Hướng dẫn của EVN về thực hiện mua bán điện với các dự án điện mặt trời trên mái nhà
 
2019-04-16 08:30:13

 Tổng công suất lắp đặt của các dự án điện mặt trời trên mái nhà (ĐMTMN) đấu nối vào lưới điện trung, hạ áp phải đảm bảo không được vượt quá công suất định mức của đường dây, MBA phân phối trung, hạ áp. Trường hợp tổng công suất lắp đặt của các dự án ĐMTMN đấu nối vào lưới điện (kể cả dự án đang khảo sát) nhỏ hơn công suất định mức của đường dây, MBA phân phối hạ áp, công ty điện lực/điện lực thống nhất với chủ đầu tư về công suất lắp đặt và phương án đấu nối như sau:  

 - Dự án có công suất lắp đặt <0,3kWp: Đấu nối vào lưới điện hạ áp bằng 01 pha hoặc 03 pha tuỳ theo hiện trạng sẵn có; 

- Dự án có công suất lắp đặt ≥03 kWp: Đấu nối vào lưới điện hạ áp bằng 03 pha. Nếu chủ đầu tư là khách hàng sử dụng điện đang đấu nối vào lưới điện hạ áp bằng 01 pha, cho phép dự án có công suất lắp đặt ≥03 kWp đấu nối vào lưới điện bằng 01 pha nếu lưới điện vẫn đảm bảo điều kiện vận hành an toàn, ổn định. 

(Công văn số 1532/EVN-KD, ngày 27/3/2019)

Trần Văn Thống _ P9 sưu tầm nguồn tin EVN

 

Lắp điện mặt trời áp mái tại Công ty TNHH Vina Solar Technology, KCN Vân Trung, Bắc Giang (ảnh Trần Văn Thống)

 
Tin cùng thư mục :