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay thế dây dẫn từ cột 4A-I đến 4C-ILộ I---Đồi Cát 3P Lê Lợi : Thành phố Bắc Giang,Phường Hoàng Văn Thụ,Phường Trần Phú,Phường Lê Lợi203PA0505ĐL TP Bắc Giang
82 7h30 : 28/09/201712h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo dây chống quá tải lộ I từ tủ PP đến cột 6-I-IIĐa Mai 4Một phần Phường Đa Mai 4 : Thành phố Bắc Giang,Xã Đa Mai185PA0505ĐL TP Bắc Giang
83 13h30 : 27/09/201717h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo bổ sung dây dẫn từ cột 8-II đến 8F-II, đấu nối hòm công tơ sang ĐZ mới.Lộ II---Tân Mỹ 10Đường 398 Tân Mỹ : Thành phố Bắc Giang17PA0505ĐL TP Bắc Giang
84 7h30 : 27/09/201712h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Cân pha, xiết lèoUB Xã Dĩnh KếXã Dĩnh Kế : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Ngô Quyền,Phường Trần Phú,Phường Lê Lợi,Xã Dĩnh Kế391PA0505ĐL TP Bắc Giang
85 6h30 : 27/09/20177h45 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thế tại TBAThôn SòiThôn Sòi xã Đồng Sơn : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Đồng Sơn242PA0505ĐL TP Bắc Giang
86 7h35 : 27/09/20178h15 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thế tại TBAĐồng Sơn 2Đồng Sơn : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Đồng Sơn215PA0505ĐL TP Bắc Giang
87 8h30 : 27/09/20179h30 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thế tại TBAĐồng Sơn 3Đồng Sơn : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Đồng Sơn185PA0505ĐL TP Bắc Giang
88 10h25 : 27/09/201711h15 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thế tại TBAĐồng Quan 2Đồng Quan : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Đồng Sơn200PA0505ĐL TP Bắc Giang
89 11h25 : 27/09/201712h15 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thế tại TBAMỹ Độ 5Khu Lò Vôi Phường Mỹ Độ : Thành phố Bắc Giang,Phường Mỹ Độ,Xã Đồng Sơn,Xã Song Khê100PA0505ĐL TP Bắc Giang
90 14h30 : 27/09/201715h30 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thế tại TBAPhương Đậu 2Khu đát mới song mai : Thành phố Bắc Giang,Phường Ngô Quyền,Xã Song Mai34PA0505ĐL TP Bắc Giang
91 13h30 : 27/09/201714h30 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thế tại TBAĐường 34-2xã Đa Mai : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Song Mai,Xã Đa Mai171PA0505ĐL TP Bắc Giang
92 9h25 : 27/09/201710h30 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thế tại TBAĐồng Sơn 4Đồng Sơn : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Đồng Sơn233PA0505ĐL TP Bắc Giang
93 6h0 : 27/09/20177h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tụ bù hạ thế tại TBAPhấn Sơn 2Xã Đồng Sơn : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Đồng Sơn193PA0505ĐL TP Bắc Giang
94 7h30 : 26/09/201712h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm công tơ, chỉnh trang lưới điện 0,4kVLộ II---Sân Vận ĐộngĐường nguyễn thị lưu : Thành phố Bắc Giang,Phường Ngô Quyền27PA0505ĐL TP Bắc Giang
95 7h30 : 26/09/201712h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm công tơ, chỉnh trang lưới điện 0,4kVLộ I---Phố KháchLý Thái Tổ : Thành phố Bắc Giang,Phường Trần Phú91PA0505ĐL TP Bắc Giang
96 13h30 : 26/09/201717h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : San một số phụ tải về lộ III/TS 3Chợ Song MaiXa Song Mai : Thành phố Bắc Giang,Phường Ngô Quyền,Xã Song Mai222PA0505ĐL TP Bắc Giang
97 7h30 : 26/09/201711h30 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Chuyển hộp công tơ sang ĐZ mớiVĩnh Ninh 1Làng Vĩnh Ninh : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Ngô Quyền,Phường Hoàng Văn Thụ,Phường Trần Phú252PA0505ĐL TP Bắc Giang
98 13h30 : 26/09/201716h30 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : San một số phụ tải về lộ III/TS 3Trường Sơn 3Khu 34 Xã Song Mai : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Song Mai199PA0505ĐL TP Bắc Giang
99 7h30 : 25/09/201711h30 : 25/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối cáp nguồn sang đường dây mới, thay hòm công tơ cũ nát sau lộ I, IIĐường 34-2xã Đa Mai : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Song Mai,Xã Đa Mai171PA0505ĐL TP Bắc Giang
100 7h30 : 25/09/201712h0 : 25/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm công tơ, chỉnh trang lưới điện 0,4kVLộ I---Phố KháchLý Thái Tổ : Thành phố Bắc Giang,Phường Trần Phú91PA0505ĐL TP Bắc Giang
101 5h30 : 25/09/201717h30 : 25/09/2017Sửa chữa thường xuyên : +Dựng cột 31+31A+32-TT/474E7.1, thay dây mới tờ cột 31 đến 31A mới, thu hồi dây cũ.Chuyển dây và đấu nối dây dẫn từ cột 30-31 mới và cột 30 cũ qua cột 32 mới đến cột 31A mới +Chặt hạ 02 cột 31 và 32 cũ.PT 474-7E7.1/1MXXã Tân Tiến : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Trần Nguyên Hãn,Phường Ngô Quyền,Phường Hoàng Văn Thụ,Phường Trần Phú,Phường Lê Lợi,Xã Tân Tiến3064PA0505ĐL TP Bắc Giang
