Mode:  
 
Công ty Điện lực Bắc Giang Hoàn thiện kiểm tra chéo công tác “Quản lý kỹ thuật - Vận hành - An toàn vệ sinh lao động”
 
2018-07-24 10:36:36

           Thực hiện các giải pháp phòng chống tai nạn lao động trong chương trình hành động xây dựng văn hóa an toàn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, cũng như chương trình hành động của Công ty Điện lực Bắc Giang.        Trong các ngày từ ngày 05 đến ngày 14 tháng 6 năm 2018, Công ty Điện lực Bắc Giang đã tổ chức công tác kiểm tra chéo về Công tác Quản lý kỹ thuật - Vận hành An toàn- Vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) giữa 11 đơn vị trực thuộc Công ty. 

Các đơn vị trong Công ty đã được chia làm 04 nhóm như sau:

-Nhóm l (Điện lực Lạng Giang, Việt Yên, Yên Thế)

-Nhóm 2 (Điện lực Yên Dũng, Hiệp Hòa, Lục Ngạn)

-Nhóm 3 (Điện lực Lục Nam, Tân Yên, PXTN&SCLĐ)

-Nhóm 4 (Điện lực Thành Phố, Sơn Động)

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra chéo, Công ty đã cử thành viên các Đoàn kiểm tra là các cán bộ có kinh nghiệm, trình độ kỹ thuật, chuyên môn cao, bao gồm các Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, các trưởng phòng Kỹ thuật, các kỹ thuật viên an toàn chuyên trách và Chủ tịch công đoàn cơ sở thành viên.

 

Đoàn kiểm tra Nhóm 1 thực hiện kiểm tra tại Điện lực Lục Nam

 

 

Đoàn kiểm tra Nhóm 2 thực hiện kiểm tra tại Điện lực Thành phố

 

Thông qua kiểm tra chéo, các đơn vị đã tự rà soát công tác Quản lý kỹ thuật - Vận hành - An toàn vệ sinh lao động tại đơn vị mình, giúp các đơn vị bạn phát hiện các sai sót, các điểm bất cập trong công tác sản xuất kinh doanh nói chung và công tác Quản lý kỹ thuật - Vận hành - An toàn vệ sinh lao động nói riêng;

Kiểm tra chéo công tác Quản lý kỹ thuật - Vận hành - An toàn vệ sinh lao động là việc làm cần thiết, đặc biệt trong hoàn cảnh lưới điện lớn, địa hình phức tạp, độ yêu cầu về ổn định cung cấp điện, độ an toàn cao.

Tổ chức kiểm tra chéo công tác Quản lý kỹ thuật - Vận hành - An toàn vệ sinh lao động còn là dịp để các đơn vị học hỏi các sáng kiến, các kinh nghiệm trong công tác sản xuất kinh doanh của các đơn vị bạn, từ đó áp dụng đối với đơn vị mình. Qua đó các đơn vị kịp thời khắc phục tồn tại, cải thiện môi trường làm việc, ngăn chặn tai nạn lao động, ổn định công tác sản xuất và giữ vững an toàn lao động.

 

Lê Quốc Thành - P11 - PCBG

 

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Bắc Giang triển khai năm Văn hóa an toàn lao động 2020
Mất an toàn lưới điện: Nguy cơ từ thú chơi diều
Xử lý tình trạng dùng điện bẫy chuột ở Lục Nam
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Điện lực Lục Nam thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ Năm 2019
Điện lực Lục Nam tổ chức thực tập phương án chữa cháy năm 2019
Điện lực Tân Yên tổ chức lễ phát động đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động năm 2019
Công ty Điện lực Bắc Giang “Lễ phát động tiếp tục “Đẩy mạnh thực hiện Văn hóa an toàn lao động”
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức diễn tập 3 trong 1 “Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn - Xử lý sự cố - An toàn” cấp công ty năm 2019.

Danh Mục