Mode:  
 
Lịch cắt điện tuần 41 từ ngày 07/10/2013 đến 13/10/2013
 
2013-10-07 14:52:37

       Dự kiến các đường dây TBA mất điện trong tuần

Số ký hiệu Ngày hiệu lực Khu vực dự kiến mất điện Nội dung
    Huyện Lạng Giang  
    Huyện Việt Yên Tải về.xls
    Huyện Yên Thế Tải về.xls
    Huyện Tân Yên Tải về.xls
    TP Bắc Giang Tải về.xls
    Huyện Yên Dũng Tải về.xls 
    Huyện Lục Ngạn Tải về.xls 
    Huyện Hiệp Hòa Tải về.xls
    Huyện Lục Nam  
    Huyện Sơn Động Tải về.xls

 

   

 
Tin cùng thư mục :

Danh Mục
Thống kê
Membership Thành viên:
Latest New User Mới nhất : KingMcBeath4
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 1823

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 16
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 16

Online Now Online Now: