Công ty Điện lực Bắc Giang Hoàn thiện kiểm tra chéo công tác “Quản lý kỹ thuật - Vận hành - An toàn vệ sinh lao động”
 
2018-07-24 10:36:36

           Thực hiện các giải pháp phòng chống tai nạn lao động trong chương trình hành động xây dựng văn hóa an toàn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, cũng như chương trình hành động của Công ty Điện lực Bắc Giang.        Trong các ngày từ ngày 05 đến ngày 14 tháng 6 năm 2018, Công ty Điện lực Bắc Giang đã tổ chức công tác kiểm tra chéo về Công tác Quản lý kỹ thuật - Vận hành An toàn- Vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) giữa 11 đơn vị trực thuộc Công ty. 

Các đơn vị trong Công ty đã được chia làm 04 nhóm như sau:

-Nhóm l (Điện lực Lạng Giang, Việt Yên, Yên Thế)

-Nhóm 2 (Điện lực Yên Dũng, Hiệp Hòa, Lục Ngạn)

-Nhóm 3 (Điện lực Lục Nam, Tân Yên, PXTN&SCLĐ)

-Nhóm 4 (Điện lực Thành Phố, Sơn Động)

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra chéo, Công ty đã cử thành viên các Đoàn kiểm tra là các cán bộ có kinh nghiệm, trình độ kỹ thuật, chuyên môn cao, bao gồm các Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, các trưởng phòng Kỹ thuật, các kỹ thuật viên an toàn chuyên trách và Chủ tịch công đoàn cơ sở thành viên.

 

Đoàn kiểm tra Nhóm 1 thực hiện kiểm tra tại Điện lực Lục Nam

 

 

Đoàn kiểm tra Nhóm 2 thực hiện kiểm tra tại Điện lực Thành phố

 

Thông qua kiểm tra chéo, các đơn vị đã tự rà soát công tác Quản lý kỹ thuật - Vận hành - An toàn vệ sinh lao động tại đơn vị mình, giúp các đơn vị bạn phát hiện các sai sót, các điểm bất cập trong công tác sản xuất kinh doanh nói chung và công tác Quản lý kỹ thuật - Vận hành - An toàn vệ sinh lao động nói riêng;

Kiểm tra chéo công tác Quản lý kỹ thuật - Vận hành - An toàn vệ sinh lao động là việc làm cần thiết, đặc biệt trong hoàn cảnh lưới điện lớn, địa hình phức tạp, độ yêu cầu về ổn định cung cấp điện, độ an toàn cao.

Tổ chức kiểm tra chéo công tác Quản lý kỹ thuật - Vận hành - An toàn vệ sinh lao động còn là dịp để các đơn vị học hỏi các sáng kiến, các kinh nghiệm trong công tác sản xuất kinh doanh của các đơn vị bạn, từ đó áp dụng đối với đơn vị mình. Qua đó các đơn vị kịp thời khắc phục tồn tại, cải thiện môi trường làm việc, ngăn chặn tai nạn lao động, ổn định công tác sản xuất và giữ vững an toàn lao động.

 

Lê Quốc Thành - P11 - PCBG

 

 
Tin cùng thư mục :
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐIỆN
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2018
Hướng dẫn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
Công ty Điện lực Bắc Giang thực hiện vệ sinh cách điện khi lưới điện đang vận hành
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện, sát hạch định kỳ an toàn điện theo Thông tư 31/2014/TT-BCT
Công đoàn Điện lực Yên Thế đánh giá hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên
Phân xưởng Thí nghiệm và sửa chữa lưới điện với công tác tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động, kỷ luật lao động
Điện lực Lục Nam với công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với thiên tai Năm 2017
Điện lực Sơn động diễn tập phòng cháy, chữa cháy năm 2017
Công ty Điện lực Bắc Giang: Tập huấn công tác An toàn-Vệ sinh lao động