102 7h30 : 25/09/201712h0 : 25/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay hòm công tơ, chỉnh trang lưới điện 0,4kVLộ I---Sân Vận ĐộngP. Ngô Quền : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Ngô Quyền37PA0505ĐL TP Bắc Giang
103 5h15 : 25/09/20175h45 : 25/09/2017Khác : Chuyển PT cấp điện: Cắt, đóng: PT 474-7.MX/4, PT DC/4Phụ tải Máy XayMột phần phường Lê Lợi và Trần Phú : Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Trần Nguyên Hãn,Phường Ngô Quyền,Phường Hoàng Văn Thụ,Phường Trần Phú,Phường Lê Lợi,Xã Dĩnh Kế4551PA0505ĐL TP Bắc Giang
ĐL Yên Dũng
104 7h30 : 28/09/20179h30 : 28/09/2017Khác : Sửa chữa lưới điệnMC GHỀNH NGHỆXã Đức Giang các thôn Hồng Giang, Trung Sơn, Thanh Vân, Cát, Mồ, Bò, Khê Cầu, tiên La, Thôn Nghệ. Xã Đồng Phúc: Thôn Việt Thắng, Đồng Nhân, Cao Đồng, Bắc Sơn, Hạ Làng, Nam Sơn, Cựu Tân, Cựu Dưới, Hoàng Phúc. Cty Thắng Lợi Bắc Giang, Bơm Cổ Pháp, Bơm Ghềnh Nghệ. Xã Đồng Việt: Thôn Nam, Thôn Bắc, Bắc Mới, Thôn Bến, Thôn Bè, Bơm Bến. : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Hương Gián,Xã Đức Giang,Xã Đồng Việt,Xã Đồng Phúc7265PA0506ĐL Yên Dũng
105 8h0 : 27/09/20178h40 : 27/09/2017Khác : Lắp đặt và đấu nối tụ bùBiền Đôngthôn Biền Đông Xã Cảnh Thụy : Xã Cảnh Thụy1PA0506ĐL Yên Dũng
106 17h40 : 27/09/201718h10 : 27/09/2017Khác : Lắp đặt và đấu nối tụ bùTBA An ThịnhThôn An Thịnh : Xã Tiền Phong1PA0506ĐL Yên Dũng
107 10h40 : 27/09/201711h20 : 27/09/2017Khác : Lắp đặt và đấu nối tụ bùLư Giang 2thôn Lư Giang 2 Xã Yên Lư : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Yên Lư,Xã Nham Sơn336PA0506ĐL Yên Dũng
108 9h0 : 27/09/20179h40 : 27/09/2017Khác : Lắp đặt và đấu nối tụ bùYên SơnThôn Yên Sơn : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Yên Lư282PA0506ĐL Yên Dũng
109 5h30 : 27/09/20176h10 : 27/09/2017Khác : Lắp tụ bùHTX TTĐN xã Tiến Dũng(Đông Thắng)HTX TTĐN xã Tiến Dũng(Đông Thắng) : Xã Tiến Dũng1PA0506ĐL Yên Dũng
110 6h20 : 27/09/20177h0 : 27/09/2017Khác : Lắp đặt và đấu nối tụ bùThôn ChùaThôn Chùa : Xã Tiến Dũng1PA0506ĐL Yên Dũng
111 7h10 : 27/09/20177h50 : 27/09/2017Khác : Lắp đặt và đấu nối tụ bùBình VoiThôn Bình Voi : Xã Cảnh Thụy1PA0506ĐL Yên Dũng
112 9h50 : 27/09/201710h30 : 27/09/2017Khác : Lắp đặt và đấu nối tụ bùCống Kiệmthôn Cống Kiệm : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Thị trấn Neo,Xã Yên Lư150PA0506ĐL Yên Dũng
113 13h0 : 27/09/201713h40 : 27/09/2017Khác : Lắp đặt và đấu nối tụ bùBình AnThôn Bình An : Xã Tiền Phong1PA0506ĐL Yên Dũng
114 13h40 : 27/09/201714h10 : 27/09/2017Khác : Lắp đặt và đấu nối tụ bùTBA Uỷ ban xã Tiền PhongThôn Liên Sơn, UB xã Tiền Phong : Xã Tiền Phong1PA0506ĐL Yên Dũng
115 17h0 : 27/09/201717h30 : 27/09/2017Khác : Lắp đặt và đấu nối tụ bùHTX TTĐN xã Tièn Phong(Đồng Lụt)Xã Tiền Phong : Xã Tiền Phong1PA0506ĐL Yên Dũng
116 16h20 : 27/09/201716h50 : 27/09/2017Khác : Lắp đặt và đấu nối tụ bùHTX TTĐN xã Tiền Phong(Hàm Long)Thôn Hàm Long : Xã Tiền Phong1PA0506ĐL Yên Dũng
117 15h40 : 27/09/201716h10 : 27/09/2017Khác : Lắp đặt và đấu nối tụ bùLiên SơnThôn Liên Sơn : Xã Tiền Phong1PA0506ĐL Yên Dũng
118 15h0 : 27/09/201715h30 : 27/09/2017Khác : Lắp đặt và đấu nối tụ bùTBA Quyết TiếnThôn Quyết Tiến : Xã Tiền Phong1PA0506ĐL Yên Dũng
119 13h20 : 27/09/201714h50 : 27/09/2017Khác : Lắp đặt và đấu nối tụ bùHTX TTĐN xã Tiền Phong (TBA Thành Tiến)Thôn Thành Tiến, thôn Quyết Tiến : Xã Tiền Phong2PA0506ĐL Yên Dũng
120 5h15 : 26/09/20176h0 : 26/09/2017Khác : Lắp tụ bùCảnh Thuỵ 1TBA Cảnh Thụy 1 : Xã Cảnh Thụy1PA0506ĐL Yên Dũng
121 6h15 : 26/09/20177h0 : 26/09/2017Khác : Lắp tụ bùCảnh Thuỵ 2TBA Cảnh Thuỵ 2 : Xã Cảnh Thụy1PA0506ĐL Yên Dũng
122 18h0 : 26/09/201718h45 : 26/09/2017Khác : Lắp tụ bùNúi ÔNúi Ô : Xã Tiến Dũng1PA0506ĐL Yên Dũng
123 9h20 : 26/09/201710h20 : 26/09/2017Khác : Lắp tụ bùThôn Trung - Đồng ViệtThôn Trung - Đồng Việt : Huyện Yên Dũng,Xã Hương Gián,Xã Đồng Việt150PA0506ĐL Yên Dũng
124 16h20 : 26/09/201717h0 : 26/09/2017Khác : Lắp tụ bùHTX TTĐN xã Tiến Dũng(Tân Tiến)HTX TTĐN xã Tiến Dũng(Tân Tiến) : Xã Tiến Dũng1PA0506ĐL Yên Dũng
125 15h30 : 26/09/201716h20 : 26/09/2017Khác : Lắp tụ bùHTX TTĐN xã Tiến Dũng(Trại Núi)Thôn Buồng : Xã Tiến Dũng1PA0506ĐL Yên Dũng
126 16h20 : 26/09/201717h0 : 26/09/2017Khác : Lắp tụ bùHTX TTĐN xã Tiến Dũng(Xóm Huyện)Thôn Huyện : Xã Tiến Dũng1PA0506ĐL Yên Dũng
127 8h0 : 26/09/20179h0 : 26/09/2017Khác : Lắp tụ bùThôn ĐáThôn Đá : Xã Tư Mại293PA0506ĐL Yên Dũng
128 10h30 : 26/09/201711h30 : 26/09/2017Khác : Lắp tụ bùTiên La 2thôn Tiên La : Huyện Yên Dũng,Thị trấn Neo,Xã Đức Giang196PA0506ĐL Yên Dũng
