Tiết kiệm 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc giai đoạn 2019 - 2025
 
2019-04-05 09:16:48

 Tiết kiệm 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc giai đoạn 2019 - 2025   

Là một trong những mục tiêu cụ thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030. Bên cạnh đó, còn những mục tiêu khác như giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,5% vào năm 2025; đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định;… Trong các nhiệm vụ giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chính phủ yêu cầu tổ chức hoạt động tuyên truyền về tiết kiệm điện, thực hiện các giải pháp về tiết kiệm năng lượng và giảm tổn thất điện năng trong quá trình sản xuất, truyền tải và phân phối điện hằng năm và 5 năm, triển khai thí điểm các dự án ESCO,…  

(Quyết định số 280/QĐ-TTg , ngày 13/3/2019)

Bảng tin EVN

 

Công ty Điện lực Bắc Giang kiểm tra tư vấn khách hàng sử dụng điện trong KCN Vân Trung,

huyện Việt Yên

 

 
Tin cùng thư mục :