Công ty Điện lực Bắc Giang bồi huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
 
2019-06-20 08:18:34

            Thực hiện Quy trình Kinh doanh điện năng, Công ty Điện lực Bắc Giang đã tổ chức các lớp đào tạo, bồi huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, đồng thời định kỳ kiểm tra, sát hạch việc tuân thủ các văn bản pháp luật và Quy trình kinh doanh điện năng cho các đối tượng theo quy định, tổng số có 497 CBCNV tham gia.

 

        Trong phòng kiểm tra, sát hạch các CBCNV đã tập trung, nghiêm túc thực hiện bài thi của mình, mỗi CBCNV đều thực hiện trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả 100% các CBCNV tham gia kiểm tra đều đạt yêu cầu.

 

Hội đồng kiểm tra quy trình kinh doanh của PCBG tổ chức kiểm tra, sát hạch tại Điện lực Hiệp Hòa

          Sau khi được đào tạo, bồi huấn mỗi CBCNV đều xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ đúng quy trình, quy định khi thực thi nhiệm vụ được giao, từ đó tự học hỏi, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hạn chế thấp nhất các vi phạm, từ đó thúc đẩy tinh thần hăng say học tập và lao động sản xuất, góp phần vào hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Công ty.

Ngô Tiến Đăng - P9 - PCBG

 

 
Tin cùng thư mục :