129 13h30 : 26/09/201714h20 : 26/09/2017Khác : Lắp tụ bùBiến áp thôn NamBiến áp thôn Nam : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Xã Đồng Việt391PA0506ĐL Yên Dũng
130 14h20 : 26/09/201715h20 : 26/09/2017Khác : Lắp tụ bùBiến áp xóm BếnThôn Bến Xã Đồng Việt : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Xã Đồng Việt161PA0506ĐL Yên Dũng
131 12h30 : 26/09/201713h20 : 26/09/2017Khác : Lắp tụ bùĐồng NhânThôn Đồng Nhân Xã Đồng Phúc : Huyện Yên Dũng,Xã Đồng Phúc400PA0506ĐL Yên Dũng
132 7h15 : 26/09/201718h0 : 26/09/2017Khác : Lắp tụ bùTân MỹXã Lãng Sơn : Xã Cảnh Thụy1PA0506ĐL Yên Dũng
133 17h30 : 25/09/201718h30 : 25/09/2017Khác : Lắp tụ bùĐan Phượng 2Chùa Vĩnh Nghiêm, Đan Phượng 2 : Huyện Yên Dũng,Xã Trí Yên2PA0506ĐL Yên Dũng
134 17h30 : 25/09/201718h20 : 25/09/2017Khác : Lắp tụ bùĐan Phượng 2Chùa Vĩnh Nghiêm, Đan Phượng 2 : Huyện Yên Dũng,Xã Trí Yên2PA0506ĐL Yên Dũng
135 13h0 : 25/09/201714h0 : 25/09/2017Khác : Sửa chữa lưới điệnMinh ĐứcMinh Đức : Xã Trí Yên1PA0506ĐL Yên Dũng
136 15h30 : 25/09/201716h45 : 25/09/2017Khác : Sửa chữa lưới điệnHTX DVTH xã Trí Yên(Đức Thành)Thôn Đức Thành : Xã Trí Yên1PA0506ĐL Yên Dũng
137 13h40 : 25/09/201715h0 : 25/09/2017Khác : Sửa chữa lưới điệnHTX DVTH xã Trí Yên(Sơn Thịnh)Sơn Thịnh : Xã Trí Yên1PA0506ĐL Yên Dũng
138 16h30 : 25/09/201717h45 : 25/09/2017Khác : Sửa chữa lưới điệnĐan PhượngThôn Đan Phượng Xã Trí Yên : Xã Trí Yên1PA0506ĐL Yên Dũng
139 17h20 : 25/09/201718h30 : 25/09/2017Khác : Sửa chữa lưới điệnĐan Phượng 2Chùa Vĩnh Nghiêm, Đan Phượng 2 : Huyện Yên Dũng,Xã Trí Yên2PA0506ĐL Yên Dũng
140 14h30 : 25/09/201715h45 : 25/09/2017Khác : Sửa chữa lưới điệnUB xã Trí YênUB Xã Trí Yên : Xã Trí Yên1PA0506ĐL Yên Dũng
141 10h0 : 25/09/201711h0 : 25/09/2017Khác : Sửa chữa lưới điệnLão Hộ 4Thôn Lão Hộ 4 Xã Lão Hộ : Huyện Yên Dũng,Xã Lão Hộ,Xã Quỳnh Sơn178PA0506ĐL Yên Dũng
142 8h30 : 25/09/201710h0 : 25/09/2017Khác : Sửa chữa lưới điệnTBA Lão Hộ 2Xã Lão Hộ : Huyện Yên Dũng,Xã Lão Hộ,Xã Quỳnh Sơn239PA0506ĐL Yên Dũng
143 10h50 : 25/09/201712h0 : 25/09/2017Khác : Sửa chữa lưới điệnThôn Trung - Thị trấn Tân DânThôn Trung TD : Huyện Yên Dũng,Trị trấn Tân Dân,Trị trấn Tân Dân,Xã Tân An243PA0506ĐL Yên Dũng
144 5h15 : 25/09/20176h30 : 25/09/2017Khác : Sửa chữa lưới điệnTân MỹThôn Tân Mỹ Xã Cảnh Thụy : Xã Lãng Sơn1PA0506ĐL Yên Dũng
145 8h0 : 25/09/20179h0 : 25/09/2017Khác : Sửa chữa lưới điệnNgọc LâmThôn Ngọc Lâm : Xã Lãng Sơn1PA0506ĐL Yên Dũng
146 7h0 : 25/09/20178h15 : 25/09/2017Khác : Sửa chữa lưới điệnUB xã Lãng SơnXã Lãng Sơn : Xã Lãng Sơn1PA0506ĐL Yên Dũng
147 6h15 : 25/09/20177h30 : 25/09/2017Khác : Sửa chữa lưới điệnPhú ThịnhPhú Thịnh : Xã Lãng Sơn2PA0506ĐL Yên Dũng
ĐL Lục Ngạn
148 6h0 : 30/09/201718h0 : 30/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay xà sứ, thay dây dẫn, chuyển hòm công sang cột mới dựngTrại MớiThôn Trại Mới, giáp sơn : Xã Giáp Sơn276PA0507ĐL Lục Ngạn
149 22h0 : 30/09/201722h30 : 30/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa trạm E7.8Đường dây 374E7.8Khu vực: thôn Kép 1 xã Hồng Giang; thôn Lâm Trường, Ổi, Hồ Sen, Trung Nghĩa, Mới xã Nghĩa Hồ; xã Kiên Lao, Sơn Hải, các thôn Rào; Mùng; Bản Mùi; Cai Lế; Đập Gai; Minh Sơn; Gai Đông; Gai Tây, Phú, Hà, Đèo Cạn, Bãi Bằng xã Kiên Thành, các thôn Mịn To, Mịn Con, Sậy Cầu, Sậy To, Hải Yên, Minh Thành, Tân Thành, Thanh Giang, Thanh Hùng, Thanh Cầu, Hựu, Lay, Thông, xã Trù Hựu; xã Quý Sơn, xã Phượng Sơn, xã Quý Sơn, xã Nam Dương, xã Mỹ An, xã Tân Mộc, : TỈNH BẮC GIANG,Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Phương Sơn,Thị trấn Chũ,Xã Hộ Đáp,Xã Sơn Hải,Xã Thanh Hải,Xã Kiên Lao,Xã Kiên Thành,Xã Hồng Giang,Xã Tân Hoa,Xã Giáp Sơn,Xã Quý Sơn,Xã Trù Hựu,Xã Nghĩa Hồ,Xã Tân Lập,Xã Mỹ An,Xã Nam Dương,Xã Phượng Sơn16052PA0507ĐL Lục Ngạn
150 22h30 : 29/09/201721h30 : 30/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa trạm E7.8Đường dây 372E7.8Một phần xã Hồng Giang, và các xã Giáp Sơn, Tân Quang, Đèo Gia, Phú Nhuận, Biển Động, Tân Hoa, Phì Điền, Kim Sơn. Một phần xã Tân Lập. : TỈNH BẮC GIANG,Phường Thọ Xương,Huyện Lạng Giang,Thị trấn Kép,Thị trấn Chũ,Xã Hồng Giang,Xã Kim Sơn,Xã Tân Hoa,Xã Giáp Sơn,Xã Biển Động,Xã Quý Sơn,Xã Phì Điền,Xã Nghĩa Hồ,Xã Tân Quang,Xã Đồng Cốc,Xã Tân Lập,Xã Phú Nhuận,Xã Mỹ An,Xã Tân Mộc,Xã Đèo Gia,Huyện Sơn Động,Xã Tân Liễu,Huyện Hiệp Hòa21803PA0507ĐL Lục Ngạn
151 6h0 : 29/09/201718h0 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay xà sứ, thay dây dẫn, chuyển hòm công sang cột mới dựngTrại MớiThôn Trại Mới, giáp sơn : Xã Giáp Sơn276PA0507ĐL Lục Ngạn
