Mode:  
 
Cung ứng và sử dụng điện tháng 10/2018
 
2019-05-08 13:59:19

   BÁO CÁO

V/v cung ứng và sử dụng điện tháng 10/2018

    

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Bắc Giang xin báo cáo tình hình cung ứng và hoạt động sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 10 năm 2018 như sau:

1. Tình hình cung cấp điện:

a. Sản lượng điện:

- Trong tháng 10/2018, Công ty Điện lực Bắc Giang cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. Tổng sản lượng điện thương phẩm là 244.161.208 kWh, giảm 6,4% so với tháng 9/2018; tăng 12,2 % so với cùng kỳ năm 2017.

- Các thành phần phụ tải:

Nội dung/Thành phần

Nông, lâm, ngư nghiệp

Công nghiệp, xây dựng

Thương mại, dịch vụ

Quản lý

tiêu dùng

Khác

- Điện thương phẩm (kWh)

3.823.620

146.841.348

7.518.195

80.785.427

5.192.618

- Tỷ trọng (%)

1,6

60,1

3,1

33,1

2,1

- So với tháng 9/2018 (%)

-23,2

-3,5

-10,3

-10,1

-3,4

- So với cùng kỳ 2017 (%)

22,4

17,4

26,2

2,9

4,7

b. Chất lượng điện:

- Chất lượng điện trong tỉnh, đặc biệt là đối với các khu công nghiệp cơ bản được đảm bảo ổn định, trong tháng không xảy ra sự cố mất điện đột xuất nào.

c. Các giải pháp nâng cao chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện:

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty Điện lực Bắc Giang phối hợp Sở Công Thương đôn đốc các doanh nghiệp trong các Khu Công nghiệp đã cam kết lắp đặt máy cắt đầu vào trạm biến áp và thay thế các thiết bị cũ kém có nguy cơ gây sự cố; đến 17/10/2018, trong tổng số 169 doanh nghiệp, có 43 doanh nghiệp đã lắp đặt xong 45 máy cắt.

- Các đơn vị trong Công ty Điện lực Bắc Giang đã tăng cường thực hiện kiểm tra nguội đường dây, xử lý tồn tại khiếm khuyết ngăn ngừa xảy ra sự cố lưới điện.

2. Công tác dịch vụ khách hàng:

- Công ty Điện lực đã hỗ trợ thủ tục cấp điện cho 25 doanh nghiệp, cụ thể như sau:

+ Hoàn thiện các thủ tục, đấu nối công trình cấp điện phục vụ SXKD đúng tiến độ  yêu cầu là 11  doanh nghiệp;

+ Hoàn thành thủ tục khảo sát, thỏa thuận xong phương án đấu nối cấp điện là 14 doanh nghiệp;

+ Chỉ số tiếp cận điện năng trung bình là 5,69 ngày; các khách hàng đều hài lòng và không có ý kiến phản ánh.

3. Kiểm tra hoạt động sử dụng điện: Phát hiện, xử lý 05 vụ trộm cắp điện với tổng sản lượng điện truy thu là 23.989 kWh.

4. Nợ tiền điện:

Đa số các khách hàng sử dụng điện đều thực hiện tốt việc thanh toán tiền điện. Tuy nhiên, tính đến ngày 31/10 vẫn còn một số khách hàng lớn nợ quá hạn như sau:

TT

Khách hàng nợ tiền điện

Số nợ (tr.đồng)

Ghi chú

I

Các Công ty thủy nông:

Trong đó: - Tiền điện

                 - Tiền lãi chậm trả

13.218

10.089

3.129

 

1

Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Sông Thương

 Trong đó: - Tiền điện

                 - Tiền lãi chậm trả

4.409

3.218

1.191

 

2

Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Thương

 Trong đó: - Tiền điện

                 - Tiền lãi chậm trả

8.809

6.871

1.938

 

II

Khách hàng trọng điểm:

4.099

 

1

Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam

2.391

Chưa bảo lãnh Hợp đồng

2

Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam

1.708

 

5. Kiến nghị khác:

- Công ty Điện lực Bắc Giang đang gặp khó khăn trong việc thu nợ tiền điện, đặc biệt là 02 Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi, và Công ty TNHH Khải Thừa/Khải Thần Việt Nam (bao gồm cả việc chưa bảo lãnh thực hiện Hợp đồng mua bán điện theo qui định của Luật Điện lực);

- Đề nghị UBND Tỉnh quan tâm chỉ đạo:

+ Các Doanh nghiệp đầu tư hạ tầng lưới điện KCN tiếp tục triển khai lắp đặt dây chống sét trên đường dây để ngăn ngừa sự cố lưới điện do giông sét; lắp đặt máy cắt để tránh khi sửa chữa, vận hành hoặc sự cố lưới điện phải cắt máy cắt đầu đường dây sẽ gây mất điện toàn bộ các khách hàng trên đường dây.

+ UNBD huyện Việt Yên khẩn trương giải phóng mặt bằng do hiện tại TBA 110kV Vân Trung đã quá tải, trong khi dự án đường dây 22kV mạch kép từ trạm 110kV Quang Châu sang KCN Vân Trung để làm nhiệm vụ san tải cho trạm 110kV Vân Trung đang vướng mặt bằng nhiều tháng nay không triển khai thi công đưa vào vận hành được.

Công ty Điện lực Bắc Giang xin trân trọng báo cáo và rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

 
Tin cùng thư mục :
Bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu điện cho sản xuất, đời sống
Cung ứng và sử dụng điện tháng 4/2020
THÔNG BÁO Về việc triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
Cung ứng và sử dụng điện tháng 3/2020
Bộ Công thương: Giảm giá điện và giảm tiền điện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch Covid-19 từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020
EVN sẽ thực hiện ngay việc giảm giá điện khi có quyết định và hướng dẫn từ các cơ quan chức năng
EVN nỗ lực đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống diễn biến phức tạp của dịch COVID-19
Cung ứng và sử dụng điện tháng 02/2020
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC GIANG THÔNG BÁO Về việc áp dụng Hóa đơn điện tử tiền điện mới từ ngày 01 tháng 3 năm 2020
TCBC EVN: Mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới từ ngày 01/03/2020

Danh Mục
Thống kê
Membership Thành viên:
Latest New User Mới nhất : KingMcBeath4
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 1823

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 8
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 8

Online Now Online Now: