Tiết kiệm 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc giai đoạn 2019 - 2025
 
2019-04-05 09:16:48

 Tiết kiệm 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc giai đoạn 2019 - 2025   

Là một trong những mục tiêu cụ thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030. Bên cạnh đó, còn những mục tiêu khác như giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,5% vào năm 2025; đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định;… Trong các nhiệm vụ giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chính phủ yêu cầu tổ chức hoạt động tuyên truyền về tiết kiệm điện, thực hiện các giải pháp về tiết kiệm năng lượng và giảm tổn thất điện năng trong quá trình sản xuất, truyền tải và phân phối điện hằng năm và 5 năm, triển khai thí điểm các dự án ESCO,…  

(Quyết định số 280/QĐ-TTg , ngày 13/3/2019)

Bảng tin EVN

 

Công ty Điện lực Bắc Giang kiểm tra tư vấn khách hàng sử dụng điện trong KCN Vân Trung,

huyện Việt Yên

 

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Việt Yên triển khai chương trình “Trường Tiểu học chung tay tiết kiệm điện và tuyên truyền an toàn điện năm 2019”
Điện lực Yên Thế Tuyên truyền sử dụng an toàn và tiết kiệm điện năm 2019
Trường tiểu học Yên Định, huyện Sơn Động chung tay tiết kiệm
Điện lực Lục Nam thực hiện chương trình: “Trường Tiểu học chung tay tiết kiệm điện và tuyên truyền an toàn điện”
Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả - Trách nhiệm và lợi ích của doanh nghiệp
Bắc Giang tổ chức hội thảo về tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải
Hướng dẫn của EVN về thực hiện mua bán điện với các dự án điện mặt trời trên mái nhà
Bắc Giang phát động Giờ Trái đất năm 2019
Bắc Giang tổ chức Hội thảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng học đường
Hóa đơn tiền điện sẽ tăng cao trong các tháng nắng nóng