Lịch cắt điện tuần 48 từ ngày 25/11/2013 đến 30/11/2013
 
2013-11-25 10:24:32

 Dự kiến các đường dây TBA mất điện trong tuần

Số ký hiệu Ngày hiệu lực Khu vực dự kiến mất điện Nội dung
    Huyện Lạng Giang Tải về.xls
    Huyện Việt Yên Tải về.xls
    Huyện Yên Thế Tải về.xls
    Huyện Tân Yên Tải về.xls
    TP Bắc Giang Tải về.xls
    Huyện Yên Dũng Tải về.xls
    Huyện Lục Ngạn Tải về.xls 
    Huyện Hiệp Hòa Tải về.xls  
    Huyện Lục Nam Tải về.xls
    Huyện Sơn Động Tải về.xls

   

 
Tin cùng thư mục :