Tin Công ty Điện lực
Chi đoàn Điện lực Việt Yên Đại Hội nhiệm kỳ 2017-2018
Thực hiện hướng dẫn số 01 HD/ĐTN ngày 01/02/2017 của Ban chấp hành đoàn Công ty Điện lực Bắc Giang về việc tổ chức Đại hội các Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2018; được sự đồng ý của Chi ủy, Ban Giám đốc Điện lực, Ban thường vụ Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Bắc Giang. Ngày 07/4, Chi đoàn Điện lực Việt Yên đã long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017- 2018.
2018-04-24 11:25
3
Tập huấn đào tạo nội bộ về công tác Đầu tư xây dựng năm 2018
Để thực hiện tốt công tác ĐTXD theo đúng quy định hiện hành. Ngày 30/3/2018 tại Hội trường Công ty Điện lực Bắc Giang. Phòng Quản lý đầu tư phối hợp phòng Công nghệ thông tin tổ chức lớp tập huấn đào tạo nội bộ về công tác ĐTXD năm 2018.
2018-04-13 16:17
-8
Bắc Giang khai mạc lớp huấn luyện lực lượng tự vệ cụm 1 năm 2018
Ngày 09/4/2018, tại trụ sở Công ty Điện lực Bắc Giang, Ban chỉ huy quân sự Công ty Điện lực Bắc Giang đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự của 5 đơn vị bạn tổ chức khai mạc lớp huấn luyện lực lượng tự vệ chuyên ngành phòng không súng máy 12,7mm và pháo 14,2 mm.
2018-04-13 11:11
-8
Bước chuyển về chất của Công ty Điện lực Bắc Giang
Năm 2017, Công ty Điện lực Bắc Giang (PCBG) thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu trong công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (NPC) giao, như: tổn thất điện năng, năng suất lao động, các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng, tài chính,... Đặc biệt, kết quả chấm điểm hiệu quả năm 2017, PCBG được NPC chấm đạt 98,51 điểm (đứng thứ 2 trong NPC) đã khẳng định bước chuyển biến về chất của PCBG.
2018-04-06 11:23
-15
Chi đoàn Điện lực Lạng Giang tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018
Chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2018) Chi đoàn Điện lực Lạng Giang ra quân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2018 của Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Bắc Giang phát động.
2018-03-30 15:56
-22
Công ty Điện lực Bắc Giang tổng kết công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng và văn hóa doanh nghiệp năm 2018
Ngày 24/3/2018, Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng và văn hóa doanh nghiệp năm 2018.
2018-03-29 15:33
-23
Bắc Giang phát động giờ trái đất năm 2018
Ngày 23/3/2018, Công ty Điện lực Bắc Giang phối hợp với Sở Công Thương tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng sự kiện “Giờ Trái đất 2018”; Đến dự buổi Lễ có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND thành phố Bắc Giang, Lãnh đạo cùng các Phòng, Ban chuyên môn 2 đơn vị và 70 tình nguyện viên trực tiếp tham gia buổi Lễ
2018-03-26 15:15
-26
Công ty Điện lực Bắc Giang Tổ chức Hội nghị về công tác quản lý hành lang lưới điện
Với mục tiêu tăng cường công tác quản lý hành lang lưới điện, ngăn chặn không có vi phạm hành lang phát sinh, ngăn chặn sự cố và ngăn chặn tai nạn. Ngày 15/3/2018, Công ty Điện lực Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng công tác quản lý hành lang lưới điện.
2018-03-22 11:09
-30
Công ty Điện lực Bắc Giang triển khai ứng dụng phần mềm thu thập dữ liệu công tơ từ xa vào công tác quản lý kỹ thuật
Hiện nay Công ty Điện lực Bắc Giang đang quản lý vận hành 2351 trạm biến áp công cộng và 262 trạm biến áp chuyên dùng, Trong đó số lượng trạm biến áp đã lắp đo xa là 2331 trạm công cộng và 239 trạm chuyên dùng.
2018-03-21 16:23
-31
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá

2018-03-21 16:12
-31
12345678910...