Bước chuyển về chất của Công ty Điện lực Bắc Giang
 
2018-04-06 11:23:43

 Bước chuyển về chất của Công ty Điện lực Bắc Giang

Năm 2017, Công ty Điện lực Bắc Giang (PCBG) thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu trong công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (NPC) giao, như: tổn thất điện năng, năng suất lao động, các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng, tài chính,... Đặc biệt, kết quả chấm điểm hiệu quả năm 2017, PCBG được NPC chấm đạt 98,51 điểm (đứng thứ 2 trong NPC) đã khẳng định bước chuyển biến về chất của PCBG.

Đại diện các đơn vị ký cam kết thi đua thực thi VHDN năm 2018 với Giám đốc

và Chủ tịch Công đoàn Công ty

Vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu

Năm 2017, sản lượng điện thương phẩm đạt 2,43/2,42 tỷ kWh đạt 100,41% so với kế hoạch, tăng  22,42% so với 2016. Tỷ lệ tổn thất điện năng 6,25%/6,8% giảm 0,55% so với kế hoạch giao; giảm 0,94% so với năm 2016. Giá bán bình quân 1.596,44 đ/1594,57đ, tăng 1,87 đồng so với kế hoạch điều chỉnh. Doanh thu tiền điện đạt 3.888,83 tỷ đồng/3.859,91tỷ đồng đạt 100,74%; tăng 22,2% so với 2016.

Với việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm tổn thất điện năng và tuyên truyền tiết kiệm điện, năm 2017, PCBG đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tổn thất điện năng NPC được giao, đạt 6,25%/kế hoạch giao 6,8% tương đương lượng điện năng tiết kiệm được 37.000.000 kWh.

Đặc biệt, năm 2017, PCBG đều hoàn thành các chỉ tiêu dịch vụ và chăm sóc khách hàng, chỉ số tiếp cận điện năng đạt 5,8 ngày/yêu cầu ≤7 ngày. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và NPC về việc triển khai cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, PCBG đã triển khai dịch vụ tiếp cận điện năng và cấp điện dịch vụ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh từ ngày 01/12/2017. Kết quả thực hiện các dịch vụ đều đáp ứng đúng với thời gian quy định.

Năm 2017, PCBG  đã phối hợp tốt với Trung tâm chăm sóc khách hàng giải quyết các yêu cầu của khách hàng, tổng đài chăm sóc khách hàng tiếp nhận 157.643 yêu cầu. Trong đó, Trung tâm chăm sóc khách hàng xử lý 55.766 yêu cầu; PCBG xử lý 101.877 yêu cầu, tỷ lệ xử lý hoàn tất đạt 99,89%. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ cập nhật thông tin khách hàng để phục vụ cho việc nhắn tin SMS, kết quả đến hết năm 2017, PCBG  đã cập nhật được 452.872 khách hàng, đạt 84,36 % tổng số khách hàng sử dụng điện. Số lượng tin nhắn gửi đến khách hàng sử dụng điện năm 2017 là 15.502.013 tin, tăng 4.208.329 tin so với năm 2016, tỷ lệ tin nhắn thông báo mất điện chiếm 58%.

Công tác quản lý dịch vụ điện nông thôn đã dần đi vào nề nếp, chất lượng dịch vụ và quản lý, cơ bản đáp ứng các yêu cầu về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng theo quy định của Tập đoàn và Tổng công ty.

Tính đến hết ngày 31/12/2017, toàn Công ty đang thuê 192 tổ dịch vụ điện nông thôn, với 823 người, thực hiện ghi chỉ số, và thu tiền điện và một số công việc khác ở 182 xã và 3 thị trấn. Ngoài ra, PCBG đẩy mạnh công tác quản lý, thu tiền qua các tổ chức trung gian, trong đó chủ yếu thuê ECPAY thực hiện thu tiền điện tại các Điện lực: Hiệp Hòa, Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên, Lục Ngạn, Lục Nam, hàng tháng thu khoảng trên 200.000 hóa đơn (số tiền thu khoảng 70 tỷ đồng), trong đó, Điện lực Hiệp Hòa, Yên Dũng đã triển khai trên địa bàn toàn huyện, các Điện lực còn lại sẽ tiếp tục triển khai ở xã thuận lợi, phù hợp.

Trong công tác quản lý vận hành lưới điện, PCBG đã có những bước chuyển biến tích cực, việc thực hiện quy trình quản lý vận hành lưới điện luôn được quan tâm củng cố, đưa công tác quản lý vận hành lưới điện đã đi vào nề nếp, góp phần đảm bảo cấp điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật NPC giao.

Mục tiêu và giải pháp cho năm 2018

Hội nghị bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Mục tiêu phấn đấu năm 2018 của PCBG: Không để xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý lao động và kỷ luật lao động. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung về “Đảm bảo an toàn lao động - Ý thức trách nhiệm”.

