Công đoàn Điện lực Yên Thế đánh giá hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên
 
2017-12-13 07:50:03

           Thực hiện Quy chế hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên (AT-VSV) trong Công ty Điện lực Bắc Giang. Định kỳ hàng tháng Ban chấp hành Công đoàn Điện lực Yên thế tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và lập kế hoạch hoạt động tháng sau của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. 

Tham dự cuộc họp có Giám đốc Điện lực, Trưởng phòng KHKT và AT, Kỹ thuật viên an toàn chuyên trách cùng các đồng chí AT-VSV.

Tại cuộc họp các đồng chí AT-VSV báo cáo những việc đã làm được và những tồn tại hoạt động trong tháng, những kiến nghị chưa thực hiện trong tháng và biện pháp thực hiện trong tháng tới.

Họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động của mạng lưới AT - VSV

Lãnh đạo đơn vị tham gia ý kiến về công tác AT-VSLĐ, về hoạt động của mạng lưới AT-VSV trong tháng, kế hoạch hoạt động tháng tiếp theo. Chủ tịch Công đoàn kết luận và đánh giá kết quả hoạt động của mạng lưới AT-VSV trong tháng, bình xét xếp loại cho từng AT-VSV và lập kế hoạch hoạt động của tháng tiếp theo. 

          Qua cuộc họp đã đánh giá được những việc đã làm được, những việc còn tồn tại thiếu sót và những khó khăn vướng mắc của từng AT-VSV, từ đó các AT-VSV có biện pháp khắc phục kịp thời. Việc duy trì định kỳ hàng tháng tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động của mạng lưới AT-VSV nhằm phát huy vai trò, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của các AT-VSV trong công tác AT-VSLĐ góp phần đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất kinh doanh của đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi trong phong trào thi đua “Đảm bảo an toàn lao động - Ý thực và trách nhiệm” theo chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Bắc Giang.

Hoàng Sỹ Cường - Điện lực Yên Thế - PCBG

 

 
Tin cùng thư mục :
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐIỆN
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2018
Công ty Điện lực Bắc Giang Hoàn thiện kiểm tra chéo công tác “Quản lý kỹ thuật - Vận hành - An toàn vệ sinh lao động”
Hướng dẫn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
Công ty Điện lực Bắc Giang thực hiện vệ sinh cách điện khi lưới điện đang vận hành
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện, sát hạch định kỳ an toàn điện theo Thông tư 31/2014/TT-BCT
Phân xưởng Thí nghiệm và sửa chữa lưới điện với công tác tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động, kỷ luật lao động
Điện lực Lục Nam với công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với thiên tai Năm 2017
Điện lực Sơn động diễn tập phòng cháy, chữa cháy năm 2017
Công ty Điện lực Bắc Giang: Tập huấn công tác An toàn-Vệ sinh lao động