Lịch Cắt Điện
Kết quả cung ứng điện ngày 29/01/2017

2017-02-03 15:40
-923
Kết quả cung ứng điện ngày 27/01/2017

2017-02-03 15:39
-923
Kết quả cung ứng điện ngày 01/5/2016

2016-05-05 15:56
-1197
Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013

2013-11-25 10:24
-2089
Lịch cắt điện tuần 47 từ ngày 18/11/2013 đến 24/11/2013

2013-11-18 09:38
-2096
Lịch cắt điện tuần 46 từ ngày 11/11/2013 đên 17/11/2013

2013-11-12 15:01
-2102
Lịch cắt điện tuần 44 từ ngày 28/10/2013 đến ngày 03/11/2013
Dự kiến các đường dây TBA mất điện trong tuần
2013-11-04 09:30
-2110
Lịch cắt điện tuần 45 từ ngày 04/11/2013 đến ngày 10/11/2013

2013-11-04 09:29
-2110
Lịch cắt điện tuần 43 từ ngày 21/10/2013 đến 27/10/2013

2013-10-21 15:56
-2124
Lịch cắt điện tuần 42 từ ngày 14/10/2013 đến 20/10/2013

2013-10-14 09:18
-2131
12345