Mode:  
 
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN LĐHANT
 
2014-05-29 14:32:03

  

Tháng

Số xã tiếp nhận

Lũy kế từ đầu năm

1

6

6

2

3

9

3

0

9

4

3

12

                

 

 

 

 

 
Tin cùng thư mục :

Danh Mục