Mode:  
 
Áp dụng đối tượng mua công suất phản kháng kể từ ngày 10/12/2014
 
2014-12-10 09:42:22

 

Ngày 28/5/2014, Bộ Công thương đã ban hành thông tư số 15/2014/TT-BCT quy định về mua, bán công suất phản kháng để thay thế cho thông tư 07/2006/TT-BCN ban hành ngày 27/10/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

Theo nội dung thông tư 15/2014/TT-BCT, thì kể từ ngày 10/12/2014, đối tượng phải mua công suất phản kháng là các khách hàng sử dụng điện phục vụ cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại đăng ký tại hợp đồng mua, bán điện từ 40kW trở lên và có hệ số công suất cosφ < 0,9 (quy định cũ là < 0,85). Trường hợp bên mua điện có công suất sử dụng cực đại đăng ký tại hợp đồng mua, bán điện dưới 40kW nhưng có công suất sử dụng điện thực tế cực đại từ 40kW trở nên trong 3 chu kỳ ghi chỉ số công tơ liên tiếp thì bên mua điện thuộc đối tượng phải mua công suất phản kháng kể từ chu kỳ ghi chỉ số kế tiếp của 3 chu kỳ ghi chỉ số trên, công suất sử dụng cực đại được hiển thị trên công tơ điện tử 3 giá trong chu kỳ ghi chỉ số.

Nguyễn Chí Hiếu - Phòng Kinh doanh

 

 
Tin cùng thư mục :

Danh Mục