Mode:  
 
Điện lực Lục Nam triển khai tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện cao áp đầu năm 2021
 
2021-01-29 09:56:32

           Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang tại văn bản số 4994/PCBG-P11 về việc thống kê các công trình, dự án xây dựng gần lưới điện cao áp, Điện lực Lục Nam đã triển khai từng công việc cụ thể như:

Làm việc trực tiếp với Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Nam để nắm bắt các dự án xây dựng liên quan đến lưới điện; làm việc với UBND các xã/thị trấn lấy danh sách các tổ chức, cá nhân có phương tiện thi công như: máy xúc, xe cẩu, xe bơm bê tông tươi,…; tuyên truyền trực tiếp đến chủ doanh nghiệp, chủ hộ có các loại phương tiện thi công.

Ông Nguyễn Văn Hoan-Giám đốc Điện lực làm việc, ký văn bản thống nhất với ông Trần Văn Hào-Giám đốc BQLDA huyện Lục Nam (bên phải).

         Qua triển khai đã thu được những kết quả: Ký biên bản làm việc trong đó nêu rõ trách nhiệm của mỗi bên với Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Nam; ký biên bản làm việc với 03 chủ doanh nghiệp có xe bơm bê tông tươi, 08 chủ hộ có phương tiện thi công là máy xúc và xe cẩu, 02 chủ nhà thầu thi công đang xây dựng khu dân cư và đường giao thông trên địa bàn huyện với nội dung đề nghị các cơ quan doanh nghiệp thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cách nhận diện và khoảng cách an toàn phóng điện đối với lưới điện cao áp, các biện pháp phòng tránh không để vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện, cảnh báo mức xử phạt hành chính theo quy định của Chính phủ khi có vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Cán bộ an toàn chuyên trách-Điện lực Lục Nam làm việc, tuyên truyền, trao đổi với ông Nguyễn Văn Thức-Giám đốc Công ty TNHH XD&SX HT86 Bắc Giang.

Từ các việc làm như trên, sẽ góp phần nâng cao nhận thức, khả năng nhận diện về lưới điện cao áp, nâng cao trách nhiệm bảo vệ hành lang lưới điện cap áp của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương và của chủ doanh nghiệp/chủ hộ có các phương tiện thi công cơ giới, đảm bảo nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, an toàn, liên tục, ngăn chặn sự cố lưới điện và ngăn chặn tai nạn điện trong dân trên địa bàn huyện Lục Nam.

Nguyễn Quốc Thắng - ĐLLN - PCBG

 
Tin cùng thư mục :
ĐL Sơn Động làm tốt công tác quản lý hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện, sát hạch định kỳ Quy trình An toàn điện năm 2021
Điện lực Yên Thế tuyên truyền sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
Điện lực Lục Nam đẩy mạnh huấn luyện an toàn điện định kỳ năm 2021 và thực hiện công tác an toàn những ngày cuối năm 2020
Điện lực Hiệp Hòa tiếp tục tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện cao áp đảm bảo an toàn điện trong nhân dân
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020
Điện lực Hiệp Hòa với công tác tuyên truyền An toàn điện trong dân
Công ty Điện lực Bắc Giang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra công tác PCCC tại Điện lực Việt Yên
Công ty Điện lực Bắc Giang khuyến cáo về an toàn điện trong mùa mưa bão
Công ty Điện lực Bắc Giang đẩy mạnh công tác phòng chống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ

Danh Mục