Đóng điện máy biến áp 63MVA Trạm biến áp 110 KV Đồi Cốc, Bắc Giang
 
2019-06-06 07:33:06

              Ngày 1/6/2019, Công ty Điện lực Bắc Giang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện, nâng công suất máy biến áp T1 từ 40MVA lên 63MVA Trạm biến áp 110 KV Đồi Cốc, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang.

Máy biến áp 63MVA trạm 110kV Đồi Cốc, Bắc Giang

Công nhân kiểm tra mạch đấu trước khi đóng điện MBA 63 MVA

Dự án nâng công suất, cải tạo Trạm biến áp 110 KV Đồi Cốc do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư sau khi đóng điện, bàn giao cho Công ty Điện lực Bắc Giang quản lý, vận hành;

Giai đoạn 1 của Dự án gồm thay thế, nâng công suất 2 máy biến áp từ 2x40MVA lên 2x63MVA; việc kịp thời nâng công suất Trạm biến áp 110 KV Đồi Cốc nhằm bổ sung công suất nguồn, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các cơ sở sản xuất và nhân dân khu vực thành phố Bắc Giang và một số địa phương lân cận trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu sản lượng điện ngày một tăng cao trong mùa nắng nóng.

Giai đoạn tiếp theo của Dự án gồm cải tạo, thay thế hệ thống các thiết bị phân phối 35 KV và hệ thống mạch nhị thứ, điều khiển xa nhằm nâng cao độ tin cậy trong vận hành lưới điện.

Trần Vân Thống - P9 - PCBG

 

 
Tin cùng thư mục :