Quy Định Về Mua Bán Điện
Các Quyết định duyệt lịch GCS và thu tiền điện năm 2018 của 10 Điện lực lên Web PCBG

2018-06-07 07:56
-186
Công bố danh mục và nội dung Bộ thủ tục cấp điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Công ty Điện lực Bắc Giang

2017-12-04 16:57
-371
QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN

2016-05-17 16:15
-937
LƯU ĐỒ CẤP ĐIỆN

2016-05-11 15:12
-943
Quy đinh Cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp
Quy đinh Cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp
2015-05-07 08:45
-1313
Một số điều cần biết về mua bán công suất phản kháng
Theo thông tư 15/2014/TT-BCT ban hành ngày 28/5/2014 quy định về mua bán công suất phản kháng, kể từ ngày 10/12/2014 bên mua điện có trạm biến áp riêng hoặc không có trạm biến áp riêng, nhưng có công suất sử dụng cực đại đăng ký tại hợp đồng mua bán điện từ 40kW trở lên và có hệ số công suất cosφ < 0,9 phải mua công suất phản kháng.
2014-12-15 08:36
-1456
Đảm bảo sự minh bạch và quyền lợi của các bên trong mua, bán điện
Điện năng ngày càng đóng vai trò quan trọng và thiết yếu trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng sinh hoạt. Để quản lý hoạt động điện lực, Nhà nước đã ban hành Luật Điện lực số 28/2004/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Điện lực số 24/2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó quyền và nghĩa vụ của các bên (mua và bán điện) được quy định rõ ràng.
2014-09-09 08:46
-1553
Một số nội dung mới về mua bán công suất phản kháng
Áp dụng thực hiện biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
2014-09-08 15:51
-1554
Tổng hợp đơn giá sản xuất khác
Để khách hàng hiểu và phối hợp với các đơn vị của Công ty trong việc thực hiện các công tác liên quan đến các dịch vụ sản xuất khác, Công ty Điện lực Bắc Giang đưa các nội dung có liên quan đến các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
2013-09-24 14:30
-1903
Trình tự, thủ tục cấp điện đối với khách hàng mua điện phục vụ ngoài mục đích sinh hoạt kể từ ngày 15/5/2012
- Trình tự thực hiện: + Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký mua điện. + Đơn vị Điện lực đến khảo sát,thiết kế công trình cấp điện cho khách hàng. + Nếu đủ điều kiện cấp điện, đơn vị Điện lực sẽ thi công công trình cấp điện cho khách hàng. + Nghiệm thu công trình và ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng
2012-07-18 16:27
-2336
12