Mode:  
 
Điện lực Lục Nam đẩy mạnh huấn luyện an toàn điện định kỳ năm 2021 và thực hiện công tác an toàn những ngày cuối năm 2020
 
2020-12-25 15:08:33

            Thực hiện kế hoạch số 3995/KH-PCBG của Công ty Điện lực Bắc Giang về việc bồi huấn và kiểm tra sát hạch Quy trình an toàn điện định kỳ năm 2021, ngày 04/12/2020 toàn bộ CBCNV Điện lực thuộc 03 nhóm trong diện kiểm tra định kỳ năm 2021 đã tham gia buổi cầu truyền hình huấn luyện do Công ty tổ chức với tinh thần nghiêm túc, tập trung.

Ngoài ra để nâng cao hiệu quả công tác bồi huấn và sát với năng lực, trình độ và nhóm nghề của từng cá nhân, Điện lực Lục Nam đã triển khai một số công việc cụ thể như sau:

+Một là: thực hiện rà soát, đánh giá năng lực của từng người lao động trong diện kiểm tra định kỳ an toàn điện và lập danh sách đề nghị kiểm tra xếp bậc an toàn điện, phê duyệt chức danh thực hiện Phiếu công tác/Lệnh công đối với từng cá nhân.

+Hai là: lập kế hoạch bồi huấn số 2004/KH-ĐLNa ngày 07/12/2020 để bồi huấn lý thuyết và hướng dẫn thực hành cho từng nhóm nghề. Điện lực đã tổ chức triển khai bồi huấn cho CBCNV trong các ngày 11, 12 và 18/12/2020 theo đúng kế hoạch đề ra.

CBCNV Điện lực tham dự nghe cầu truyền hình huấn luyện an toàn điện ngày 04/12/2020

Ngoài việc tổ chức huấn luyện công tác an toàn lao động, Điện lực đã đẩy mạnh việc thực hiện một số nhiệm vụ khác về công tác an toàn lao động như: Điện lực đã tổ chức diễn tập xử lý và khắc phục nhanh sự cố lưới điện trung áp vào chiều ngày 07/12/2020 nhằm nâng cao kỹ năng làm việc cho cho CBCNV; Tổ chức kiểm tra toàn diện công tác An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ quý IV/2020 tại các bộ phận thuộc Điện lực, để khắc phục kịp thời các tồn tại ngăn chặn sự cố tai nạn; Tổ chức kiểm tra phát quang hành lang lưới điện cao áp ngăn chặn tình trạng vi phạm hành lang gây sự cố lưới điện.

Công nhân của Điện lực Lục Nam tham gia diễn tập xử lý, khắc phục nhanh sự cố đường dây 22kV ngày 07/12/2020

Qua triển khai một số công việc như trên, đã nâng cao được kỹ năng làm việc an toàn cho CBCNV, tạo điều kiện cho CBCNV hoàn thành tốt đợt kiểm tra an toàn điện định kỳ năm 2021 và góp phần nâng cao hiệu quả công tác an toàn, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động của CBCNV, ngăn chặn tai nạn lao động và cung cấp điện an toàn liên tục trong thời gian tới.

Nguyễn Quốc Thắng - ĐLLN - PCBG

 
Tin cùng thư mục :
ĐL Sơn Động làm tốt công tác quản lý hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện, sát hạch định kỳ Quy trình An toàn điện năm 2021
Điện lực Lục Nam triển khai tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện cao áp đầu năm 2021
Điện lực Yên Thế tuyên truyền sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
Điện lực Hiệp Hòa tiếp tục tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện cao áp đảm bảo an toàn điện trong nhân dân
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020
Điện lực Hiệp Hòa với công tác tuyên truyền An toàn điện trong dân
Công ty Điện lực Bắc Giang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra công tác PCCC tại Điện lực Việt Yên
Công ty Điện lực Bắc Giang khuyến cáo về an toàn điện trong mùa mưa bão
Công ty Điện lực Bắc Giang đẩy mạnh công tác phòng chống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ

Danh Mục