Điện lực Thành Phố Bắc Giang hướng dẫn khách hàng đăng ký nhận tin nhắn về điện qua Zalo thay cho tin nhắn SMS
 
2019-06-12 10:49:54

            Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Bắc Giang tại công văn số về việc triển khai thông tin về điện qua Zalo; 

Điện lực thành phố Bắc Giang đã phối hợp với Đài truyền thanh thành phố, các phường/xã tuyên truyền mục đích, ý nghĩa việc ứng dụng Zalo để nhận các thông tin về cung cấp điện thay cho tin nhắn SMS; Thực hiện treo băng rôn, phướn để quảng bá, tuyên truyền tại trụ sở Điện lực, các điểm giao dịch, điểm thu tiền điện, các điểm thu tiền điện của đơn vị ECPAY; 100% CBCNV của Điện lực hưởng ứng, thực hiện đăng ký Zalo nhận các thông tin về điện; Lnahx đạo và CBCNV trong đơn vị được tập huấn, thành thạo trong tác nghiệp, chủ động, liên hệ khách hàng, hướng dẫn khách hàng thực hiện đăng ký và quan tâm dịch vụ Zalo nhận tin nhắn về điện; Trực tiếp hướng dẫn, đăng ký Zalo nhận tin nhắn cho khách hàng tại các điểm thu tiền điện… trong quá trình triển khai các vướng mắc của khách hàng được hỗ trợ kịp thời;

Kết quả: Ngay từ những ngày đầu triển khai số lượng khách hàng đồng thuận, hưởng ứng, tự nguyện tham gia dịch vụ tin nhắn Zalo.

Hình ảnh hướng dẫn khách hàng đăng ký tài khoản qua Zalo thay cho tin nhắn SMS

Hoàng Thị Nhung - ĐLTPBG

 

 

 
Tin cùng thư mục :