Điện lực Yên Thế phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch PCTT & TKCN trên địa bàn huyện Yên Thế năm 2016
 
2016-06-21 09:18:55

               Thực hiện kế hoạch số 14/KH/UBND, ngày 15/4/2016 của UBND huyện Yên Thế về PCTT&TKCN trên địa bàn Huyện. 

Điện lực Yên Thế được giao nhiệm vụ: Chỉ đạo xây dựng và thực hiện phương án đảm bảo an toàn lưới điện do ngành quản lý, đảm bảo nguồn điện liên tục cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện khi xảy ra thiên tai để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; xử lý nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng do ảnh hưởng của thiên tai.

Xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và nặng nề đối với Điện lực, Điện lực đã chỉ đạo các Phòng, Tổ, Đội sản xuất thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và lập Phương án  PCTT&TKCN  năm 2016 trình Công ty Điện lực Bắc Giang phê duyệt. 

Tổ chức triển khai thực hiện Phương án PCTT&TKCN năm 2016:

1.     Nâng công suất tráo đổi vận hành các trạm biến áp vận hành non tải và quá tải: 31 trạm biến áp.

2.     Phối hợp thực hiện Dự án CQT các xã Canh Nậu, Đồng Vương, Đồng Tiến, Tam Tiến, Đồng Lạc, Tân Sỏi. Đã đóng điện san tải khai thác vận hành 09 trạm biến áp đạt hiệu quả.

3.     Kiểm tra nguội các đường dây 371-E7.9 ( sự cố máy cắt nhảy nhiều); kiểm tra nguội toàn bộ đường dây 0,4kV sau trạm biến áp các xã Tân Hiệp, Phồn Xương.

4.     Thực hiện lập và tổ chức thực hiện 24 phương án SCTX  thay dây dẫn cũ nát và cột gẫy… Kết quả: thay dây dẫn: 11.732 mét dây dẫn cáp vặn xoắn các loại; thay cột điện hạ thế:  124 cột H các loại.

Việc phối hợp thực hiện triển khai kế hoạch PCTT&TKCN trên địa bàn huyện Yên Thế đã góp phần cho đội ngũ Công nhân của Điện lực Yên Thế chủ động hơn trong công tác PCTT&TKCN năm 2016 và các năm tiếp theo.

Điện lực Yên Thế thực hiện thay nâng công suất TBA Rừng Dài

 

Phùng Tiến Thảo - ĐL Yên Thế - PCBG

 

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Bắc Giang Hoàn thiện kiểm tra chéo công tác “Quản lý kỹ thuật - Vận hành - An toàn vệ sinh lao động”
Hướng dẫn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
Công ty Điện lực Bắc Giang thực hiện vệ sinh cách điện khi lưới điện đang vận hành
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện, sát hạch định kỳ an toàn điện theo Thông tư 31/2014/TT-BCT
Công đoàn Điện lực Yên Thế đánh giá hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên
Phân xưởng Thí nghiệm và sửa chữa lưới điện với công tác tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động, kỷ luật lao động
Điện lực Lục Nam với công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với thiên tai Năm 2017
Điện lực Sơn động diễn tập phòng cháy, chữa cháy năm 2017
Công ty Điện lực Bắc Giang: Tập huấn công tác An toàn-Vệ sinh lao động
Điện lực Lục Nam thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ lần 1 năm 2017