Công ty Điện lực Bắc Giang: Triển khai Ngày pháp luật (09/11/2017)
 
2017-11-13 15:57:32

           Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty về mục đích, ý nghĩa của “Ngày pháp luật”; đồng thời cổ vũ, khuyến khích các tập thể, cá nhân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, có ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần nâng cao năng lực vận dụng, tuân thủ thi hành pháp luật, các văn bản quản lý nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Bắc Giang.

Thực hiện chương trình, kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, sở Tư Pháp tỉnh Bắc Giang và của Tổng công ty Điện lực miền Bắc v/v triển khai “Ngày pháp luật”. Công ty Điện lực Bắc Giang đã tổ chức triển khai đến các đơn vị và CBCNV trong Công ty, với chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, quy chế quản lý nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân, khách hàng, doanh nghiệp”.

Treo khẩu hiệu tại trụ sở Công ty và trụ sở các đơn vị trực thuộc với nội dung“Cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”.

Qua đợt tuyên truyền này, CBCNV của Công ty sẽ hiểu, chấp hành tốt hơn về chính sách pháp luật và thực hiện tốt công việc được giao.

Nội dung tuyên truyền tại trụ sở Công ty Điện lực Bắc Giang

Nội dung tuyên truyền tại trụ sở Điện lực Tân Yên

Ngô Thụ - P6 - PCBG

 
Tin cùng thư mục :
PC Bắc Giang: Xây dựng hình ảnh bằng những việc làm thiết thực
Chi bộ Điện lực Lục Nam tổ chức kết nạp đảng viên mới
Hội thảo giới thiệu sản phẩm chống sét thông minh của hãng Streamer
Hội thảo về Hướng dẫn thi công và kiểm tra, quản lý vận hành đầu cáp ngầm 3M
PCBG tổ chức hội thảo về vận hành tủ RMU trên lưới điện trung áp
Công ty Điện lực Bắc Giang với phong trào Sáng kiến Cải tiến kỹ thuật - Hợp lý hóa sản xuất
Đóng điện thành công máy biến áp (MBA) T2 Trạm 110kV Lục Nam
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức lớp đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015
Tháng 10 năm 2017
Công ty Điện lực Bắc Giang tập huấn công tác Văn hóa doanh nghiệp năm 2017

Danh Mục
Thống kê
Membership Thành viên:
Latest New User Mới nhất : RosemaryShum
Past 24 Hours Hôm qua : 9
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 2105

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 95
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 95

Online Now Online Now: