Mode:  
 
Điện lực Lục Nam thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ Năm 2019
 
2019-07-04 10:51:49

               Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng văn hóa an toàn lao động, trong đó trọng tâm là huấn luyện kỹ năng cho người lao động về nhận diện mối nguy và biện pháp phòng ngừa”. Đó là chủ đề thực hiện kế hoạch tổ chức, triển khai Tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao động năm 2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và văn bản chỉ đạo của Công ty Điện lực Bắc Giang. 

            Điện lực Lục Nam đã triển khai thành lập Tiểu Ban chỉ đạo tháng ATVSLĐ năm 2019 gồm 10 thành viên, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên;

            Cụ thể trong tháng 4 và tháng 5 năm 2019, Tiểu Ban chỉ đạo đã bám sát kế hoạch của cấp trên; thực hiện hiệu quả mục đích và chủ đề đã đặt ra, được thể hiện rõ bằng những kết quả đã làm được như: Treo băng rôn tuyên truyền với nội dung Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 – Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc tại trụ sở Điện lực; tổ chức diễn tập an toàn, diễn tập sự cố, phòng chống thiên tai (diễn tập 3 trong 1) tại Điện lực, tổ chức lễ phát động đẩy mạnh thực hiện xây dựng văn hóa an toàn lao động, tại buổi lễ, lãnh đạo Điện lực đã chủ trì thảo luận về cách nhận diện mối nguy và biện pháp phòng tránh, kiểm soát mối nguy tại nơi làm việc; tổ chức 02 buổi tọa đàm giữa lãnh đạo Điện lực và CBCNV về nâng cao kỹ năng nhận diện mối nguy và biện pháp phòng tránh, về các thủ tục thực hiện công tác trên lưới điện; tổ chức tuyên truyền về an toàn điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên hệ thống truyền thanh huyện Lục Nam với tần suất 10 lần trong Tháng 3/2019 và 14 lần trong Tháng 4/2019; Lãnh đạo Điện lực phối hợp cùng Công đoàn Điện lực quan tâm thực hiện chế độ bồi dưỡng hiện vật cho người lao động, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng cục bộ... Lãnh đạo Điện lực, kỹ thuật viên an toàn chuyên trách đã tăng cường kiểm tra kiểm soát an toàn tại hiện trường và thông qua hình ảnh trên website quản lý an toàn lao động, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn đối với những CBCNV có ý thức chưa tốt, chưa hiểu rõ các quy định về công tác ATVSLĐ.

 

Điện lực tổ chức treo băng rôn tuyên truyền chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ

 

Công tác thay MBA thực hiện diễn tập 3 trong 1 trong ngày 11/4/2019, với nội dung làm thật

 

Nhóm công nhân thề thực hiện văn hóa an toàn lao động, ngày 18/4/2019

 

Ông Nguyễn Văn Hoan-Giám đốc Điện lực kiểm tra hiện trường thi công dựng cột mới.

Qua đợt thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019, đã góp phần nâng cao ý thức đối với CBCNV trong Điện lực đó là: thấy được tầm quan trọng của việc nâng cao kỹ năng nhận diện mối nguy và biện pháp phòng tránh tai nạn cho bản thân khi làm việc; Tạo dần thói quen xây dựng văn hóa an toàn lao động trong mỗi người lao động, góp phần kiểm soát rủi ro, giảm thiểu tai nạn lao động và sự cố lưới điện.

Nguyễn Quốc Thắng - ĐLLN - PCBG

 

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Bắc Giang triển khai năm Văn hóa an toàn lao động 2020
Mất an toàn lưới điện: Nguy cơ từ thú chơi diều
Xử lý tình trạng dùng điện bẫy chuột ở Lục Nam
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Điện lực Lục Nam tổ chức thực tập phương án chữa cháy năm 2019
Điện lực Tân Yên tổ chức lễ phát động đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động năm 2019
Công ty Điện lực Bắc Giang “Lễ phát động tiếp tục “Đẩy mạnh thực hiện Văn hóa an toàn lao động”
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức diễn tập 3 trong 1 “Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn - Xử lý sự cố - An toàn” cấp công ty năm 2019.
Công ty Điện lực Bắc Giang nhanh chóng chuyển đổi phương thức vận hành, kịp thời cấp điện trở lại sau sự cố

Danh Mục