Một số điều cần biết về mua bán công suất phản kháng
 
2014-12-15 08:36:15

Theo thông tư 15/2014/TT-BCT ban hành ngày 28/5/2014 quy định về mua bán công suất phản kháng, kể từ ngày 10/12/2014 bên mua điện có trạm biến áp riêng hoặc không có trạm biến áp riêng, nhưng có công suất sử dụng cực đại đăng ký tại hợp đồng mua bán điện từ 40kW trở lên và có hệ số công suất cosφ < 0,9 phải mua công suất phản kháng. Trường hợp bên mua điện có công suất sử dụng cực đại đăng ký tại hợp đồng mua bán điện dưới 40kW nhưng có công suất sử dụng điện thực tế cực đại từ 40kW trở lên trong 3 chu kỳ ghi chỉ số công tơ liên tiếp, thì bên mua điện thuộc đối tượng phải mua công suất phản kháng kể từ chu kỳ kế tiếp của 3 chu kỳ ghi chỉ số trên. Bên mua điện có trách nhiệm thỏa thuận lại hợp đồng mua bán điện để thực hiện theo khoản 3 điều 15 Nghị định 137/2013/NĐ-CP.

Như vậy, một số khách hàng trước đây không thuộc đối tượng phải mua công suất phản kháng (do có hệ số công suất 0,85 cosφ < 0,90) thì kể từ 10/12/14 có thể sẽ phải mua công suất phản kháng theo quy định mới do hệ số công suất chưa 0,9. Hóa đơn tiền điện trong chu kỳ tính toán tháng 12/2014 hoặc tháng 1/2015 sẽ phải tính tiền mua công suất phản kháng theo cả thông tư cũ và thông tư mới.

Công ty điện lực Bắc Giang triển khai chốt chỉ số công tơ (cả bộ số hữu công và vô công) đối với các khách hàng thuộc đối tượng phải chốt số nêu trên vào ngày 10/12/2014. Đối với các khách hàng không thuộc đối tượng mua công suất phản kháng nhưng đang lắp công tơ điện tử 3 giá và có thể có 3 kỳ liên tiếp có Pmax > 40kW, kể từ kỳ ghi chỉ số tháng 12/2014 ngoài việc chốt chỉ số thông thường, Điện lực sẽ ghi công suất Pmax và thời điểm đạt Pmax. Nếu 3 tháng liên tục khách hàng sử dụng điện có Pmax > 40kW thì thông báo để bên mua điện thỏa thuận ký bổ sung điều khoản mua bán công suất phản kháng vào hợp đồng mua bán điện và tính toán tiền mua công suất phản kháng theo quy định.

Việc Triển khai thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BCT ngày 28/5/2014 quy định về mua bán công suất phản kháng nhằm khuyến khích việc sử dụng phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng; Từng bước loại bỏ phương tiện, thiết bị có công nghệ lạc hậu, hiệu suất năng lượng thấp; Thực hiện chính sách của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hà Thanh Sơn - P12

 

 
Tin cùng thư mục :
Các Quyết định duyệt lịch GCS và thu tiền điện năm 2018 của 10 Điện lực lên Web PCBG
Công bố danh mục và nội dung Bộ thủ tục cấp điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Công ty Điện lực Bắc Giang
QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN
LƯU ĐỒ CẤP ĐIỆN
Quy đinh Cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp
Đảm bảo sự minh bạch và quyền lợi của các bên trong mua, bán điện
Một số nội dung mới về mua bán công suất phản kháng
Tổng hợp đơn giá sản xuất khác
Trình tự, thủ tục cấp điện đối với khách hàng mua điện phục vụ ngoài mục đích sinh hoạt kể từ ngày 15/5/2012
Trình tự, thủ tục cấp điện đối với khách hàng mua điện phục vụ chính cho mục đích sinh hoạt kể từ ngày 15/5/2012