152 22h0 : 29/09/201722h30 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa trạm E7.8Đường dây 374E7.8Khu vực: thôn Kép 1 xã Hồng Giang; thôn Lâm Trường, Ổi, Hồ Sen, Trung Nghĩa, Mới xã Nghĩa Hồ; xã Kiên Lao, Sơn Hải, các thôn Rào; Mùng; Bản Mùi; Cai Lế; Đập Gai; Minh Sơn; Gai Đông; Gai Tây, Phú, Hà, Đèo Cạn, Bãi Bằng xã Kiên Thành, các thôn Mịn To, Mịn Con, Sậy Cầu, Sậy To, Hải Yên, Minh Thành, Tân Thành, Thanh Giang, Thanh Hùng, Thanh Cầu, Hựu, Lay, Thông, xã Trù Hựu; xã Quý Sơn, xã Phượng Sơn, xã Quý Sơn, xã Nam Dương, xã Mỹ An, xã Tân Mộc, : TỈNH BẮC GIANG,Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Xã Phương Sơn,Thị trấn Chũ,Xã Hộ Đáp,Xã Sơn Hải,Xã Thanh Hải,Xã Kiên Lao,Xã Kiên Thành,Xã Hồng Giang,Xã Tân Hoa,Xã Giáp Sơn,Xã Quý Sơn,Xã Trù Hựu,Xã Nghĩa Hồ,Xã Tân Lập,Xã Mỹ An,Xã Nam Dương,Xã Phượng Sơn16052PA0507ĐL Lục Ngạn
153 8h0 : 29/09/201717h0 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Bổ sung 01 AB lộ IV (200A) trong tủ 0,4 kV; Kéo bổ sung dây dẫn AXLPE 4x95 và các phụ kiện đường dây từ sau AB lộ IV ra cột 1-I-II-III đến cột 5-I đấu nối vào sau AB lộ IV, vào đường dây tại cột 5-I về phía cột 5A1-I; tách lèo nhánh rẽ cột 5A1-I tại cột 5-I ĐZ 0,4 kV TBA LimTại tủ phân phối 0,4 kV đến cột 1-I-II-III đến cột 5-I ĐZ 0,4 kV sau TBA LimLimPhố Lim : Thị trấn Chũ,Xã Giáp Sơn,Xã Phì Điền657PA0507ĐL Lục Ngạn
154 22h30 : 29/09/201721h30 : 30/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa Trạm E7.8Đường dây 371E7.8Thôn Phố Kép, Trong, Chính, Ngọt, Lường xã Hồng Giang; xã Biên Sơn, Phong Minh, Xa Lý, Cấm Sơn, Hộ Đáp, Phong Vân, Tân Sơn. : TỈNH BẮC GIANG,Phường Thọ Xương,Huyện Yên Thế,Huyện Lạng Giang,Huyện Lục Ngạn,Thị trấn Chũ,Xã Cấm Sơn,Xã Tân Sơn,Xã Phong Minh,Xã Phong Vân,Xã Xa Lý,Xã Hộ Đáp,Xã Thanh Hải,Xã Biên Sơn,Xã Hồng Giang,Xã Giáp Sơn,Huyện Hiệp Hòa11528PA0507ĐL Lục Ngạn
155 22h30 : 29/09/201721h30 : 30/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa trạm E7.8Đường dây 473 E7.8Bình Nội, Gốc Vối, xã Trù Hựu; các thôn: Gai Tây, Rào, Trại Giáp, Trại Mới, Phượng Hoàng, Bản Hạ, Cẩm Hoàng, Phố Xã, xã Kiên Thành; các thôn: Tân Trường, Xẻ Cũ, Xẻ Mới, xã Thanh Hải; thôn Hiệp Tân, Ao Ca, xã Hồng Giang : Phường Thọ Xương,Thị trấn Chũ,Xã Tân Sơn,Xã Thanh Hải,Xã Kiên Lao,Xã Kiên Thành,Xã Hồng Giang,Xã Quý Sơn,Xã Trù Hựu,Xã Nghĩa Hồ7779PA0507ĐL Lục Ngạn
156 22h30 : 29/09/201721h30 : 30/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa trạm E7.8Đường dây 471E7.8khu: Trần Phú, Dốc Đồn, Quang Trung, Lê Hồng Phong, một phần khu Lê Duẩn, một phần khu Trường Chinh, một phần khu Hà Thị. Các thôn: Minh Khai, Minh Lập, Cơ khí, Cầu Cát, Cầu Sắt, Quyết Tiến, Nhập Thành, Đình Nghĩa xã nghĩa Hồ. Các Thôn: Khả Lã 1, Khả Lã 2, Khả Lã 3, Khả Lã 4, Khả Lã 5 xã Tân Lập. Khu Công ty cổ phần cơ điện, Bệnh viện đa khoa. Thôn Tân Tiến xã Trù Hựu. Một phần thôn Tư 1 xã Quý Sơn.xã Thanh Hải; Thôn:Phượng Hoàng,Trại Giáp,UBX Kiên Thành xã Kiên Thành : TỈNH BẮC GIANG,Thành phố Bắc Giang,Phường Thọ Xương,Phường Trần Phú,Xã Tân Mỹ,Xã Tân Tiến,Xã Nghĩa Hưng,Huyện Lục Ngạn,Thị trấn Chũ,Xã Thanh Hải,Xã Hồng Giang,Xã Quý Sơn,Xã Trù Hựu,Xã Nghĩa Hồ,Xã Tân Lập,Xã Phượng Sơn6158PA0507ĐL Lục Ngạn
157 6h0 : 28/09/201711h30 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫn từ cột 5.12-II đến 5.16-II. Thay dây dẫn từ cột 1C3-II đến cột 1C27-II. Chuyển công tơ sang lưới mới và thu hồi dây dẫn cũĐồng GiànhThôn Đồng Giành : Xã Quý Sơn252PA0507ĐL Lục Ngạn
158 8h0 : 28/09/201717h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Vệ sinh công nghiệp, thay cáp xuất tuyến lộ I TBA ĐầmĐầmThôn Đầm xã P.Sơn- L.Ngạn : Phường Thọ Xương,Xã Phương Sơn,Thị trấn Chũ,Xã Phượng Sơn408PA0507ĐL Lục Ngạn
159 13h0 : 28/09/201718h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫn từ cột 25-I đến 42-I, Kéo mới bổ sung dây dẫn từ cột 41-I đến 41.1-I, Chuyển công tơ sang lưới mới và thu hồi dây dẫn cũ.Lộ I---Tam TầngThôn Tam Tầng : Xã Quý Sơn,Xã Phượng Sơn155PA0507ĐL Lục Ngạn
160 8h0 : 28/09/201718h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Bổ sung 01 AB lộ III (150A) trong tủ 0,4 kV; Kéo mới dây dẫn AXLPE 4x70 và các phụ kiện đường dây( thành lộ III) từ sau AB lộ III đến cột 21-II TBA Phương Sơn; Tách lèo hạ dây dẫn từ cột 20-II sang cột 21-II; đấu lèo đường dây mới kéo tại cột 21-II TBA Phương SơnTại tủ phân phối 0,4 kV đến cột 21-II ĐZ 0,4 kV sau TBA Phương SơnPhương SơnThôn Phương Sơn, ngọt xã Hồng Giang : Huyện Lạng Giang,Xã Biên Sơn,Xã Hồng Giang188PA0507ĐL Lục Ngạn
161 6h0 : 28/09/201718h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay xà sứ, thay dây dẫn, chuyển hòm công sang cột mới dựngTrại MớiThôn Trại Mới, giáp sơn : Xã Giáp Sơn276PA0507ĐL Lục Ngạn
162 7h0 : 27/09/201711h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫn và lắp phụ kiện Từ cột 6A12-I tới cột 6A12.5-I đường dây 0,4 kV TBA Đình NghĩaLộ I---Đình NghĩaThôn đình nghĩa xã Nghĩa Hồ : Xã Nghĩa Hồ305PA0507ĐL Lục Ngạn
