Điện lực Lạng Giang tham gia chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới
 
2019-06-12 14:33:30

Sáng ngày 17/05/2019 tại nhà văn hóa thôn Trong, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, Đoàn thanh niên Điện lực Lạng Giang cùng với một số cơ quan trong Huyện và các hộ dân trong Thôn đã thực hiện lễ ra quân phát động phong trào chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới.   

Ngay sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên Điện lực cùng nhân dân trong thôn dọn sạch rác thải, phát quang cỏ dại, khơi thông cống rãnh các đường làng ngõ xóm; vận chuyển rác thải tới điểm tập kết. Tập trung xử lý những điểm rác thải không đúng quy định, đảm bảo môi trường nông thôn Xanh - Sạch - Đẹp.

 

Thanh niên Điện lực Lạng Giang đang thu gom rác

Việc làm trên, ngoài việc góp phần làm chuyển biến về nhận thức, ý thức và hành động của người dân trong việc bảo vệ môi trường còn tạo nên ấn tượng tốt đẹp của người dân địa phương đối CBCNV ngành điện./.

Nguyễn Xuân Toàn - ĐLLG - PCBG

 

 

 

 
Tin cùng thư mục :