Mode:  
 
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG MỚI
 
2014-05-29 14:31:31

 

Tháng

Tổng số công tơ 

Trong đó

Lũy kế từ đầu năm

1 pha

3 pha

1 pha

3 pha

1

 8.154

7.699 

455

7.699

455

2

 5.307

4.857

450

12.556

905

3

 8.845

8.213

632

20.769

1.537

4

 

 

     
 

 

 

     
 

 

 

     
 

 

 

   

 

 
Tin cùng thư mục :

Danh Mục