Mode:  
 
Thực hiện giá bán điện mới từ ngày 20/12/2011
 
2011-12-21 15:24:28

                 Căn cứ Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/4/2011 về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường; Thông tư số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

Ngày 20/12/2011, Công ty Điện lực Bắc Giang đã triển khai cùng Khách hàng chốt chỉ số công tơ và thực hiện giá bán điện mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  theo Thông tư số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

Theo đó, giá bán điện bình quân là 1304 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 62 đồng/kWh so với giá bình quân trước đây (1242 đồng/kWh), thời gian áp dụng giá bán điện mới từ ngày 20/12/2011. Riêng giá bán điện sinh hoạt bậc thang từ 0 - 50 kWh cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp và bậc thang từ 0-100 kWh cho các hộ thông thường không tăng trong lần điều chỉnh giá điện này.

            Đối với các hộ mua lẻ điện vào mục đích sinh hoạt không phải chốt chỉ số công tơ, sản lượng điện năng tiêu thụ tính theo giá bán điện cũ và giá bán điện mới sẽ được tính toán nội suy theo quy định (Để biết thêm chi tiết Quý khách hàng xem nội dung dưới đây).

Số ký hiệu Ngày hiệu lực Trích yếu nội dung Nội dung
Số: 24/2011/QĐ-TTg 15/4/2011 Quyết định về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường  Tải về.pdf
Số: 31/2011/TT-BCT 19/8/2011 Thông tư Quy định điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế đầu vào cơ bản  Tải về.pdf
Số: 42/2011/TT-BCT 19/12/2011 Thông tư Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện  Tải về.pdf

 Tiến Thành

 
Tin cùng thư mục :
Điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện kèm theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019
Quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ
Biểu giá bán điện áp dụng từ ngày 01/12/2017
QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN
Biểu giá bán điện áp dụng từ ngày 16/3/2015 theo Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 của Bộ Công Thương
Áp dụng đối tượng mua công suất phản kháng kể từ ngày 10/12/2014
Biểu giá bán điện (Áp dụng từ ngày 01/6/2014)
Biểu giá bán điện (Áp dụng từ ngày 01/8/2013)
Biểu giá bán điện (Áp dụng từ ngày 22/12/2012)
Biểu giá bán điện (áp dụng từ ngày 01/7/2012)

Danh Mục