163 6h0 : 26/09/201718h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫn từ cột 1-I-II đến cột 1A17-II (theo tuyến dây nắn tuyến), từ cột 1-I-II đến cột 1B9-II, chuyển công tơ sang lưới mới, tháo thu hồi dây cũ, tháo bỏ đoạn từ cột 1-I-II đến cột 1B3-II, đấu chuyển dây dẫn từ 1B3-II vào cột 1A2-II (cột mới nắn tuyến)Đồng GiànhThôn Đồng Giành : Xã Quý Sơn252PA0507ĐL Lục Ngạn
164 7h0 : 26/09/201718h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyênTrung NghĩaThôn trung nghĩa, xã Nghĩa Hồ : Phường Thọ Xương,Xã Nghĩa Hồ338PA0507ĐL Lục Ngạn
165 8h0 : 26/09/201716h30 : 26/09/2017Khác : PTKHM Lộ III TBA Ao VườngTại ĐZ 0,4 kV Lộ III TBA Ao VườngLộ I---Ao Vườngthôn Ao Vường xã Cấm Sơn : Xã Cấm Sơn18PA0507ĐL Lục Ngạn
166 15h30 : 26/09/201716h30 : 26/09/2017Khác : PTKHMLộ II---Na Lang---Na NangThôn Na Lang xã Phong Minh : Xã Phong Minh46PA0507ĐL Lục Ngạn
167 14h30 : 26/09/201715h30 : 26/09/2017Khác : PTKHMLộ II---Làng Cả 1Thôn cả xã Phong minh : Xã Phong Minh178PA0507ĐL Lục Ngạn
168 13h30 : 26/09/201714h30 : 26/09/2017Khác : PTKHMLộ I---Cái CặnThôn Cái cặn xã Hộ Đáp : Xã Hộ Đáp115PA0507ĐL Lục Ngạn
169 10h0 : 26/09/201711h0 : 26/09/2017Khác : PTKHMLộ I---Mòng A---Ṃng AThôn Mòng A xã Tân Sơn : Xã Tân Sơn116PA0507ĐL Lục Ngạn
170 8h0 : 26/09/20179h0 : 26/09/2017Khác : Lắp PTKHM Công Tơ 1 pha Tại cột 1-II ĐZ 0,4 kV TBA ChảLộ II---ChảThôn Chả xã Phong Vân : Xã Phong Vân53PA0507ĐL Lục Ngạn
171 16h45 : 26/09/201717h45 : 26/09/2017Khác : PTKHMLộ II---Phương Sơnthôn Phương Sơn xã Hồng Giang : Xã Biên Sơn,Xã Hồng Giang7PA0507ĐL Lục Ngạn
172 10h30 : 26/09/201711h30 : 26/09/2017Khác : PTKHMLộ I---Đồng TrắngThôn Đồng Trắng xã Mỹ An : Xã Mỹ An121PA0507ĐL Lục Ngạn
173 9h0 : 26/09/201710h0 : 26/09/2017Khác : Thay dây dẫn từ cột 25-I đến 42-I, Kéo mới bổ sung dây dẫn từ cột 41-I đến 41.1-I, Chuyển công tơ sang lưới mới và thu hồi dây dẫn cũ.Lộ II---Đèo Cạn_KT 03Thôn Đèo cạn xã Kiên Thành : Xã Kiên Thành51PA0507ĐL Lục Ngạn
174 8h0 : 26/09/201717h30 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Kéo bổ sung dây dây mới và phụ kiện từ tủ 0,4kV đến cột 4-I, bổ sung AB III TBA Bắc 1Bắc 1Thôn Bắc 1 : Xã Quý Sơn397PA0507ĐL Lục Ngạn
175 15h30 : 26/09/201716h30 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối dây dẫn mới kéo lộ III vào AB lộ III tại tử 0,4 kV TBA Ao VườngTại tủ 0,4 kV TBA Ao VườngLộ II---Ao Vườngthôn Ao vường xã Cấm Sơn : Xã Cấm Sơn60PA0507ĐL Lục Ngạn
176 8h0 : 26/09/201718h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay gom công tơ định kỳ, niêm phong bao gói hệ đếm điện tại lộ I,II TBA Kép 2Kép 2Thôn Kép 2 A; Kép 2 B; Hăng; Bãi Bông xã Hồng Giang : Xã Hồng Giang317PA0507ĐL Lục Ngạn
177 8h0 : 26/09/201716h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Bổ sung 01 AB lộ IV (250A) trong tủ 0,4 kV; Kéo bổ sung dây dẫn AXLPE 4x95 và các phụ kiện đường dây từ sau AB lộ IV ra cột 1-I-II-III đến cột 6-II đấu nối vào sau AB lộ IV, vào đường dây tại cột 6-II về phía cột 7-II; tách lèo tại cột 6-II về phía cột 7-II TBA TrongTrongThôn Trong, Lường xã Hồng Giang : Xã Hồng Giang497PA0507ĐL Lục Ngạn
178 14h0 : 26/09/201715h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : PTKHMLộ I---Trại Thập (Tân Hồng)Thôn Trại Thập, Tân Hồng Xã Tân Lập : Xã Tân Lập146PA0507ĐL Lục Ngạn
179 13h30 : 26/09/201715h0 : 26/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng TBAE95Trung đoàn 95-Sư 325 : Xã Thanh Hải1PA0507ĐL Lục Ngạn
180 8h0 : 26/09/201711h0 : 26/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng TBATiểu đoàn 17_F325Tiểu đoàn 17 : Xã Kiên Thành1PA0507ĐL Lục Ngạn
181 15h30 : 26/09/201717h0 : 26/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ tổng TBARa Đa 61Bộ đội ra đa 61-F325 : Xã Trù Hựu1PA0507ĐL Lục Ngạn
182 15h30 : 26/09/201716h30 : 26/09/2017Khác : PTKHMLộ I---Xạ ToThôn kHuôn A , Khuôn B, xạ to, xạ nhỏ, Đèo cỏ, Bãi Nơi xã Đèo Gia : Xã Phú Nhuận,Xã Đèo Gia207PA0507ĐL Lục Ngạn
Hiệp Hoà
183 7h0 : 30/09/201711h30 : 30/09/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp hệ đo đếm điện Bệnh Viện Hùng CườngBệnh ViệnKhu 5 thi trấn thắng huyện Hiệp Hòa : Thị trấn Thắng,Xã Lương Phong,Xã Mai Đình100PA0508Hiệp Hoà
184 7h0 : 28/09/201717h0 : 28/09/2017Khác : Lắp tụ bù hạ ápGiáp Ngũthôn Giáp Ngũ : Xã Đoan Bái,Xã Mai Đình343PA0508Hiệp Hoà
185 6h30 : 28/09/201717h30 : 28/09/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Kéo dây dẫn 0,4kV từ cột 3-II đến 3B6-II, đấu nối cáp XT lộ II, chuyển công tơ sang lưới mới nhánh 3B-II TBA thôn ChùaThôn Chùathôn Chùa, xã Lương Phong : Xã Lương Phong383PA0508Hiệp Hoà
186 6h30 : 27/09/201711h30 : 27/09/2017Khác : Thực hiện PA thay tủ 0,4kV TBA Trung Hòa 1Trung Hoà 1thôn Trung Hòa 1, xã Mai Trung : Xã Mai Trung457PA0508Hiệp Hoà
