Các Quyết định duyệt lịch GCS và thu tiền điện năm 2018 của 10 Điện lực lên Web PCBG
 
2018-06-07 07:56:52

 Các Quyết định duyệt lịch GCS và thu tiền điện năm 2018 của 10 Điện lực lên Web PCBG:

85.QD phe duyet lich GCS Son Dong;

86.QD phe duyet lich GCS Luc Nam;

87.QD phe duyet lich GCS Hiep Hoa;

88. QD phe duyet lich GCS Luc Ngan;

90.QD phe duyet lich GCS TP Bac Giang;

91.QD phe duyet lich GCS Tan Yen;

92.QD phe duyet lich GCS Yen The;

94.QD phe duyet lich GCS Lang Giang;

358. QD phe duyet lich GCS Yen Dung;

616.QD phe duyet lich GCS Viet Yen;

 

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Công bố danh mục và nội dung Bộ thủ tục cấp điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Công ty Điện lực Bắc Giang
QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN
LƯU ĐỒ CẤP ĐIỆN
Quy đinh Cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp
Một số điều cần biết về mua bán công suất phản kháng
Đảm bảo sự minh bạch và quyền lợi của các bên trong mua, bán điện
Một số nội dung mới về mua bán công suất phản kháng
Tổng hợp đơn giá sản xuất khác
Trình tự, thủ tục cấp điện đối với khách hàng mua điện phục vụ ngoài mục đích sinh hoạt kể từ ngày 15/5/2012
Trình tự, thủ tục cấp điện đối với khách hàng mua điện phục vụ chính cho mục đích sinh hoạt kể từ ngày 15/5/2012