Thông tư số 17/2002/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
 
2012-07-05 09:21:32

Ngày 29/6/2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2012, giá bán điện bình quân là 1.369 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 65 đ/kWh (5%) so với giá bán điện bình quân đang áp dụng (1.304 đ/kWh)

Nội dung Thông tư số 17/2002/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện (tải về.pdf).

 
Tin cùng thư mục :