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được NPC giao và giao theo lộ trình 2016-2020. Trong đó, quan tâm đến các chỉ tiêu: Nâng cao năng suất lao động, giảm tổn thất điện năng, các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, các chỉ tiêu về tài chính, quản trị. Hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn theo đúng kế hoạch. Trong đó, phấn đấu 100% số công trình đầu tư xây dựng thi công đúng kế hoạch và tiến độ được phê duyệt, 25% số công trình sửa chữa lớn thi công vượt kế hoạch tiến độ.

Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng yêu cầu điện phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng và đời sống dân sinh trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng theo phương châm 3 dễ "dễ tiếp cận - dễ tham gia - dễ giám sát"; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng giao dịch khách hàng từ Công ty đến các Điện lực theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; nâng cao mức độ hài lòng khách hàng...

Để hoàn thành những mục trên, PCBG tập trung tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CBCNV, quán triệt và thực hiện tốt chủ đề năm 2018 của EVN là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” và chủ đề năm của NPC là “Đổi mới và nâng cao phương thức quản trị nguồn nhân lực”. Thực hiện tốt công tác định mức lao động, rà soát bố trí lao động hợp lý về số lượng và năng lực giữa các đơn vị. Rà soát, cập nhật khối lượng công tác quản lý vận hành, bảo vệ định biên lao động cho các Điện lực theo quý.

Đẩy mạnh, xây dựng văn hóa an toàn lao động, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức của người lao động trong việc tự bảo vệ mình, đồng đội mình và cộng đồng xã hội. Tổ chức và thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện, sát hạch định kỳ qui trình an toàn điện, tăng cường bồi huấn kỹ năng cho người lao động. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật từ Công ty đến các Điện lực/Tổ, Đội sản xuất. Kịp thời phát hiện các khuyến khuyết, tồn tại trên lưới điện nguy cơ gây sự cố lưới điện, đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời, triển khai vệ sinh lưới điện bằng phương pháp hotline và sửa chữa hotline,...

Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả SXKD và Năng suất lao động  giai đoạn 2016-2020; các Đề án thành phần, đặc biệt là Chương trình/kế hoạch thực hiện "Đề án thuê dịch vụ quản lý, sửa chữa và bán điện khu vực nông thôn" theo hướng phối hợp hiệu quả giữa nhiệm vụ SXKD chính và dịch vụ, trong đó hết sức quan tâm đến mô hình và hiệu quả hoạt động dịch vụ quản lý, sửa chữa và bán điện khu vực nông thôn. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận hành và kinh doanh bán điện khu vực nông thôn, chiếm 2/3 khối lượng khách hàng mua điện của toàn PCBG.

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính chung trong toàn Công ty, đặc biệt là các thủ tục hành chính có liên quan đến công tác giao tiếp và dịch vụ khách hàng, theo

hướng giảm thiểu các khâu trung gian các nội dung tác nghiệp rườm rà không cần thiết, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị, lấy hiệu quả công việc làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ,.... góp phần nâng cao hiệu quả SXKD và Năng suất lao động chung toàn PCBG.

Năm 2018, PC BG phấn đấu điện thương phẩm 2.880 triệu kWh; tổn thất điện năng 6,2%; giá bán điện bình quân 1.658,0 đ/kWh; doanh thu tiền điện 4.784 tỷ đ; tỷ lệ thu nộp 99,7%;  SốKH/Tổng số CBCNV=721; SAIDI= 923,85 (phút/KH), SAIFI=8,67(lần/KH), MAIFI =0,43(lần/KH); Chỉ số tiếp cận điện năng <7 ngày

 

 Đoàn Quốc Ánh - P1 - PCBG

 

 


 

 
Tin cùng thư mục :
Chi bộ Điện lực Yên thế tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới
Công ty Điện lực Bắc Giang Tổng kết công tác Công đoàn, Hội CCB và Đoàn TN năm 2018
Chuẩn bị mô hình học cụ tham dự lễ ra quân và huấn luyện năm 2019
Đóng điện đường dây 35kV mạch vòng Lục Ngạn – Sơn động
Công ty Điện lực Bắc Giang Đảm bảo cấp điện phục vụ Lễ khai hội xuân Tây Yên Tử 2019
Cung ứng và sử dụng điện tháng 01/2019
Xứng đáng là người anh cả trong Công ty Điện lực Bắc Giang
Công ty Điện lực Bắc Giang gặp mặt, chia tay đồng chí Nguyễn Hữu Thúy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty về nghỉ hưu theo chế độ
Điện lực Tân yên tổ chức gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi và thực hiện tết trồng cây năm 2019
Công ty Điện lực Bắc Giang gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Danh Mục
Thống kê
Membership Thành viên:
Latest New User Mới nhất : KerriI196231
Past 24 Hours Hôm qua : 4
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 1598

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 26
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 26

Online Now Online Now: