Mode:  
 
Công ty Điện lực Bắc Giang triển khai năm Văn hóa an toàn lao động 2020
 
2020-04-01 08:48:49

           Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động (ATLĐ) trong EVNNPC. Công ty Điện lực Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng Văn hóa an toàn lao động. Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty ban hành Chỉ thị Liên tịch về việc phát động phong trào thi đua “Quản lý kỹ thuật- An toàn vệ sinh lao động” năm 2020. Các nội dung chính cần triển khai thực hiện đó là: Tiếp tục triển khai đồng bộ 3 nhóm giải pháp về công tác An toàn vệ sinh lao động (Quản lý An toàn vệ sinh lao động; Huấn luyện đào tạo; tuyên truyền giáo dục). Các đơn vị đặt mục tiêu đảm bảo An toàn vệ sinh lao động lên hàng đầu trong công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tổ chức lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa ATLĐ, trong đó CBCNV đọc lời thề thực hiện văn hóa ATLĐ theo hướng dẫn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. 

Việc tổ chức lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa ATLĐ, do trong thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và thực hiện chỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ về việc không tập trung đông người để phòng tránh lây lan dịch bệnh. Để đảm bảo chất lượng lễ phát động theo kế hoạch đề ra, các đơn vị đã tổ chức lễ phát động theo từng Bộ phận, Tổ, Đội sản xuất để tránh việc tập trung đông người tại một nơi cùng một lúc.

Thực hiện lễ phát động và đọc lời thề văn hóa ATLĐ của bộ phận gián tiếp- Đội Quản lý

vận hành lưới điện cao thế Bắc Giang

Tính đến sáng ngày 31 tháng 3, các đơn vị trực thuộc đã triển khai thực hiện xong lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa ATLĐ và CBCNV thực hiện đọc lời thề thực hiện văn hóa ATLĐ. Từ các buổi lễ phát động này sẽ góp phần nâng cao ý thức của người lao động trong việc thúc đẩy công tác xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp nói chung, nâng cao hiệu quả công tác an toàn lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, tạo môi trường làm việc tốt, giúp cho mỗi CBCNV thấy rõ được trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn lao động tại nơi làm việc.

Hoàng Minh Hương - P11 - PCBG

 

 
Tin cùng thư mục :
Mất an toàn lưới điện: Nguy cơ từ thú chơi diều
Xử lý tình trạng dùng điện bẫy chuột ở Lục Nam
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Điện lực Lục Nam thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ Năm 2019
Điện lực Lục Nam tổ chức thực tập phương án chữa cháy năm 2019
Điện lực Tân Yên tổ chức lễ phát động đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động năm 2019
Công ty Điện lực Bắc Giang “Lễ phát động tiếp tục “Đẩy mạnh thực hiện Văn hóa an toàn lao động”
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức diễn tập 3 trong 1 “Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn - Xử lý sự cố - An toàn” cấp công ty năm 2019.
Công ty Điện lực Bắc Giang nhanh chóng chuyển đổi phương thức vận hành, kịp thời cấp điện trở lại sau sự cố

Danh Mục