Điện lực Lục Ngạn triển khai thực hiện "Ngày pháp luật"
 
2015-11-23 14:43:54

          Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang về việc triển khai hưởng ứng “Ngày Pháp luật” nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 09/11/2015,  Điện lực Lục Ngạn đã thực hiện treo khẩu hiệu “CBCNV Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” tại cổng cơ quan từ ngày 02 đến hết ngày 9/11/2015.

 

Ngày 03/11/2015 Điện lực Lục Ngạn đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” tại đơn vị. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo đơn vị; Trưởng các phòng, đội, tổ sản xuất cùng với 15 CBCNV đang làm việc tại các bộ phận chủ chốt của đơn vị.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Chí Tiến – Giám đốc Điện lực đã phổ biến văn bản chỉ đạo số 877/PCBG-P6 của Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang V/v triển khai “Ngày pháp luật”.

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Phó Giám đốc Kinh doanh phổ biến và giới thiệu làm rõ thêm Luật Điện lực (sửa đổi năm 2012), đồng chí Chủ tịch Công đoàn giới thiệu về Luật Lao động (sửa đổi năm 2012) một số văn bản, hướng dẫn, triển khai thực hiện hai bộ luật nêu trên tại đơn vị.

Hội nghị đã thu hút sự quan tâm của tập thể CBCNV trong toàn đơn vị, những nội dung phổ biến tại hội nghị đã giúp cho CBCNV trong đơn vị hiểu rõ,  nâng cao nhận thức, năng lực vận dụng, tuân thủ, thi hành pháp luật của CBCNV. Đồng thời thấy được mục đích, ý nghĩa của “Ngày pháp luật” mà Công ty đang tổ chức hiện; 

        Hưởng ứng “ngày Pháp luật”, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện phổ biến một số văn bản, hướng dẫn, quy định nội bộ của PCBG liên quan trực tiếp đến công tác phát triển khách hàng mới; công tác nghiệm thu SCTX trên lưới điện,…đồng thời kiện toàn lại “Tủ sách pháp luật” tại đơn vị.

 

Đoàn Xuân Trình - ĐL Lục Ngạn - PCBG

 
Tin cùng thư mục :
30 tháng tù giam vì cắt trộm cáp trung tính trạm biến áp
Phân biệt ký tắt, ký nháy và ký chính thức
Hưởng ứng ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 09/11/2015
Uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện giao thông và các mức phạt
Những điều cần biết về Văn bản quy phạm pháp luật
13 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2015
Những chính sách mới về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 10/2014
Khi nào được xem là làm lộ bí mật Nhà nước?
Xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng và phát hành hóa đơn
Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 4/2014