187 6h30 : 27/09/201717h30 : 27/09/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : 'Đấu cáp XT vào tủ PP, chuyển công tơ sang lưới mới sau TBA thôn KhánhThôn Khánhthôn Khánh : Xã Lương Phong332PA0508Hiệp Hoà
188 6h30 : 27/09/201717h30 : 27/09/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Nâng xà, thu hồi dây dẫn từ TBA đến cột 3A7-II, chuyển hòm công tơ sang lưới mới từ TBA đến cột 9-I TBA Sơn Quả 2Sơn Quả 2thôn Sơn Quả xã Lương Phong : Xã Lương Phong179PA0508Hiệp Hoà
189 14h0 : 27/09/201717h30 : 27/09/2017Khác : Thực hiện PA thay tủ 0,4kV TBA Trung TâmTrung Tâmthôn Trung Tâm : Xã Hợp Thịnh489PA0508Hiệp Hoà
190 7h0 : 27/09/201711h30 : 27/09/2017Khác : Thu hồi dây dẫn từ cột 12-I TBA Đồng Hang đến cột 7-II TBA Hoàng Vân 1 và chuyển hòm công tơ từ cột cũ sang cột mới cột 10-I TBA Hoàng Vân 1Lộ I---TBA Đồng Hangthôn Đồng Hang : Huyện Hiệp Hòa,Xã Hoàng Vân72PA0508Hiệp Hoà
191 5h30 : 27/09/201711h45 : 27/09/2017Khác : Thay sứ đường dây 110KVCDPT.B.Lýcác thôn trong xã Bắc Lý, Trường PTTH Hiệp Hòa 2, công ty may Phố Hoa : Huyện Hiệp Hòa,Thị trấn Thắng,Xã Đại Thành,Xã Danh Thắng,Xã Đoan Bái,Xã Bắc Lý3443PA0508Hiệp Hoà
192 7h0 : 27/09/201711h30 : 27/09/2017Khác : Thu hồi dây dẫn từ cột 12-I TBA Đồng Hang đến cột 7-II TBA Hoàng Vân 1 và chuyển hòm công tơ từ cột cũ sang cột mới cột 10-I TBA Hoàng Vân 1Lộ II---Hoàng Vân 1thôn Lạc Yên : Huyện Hiệp Hòa,Xã Hoàng Vân98PA0508Hiệp Hoà
193 6h30 : 27/09/201717h30 : 27/09/2017Khác : Thay công tơ, hộ công tơ từ cột 12-I-II đến cột 15-I-II và các nhánh trên đó TBA thôn NguyễnLộ I---Thôn Nguyễnthôn Nguyễn : Xã Đoan Bái,Xã Mai Đình92PA0508Hiệp Hoà
194 6h30 : 27/09/201717h30 : 27/09/2017Khác : Thay công tơ, hộ công tơ từ cột 12-I-II đến cột 15-I-II và các nhánh trên đó TBA thôn NguyễnLộ II---Thôn NguyễnThôn Nguyễn : Xã Mai Đình33PA0508Hiệp Hoà
195 6h30 : 26/09/201717h30 : 26/09/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chuyển dây dẫn , hòm công tơ sang lưới mới từ cột 1-I-II-III đến cột 17-I-III TBA thôn ĐôngThôn Đôngthôn Đông : Xã Lương Phong,Xã Mai Đình283PA0508Hiệp Hoà
196 6h30 : 26/09/201717h30 : 26/09/2017Khác : Thay công tơ, hộ công tơ từ cột 2-I-II-III đến cột 10-I-II-III TBA thôn NguyễnThôn NguyễnThôn Nguyễn xã Mai Đình : Xã Đoan Bái,Xã Mai Đình165PA0508Hiệp Hoà
197 7h15 : 26/09/201711h30 : 26/09/2017Khác : Thay mới tủ 0,4 kV TBA Đông LỗĐông LỗThôn Đông Lỗ xã Đông Lỗ : Xã Đông Lỗ481PA0508Hiệp Hoà
198 6h30 : 26/09/201711h30 : 26/09/2017Khác : hực hiện PA thay ghíp kém lộ I TBA Tăng SơnTăng SơnThôn Tăng Sơn xã Hoà Sơn : Xã Thái Sơn,Xã Hòa Sơn,Xã Hùng Sơn355PA0508Hiệp Hoà
199 6h30 : 26/09/201717h30 : 26/09/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chuyển dây dẫn sang cột mới, chuyển công tơ sang lưới mới từ cột 6-I đến 25-I, tác lèo, buộc cổ sứ từ TBA đến cột 9-II TBA Sơn QuảSơn QuảThôn Sơn Quả xã Lương Phong : Xã Lương Phong415PA0508Hiệp Hoà
200 7h0 : 25/09/201717h30 : 25/09/2017Khác : Thay công tơ, hộ công trên cột từ 4-I đến 12-I và các nhánh trên đó sau TBA UBX Mai ĐìnhLộ III---UB xã Mai Đinhthôn Thắng Lợi : Xã Mai Đình55PA0508Hiệp Hoà
201 6h30 : 25/09/201717h30 : 25/09/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Đấu nối cáp XT chuyển hòm công tơ sang lưới mới lộ III TBA Chớp 3 (ĐZ xây dựng mới)TBA Thôn Chớp 3thôn Chớp : Xã Lương Phong204PA0508Hiệp Hoà
ĐL Lục Nam
202 10h0 : 29/09/201712h0 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bùTrại RuộngThôn Ruộng 1, Ruộng 2, Khanh B : Huyện Lục Nam,Xã Đông Hưng385PA0509ĐL Lục Nam
203 13h30 : 29/09/201715h30 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bùHà TúHà Tú : Huyện Lục Nam,Thị trấn Đồi Ngô,Xã Chu Điện317PA0509ĐL Lục Nam
204 6h30 : 29/09/20178h0 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bùNội Chùathôn Nội Chùa : Xã Yên Sơn457PA0509ĐL Lục Nam
205 6h30 : 29/09/20178h0 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bùQuyết Tâm 2Thôn Quyết Tâm : Xã Yên Sơn258PA0509ĐL Lục Nam
206 6h30 : 29/09/20178h0 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bùBơm ChảnThôn Cổ Man, Thôn 11 : Xã Yên Sơn220PA0509ĐL Lục Nam
207 8h0 : 29/09/201710h0 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bùChản LàngChản Làng : Xã Yên Sơn373PA0509ĐL Lục Nam
208 8h0 : 29/09/201710h0 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bùMai ThưởngThôn Mai Thưởng xã Yên Sơn : Huyện Lục Nam,Xã Yên Sơn230PA0509ĐL Lục Nam
209 8h0 : 29/09/201710h0 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bùQuyết TâmThôn 15, 16, 17 : Xã Yên Sơn,Xã Khám Lạng,Xã Bắc Lũng349PA0509ĐL Lục Nam
210 10h0 : 29/09/201712h0 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bùThôn KiềuThôn Kiều : Xã Yên Sơn127PA0509ĐL Lục Nam
