Điện lực Yên Thế phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch PCTT & TKCN trên địa bàn huyện Yên Thế năm 2016
 
2016-06-21 09:18:55

               Thực hiện kế hoạch số 14/KH/UBND, ngày 15/4/2016 của UBND huyện Yên Thế về PCTT&TKCN trên địa bàn Huyện. 

Điện lực Yên Thế được giao nhiệm vụ: Chỉ đạo xây dựng và thực hiện phương án đảm bảo an toàn lưới điện do ngành quản lý, đảm bảo nguồn điện liên tục cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện khi xảy ra thiên tai để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; xử lý nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng do ảnh hưởng của thiên tai.

Xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và nặng nề đối với Điện lực, Điện lực đã chỉ đạo các Phòng, Tổ, Đội sản xuất thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và lập Phương án  PCTT&TKCN  năm 2016 trình Công ty Điện lực Bắc Giang phê duyệt. 

Tổ chức triển khai thực hiện Phương án PCTT&TKCN năm 2016:

1.     Nâng công suất tráo đổi vận hành các trạm biến áp vận hành non tải và quá tải: 31 trạm biến áp.

2.     Phối hợp thực hiện Dự án CQT các xã Canh Nậu, Đồng Vương, Đồng Tiến, Tam Tiến, Đồng Lạc, Tân Sỏi. Đã đóng điện san tải khai thác vận hành 09 trạm biến áp đạt hiệu quả.

3.     Kiểm tra nguội các đường dây 371-E7.9 ( sự cố máy cắt nhảy nhiều); kiểm tra nguội toàn bộ đường dây 0,4kV sau trạm biến áp các xã Tân Hiệp, Phồn Xương.

4.     Thực hiện lập và tổ chức thực hiện 24 phương án SCTX  thay dây dẫn cũ nát và cột gẫy… Kết quả: thay dây dẫn: 11.732 mét dây dẫn cáp vặn xoắn các loại; thay cột điện hạ thế:  124 cột H các loại.

Việc phối hợp thực hiện triển khai kế hoạch PCTT&TKCN trên địa bàn huyện Yên Thế đã góp phần cho đội ngũ Công nhân của Điện lực Yên Thế chủ động hơn trong công tác PCTT&TKCN năm 2016 và các năm tiếp theo.

Điện lực Yên Thế thực hiện thay nâng công suất TBA Rừng Dài

 

Phùng Tiến Thảo - ĐL Yên Thế - PCBG

 

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức đối thoại về thực hiện "Đảm bảo An toàn lao động - Ý thức và trách nhiệm"
Điện lực Lục Nam với công tác PCTT & TKCN năm 2016
Huấn luyện công tác an toàn điện cho các tổ viên tổ dịch vụ bán lẻ điện năng
Giảm sự cố, cung ứng đủ điện mùa vải thiều
Huấn luyện, kiểm tra sát hạch định kỳ và cấp thẻ an toàn điện cho tổ dịch vụ điện nông thôn năm 2016
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức đối thoại về thực hiện "Năm văn hóa An toàn lao động, vệ sinh lao động"
Kiểm tra công tác PCCC tại Công ty Điện lực Bắc Giang
Phát huy vai trò An toàn vệ sinh viên (ATVSV) nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
Đoàn kiểm tra, giám sát về công tác ATLĐ-VSLĐ của HĐND tỉnh làm việc tại Công ty Điện lực Bắc Giang
Điện lực Lạng Giang với công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn lao động