211 10h0 : 29/09/201712h0 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bùTiền PhongHòa Nội, Nồi, Bến 1, 2, 3, 4. : Xã Khám Lạng385PA0509ĐL Lục Nam
212 13h30 : 29/09/201715h30 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bùThôn LưuThôn Lưu xã Khám Lạng : Thị trấn Đồi Ngô,Xã Khám Lạng201PA0509ĐL Lục Nam
213 13h30 : 29/09/201715h30 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bùBờ DẫyThôn Bờ Dẫy xã Chu Điện : Xã Chu Điện224PA0509ĐL Lục Nam
214 15h30 : 29/09/201717h30 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bùNgọc MaiNgọc Mai, Bình An, Xuân Phong : Xã Tiên Nha,Xã Chu Điện460PA0509ĐL Lục Nam
215 15h30 : 29/09/201717h30 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bùNhiêu ThịThôn Nhiêu Thị, Trường THPT Dân Lập Đồi Ngô : Xã Tiên Hưng230PA0509ĐL Lục Nam
216 15h30 : 29/09/201717h30 : 29/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bùNgọc Sơn 2Xóm 1 thôn Ngọc Sơn : Xã Chu Điện259PA0509ĐL Lục Nam
217 6h30 : 28/09/20178h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : lắp tủ tụ bùThanh Lâm 5Một phần khách hàng thôn Sơn Đình : Xã Thanh Lâm226PA0509ĐL Lục Nam
218 13h30 : 28/09/201715h30 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bùChính Thượng 21 phần thôn Chính Thượng : Huyện Lục Nam,Xã Lan Mẫu181PA0509ĐL Lục Nam
219 13h30 : 28/09/201715h30 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bùXBT Trung AnThôn Trung An Xã Lan Mẫu : Xã Lan Mẫu327PA0509ĐL Lục Nam
220 6h30 : 28/09/20178h0 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : lắp tủ tụ bù 0,4kVBuộmThôn Buộm : Thị trấn Đồi Ngô,Xã Bảo Sơn,Xã Thanh Lâm206PA0509ĐL Lục Nam
221 15h30 : 28/09/201717h30 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bùThôn DămThôn Dăm : Huyện Lục Nam,Thị trấn Đồi Ngô,Xã Vũ Xá304PA0509ĐL Lục Nam
222 15h30 : 28/09/201717h30 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bùBơm KépThôn Kép, Hố Mua, Hố Khoai : Xã Vũ Xá42PA0509ĐL Lục Nam
223 15h30 : 28/09/201717h30 : 28/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bùTrại CáTrại Cá : Xã Vũ Xá,XÃ CẨM LÝ256PA0509ĐL Lục Nam
224 10h0 : 27/09/201712h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVĐông Hưng 4Quan Hai, Hà Mỹ, Trại Mít : Xã Đông Hưng,Xã Chu Điện253PA0509ĐL Lục Nam
225 8h0 : 27/09/201710h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVDạo LướiDạo Lưới, Đồng Phúc : Huyện Lục Nam,Thị trấn Đồi Ngô,Xã Đông Hưng,Xã Nghĩa Phương312PA0509ĐL Lục Nam
226 6h30 : 27/09/20178h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVTrại CốngThôn Cống 1, Cống 2, Đồng Dầu xã Đông Hưng : Xã Đông Hưng314PA0509ĐL Lục Nam
227 6h30 : 27/09/20178h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVĐức Tiếnkhách hàng thôn Đức Tiến : Xã Đông Hưng,Xã Đông Phú285PA0509ĐL Lục Nam
228 6h30 : 27/09/20178h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVĐông Phú 4Các Thôn: Phong Quang, Yên Bắc, Đức Giang, Hố Nứa : Xã Đông Phú101PA0509ĐL Lục Nam
229 13h30 : 27/09/201715h30 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVBãi LờiThôn Bãi Lời : Thị trấn Đồi Ngô,Xã Đông Phú,Xã Tam Dị356PA0509ĐL Lục Nam
230 8h0 : 27/09/201712h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫnLộ I---Liên PhongThôn Mỹ Sơn, Đồng Cát : Xã Vũ Xá,XÃ CẨM LÝ350PA0509ĐL Lục Nam
231 16h0 : 27/09/201718h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVThanh Gĩa 3Một phần thôn Đông Thịnh : Xã Tam Dị112PA0509ĐL Lục Nam
232 8h0 : 27/09/201710h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVĐông Phú 5Thôn Hố Nứa; Yên Bắc : Huyện Lục Nam,Xã Đông Hưng,Xã Đông Phú268PA0509ĐL Lục Nam
233 15h30 : 27/09/201717h30 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVTrại ĐángTrại Đáng, Tân Mùi : Xã Đông Phú,Xã Tam Dị326PA0509ĐL Lục Nam
234 15h30 : 27/09/201717h30 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVĐại Lãmthôn Thanh Giã, Đại Lãm 2, Đại Lãm : Xã Tam Dị356PA0509ĐL Lục Nam
235 13h30 : 27/09/201715h30 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVChợ Thanh Giãchợ thanh giã : Xã Tam Dị64PA0509ĐL Lục Nam
236 10h0 : 27/09/201712h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVĐông Phú 6thôn Trại Va, Thanh Sơn : Xã Đông Phú293PA0509ĐL Lục Nam
237 15h30 : 27/09/201717h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVTrại ĐángTrại Đáng, Tân Mùi : Xã Đông Phú,Xã Tam Dị326PA0509ĐL Lục Nam
238 16h30 : 27/09/201718h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVHà Phú 12một phần thôn hà phú : Xã Tam Dị255PA0509ĐL Lục Nam
239 8h0 : 27/09/201710h0 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVĐông Phú 2Khu Trường Học cấp 1, 2 đông phú : Xã Đông Phú101PA0509ĐL Lục Nam
240 15h0 : 27/09/201716h30 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVHòn NgọcHòn Ngọc : Xã Tam Dị292PA0509ĐL Lục Nam
241 13h30 : 27/09/201715h30 : 27/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVHà Phú 13Thôn Hà Phú 13 : Thị trấn Đồi Ngô,Xã Tam Dị167PA0509ĐL Lục Nam
242 6h30 : 26/09/20178h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVLiên Khuyên 1lien khuyen, van giang : Xã Huyền Sơn376PA0509ĐL Lục Nam
243 6h30 : 26/09/20178h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVChỉ Tácchỉ tác : Xã Huyền Sơn85PA0509ĐL Lục Nam
244 8h0 : 26/09/201710h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVKhuôn DâyThôn Khuân Dây : Xã Huyền Sơn331PA0509ĐL Lục Nam
245 8h0 : 26/09/201710h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVXBT Bơm Cẩm LýThôn Vũ Trù Đồn : Xã Bắc Lũng,Xã Vũ Xá211PA0509ĐL Lục Nam
246 8h0 : 26/09/201710h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVHòn TrònĐồng Côm, Hố Mua : XÃ CẨM LÝ53PA0509ĐL Lục Nam
247 10h0 : 26/09/201712h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVMai SơnThôn Mỹ Phong, Đồng Công, Mai Sơn, Hố Sủng xã Cẩm Lý : XÃ CẨM LÝ2PA0509ĐL Lục Nam
248 10h0 : 26/09/201712h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVĐan Hội 2Thôn Húi xã Đân Hội : Xã Đan Hội222PA0509ĐL Lục Nam
249 10h0 : 26/09/201712h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVĐan Hội 1 (Húi )Thôn Húi : Thị trấn Đồi Ngô,Xã Đan Hội385PA0509ĐL Lục Nam
250 13h30 : 26/09/201715h30 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVXBT BưởiThôn Bưởi : Xã Đan Hội137PA0509ĐL Lục Nam
251 13h30 : 26/09/201715h30 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVTriệu BưởiThôn Triệu Bưởi, Thôn Bưởi : Huyện Lục Nam,Xã Đan Hội208PA0509ĐL Lục Nam
252 13h30 : 26/09/201715h30 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVDẫm ĐìnhThôn Dẫm Đình : Xã Bắc Lũng188PA0509ĐL Lục Nam
253 15h30 : 26/09/201717h30 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVQuỳnh Độ 2Quỳnh Độ : Xã Bắc Lũng254PA0509ĐL Lục Nam
254 15h30 : 26/09/201717h30 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVĐào LạngĐào Lạng : Huyện Lục Nam,Xã Bắc Lũng416PA0509ĐL Lục Nam
255 6h0 : 26/09/201718h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫnĐồng QuầnĐông Sơn, Trại Lán : Xã Vô Tranh,Xã Bình Sơn236PA0509ĐL Lục Nam
256 6h30 : 26/09/20178h0 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVThôn ĐầngThôn Hòn Ngọc, Thôn Đầng : Xã Huyền Sơn273PA0509ĐL Lục Nam
257 15h30 : 26/09/201717h30 : 26/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Lắp tủ tụ bù 0,4kVXuân PhúXuân Phú : Xã Bắc Lũng280PA0509ĐL Lục Nam
258 6h0 : 25/09/201718h0 : 25/09/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫn,Ao VèAo Vè : Xã Vô Tranh,Xã Trường Sơn455PA0509ĐL Lục Nam
ĐL Sơn Động
259 6h30 : 29/09/201717h30 : 29/09/2017Khác : Thay hòm công tơ kémLộ I---Cẩm ĐànCẩm Đàn : Xã Cẩm Đàn141PA0510ĐL Sơn Động
260 22h30 : 29/09/201721h30 : 30/09/2017Khác : Sửa chữa lưới điệnMC CĐ/145BHuyện Sơn Động : Xã Biển Động,Huyện Sơn Động,Thị trấn An Châu,Xã Thạch Sơn,Xã Vân Sơn,Xã Hữu Sản,Xã Quế Sơn,Xã Phúc Thắng,Xã Chiên Sơn,Xã Giáo Liêm,Xã Vĩnh Khương,Xã Cẩm Đàn,Xã An Lạc,Xã An Lập,Xã Yên Định,Xã Lệ Viễn,Xã An Châu,Xã An Bá,Xã Tuấn Đạo,Xã Dương Hưu,Xã Bồng Am,Xã Long Sơn,Trị trấn Thanh Sơn,Xã Thanh Luận,Xã Tuấn Mậu23968PA0510ĐL Sơn Động
261 7h0 : 28/09/201718h0 : 28/09/2017Khác : Thay hòm công tơ kémLộ I---Đồng ThanhThôn Đồng Giang : Trị trấn Thanh Sơn179PA0510ĐL Sơn Động
262 7h0 : 27/09/201717h30 : 27/09/2017Khác : Kéo dây dẫn, thay hòm công tơ kémLộ II---HắngThôn Ao Bồng, Đồng Mặn : Xã Vĩnh Khương122PA0510ĐL Sơn Động
263 7h30 : 26/09/20178h30 : 26/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ I---Thanh Sơn 3Thanh Sơn : Trị trấn Thanh Sơn47PA0510ĐL Sơn Động
264 14h0 : 26/09/201716h0 : 26/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ II---UB Thanh SơnThôn Nòn, chợ : Trị trấn Thanh Sơn55PA0510ĐL Sơn Động
265 7h0 : 26/09/201711h30 : 26/09/2017Khác : Thay cáp xuất tuyếnThácThôn Thác : Huyện Sơn Động,Xã An Lạc221PA0510ĐL Sơn Động
266 9h0 : 26/09/201711h30 : 26/09/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ III---UB Thanh SơnTT Thanh Sơn : Trị trấn Thanh Sơn64PA0510ĐL Sơn Động
267 15h30 : 26/09/201717h0 : 26/09/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ 1 phaLộ II---Dần 1Thôn Dần : Xã Hữu Sản76PA0510ĐL Sơn Động
268 7h30 : 25/09/20178h30 : 25/09/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ 1 phaLộ II---TẩuThôn: Tẩu : Xã Long Sơn50PA0510ĐL Sơn Động
269 6h30 : 25/09/201717h30 : 25/09/2017Khác : Thay hòm công tơ, lắp hộp trung gianCẩm ĐànThôn Khuôi Mười, thôn Cẩm Đàn : Xã Cẩm Đàn201PA0510ĐL Sơn Động
270 7h30 : 25/09/20178h30 : 25/09/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ 1 phaLộ III---TẩuThôn Tẩu : Xã Long Sơn68PA0510ĐL Sơn Động