Mode:  
 
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Bắc Lý, Lương Phong, Thường Thắng, Đông Lỗ huyện Hiệp Hòa.
 
2020-02-17 10:14:06

 
Tin cùng thư mục :
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Biển Động, Phú Nhuận, Đèo Gia huyện Lục Ngạn.
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Đồng Cốc, Cấm Sơn, Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn.
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Bồng Am, Tuấn Đạo, Tuấn Mậu, Thanh Luận huyện Sơn Động.
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã An Dương, Ngọc Châu, Ngọc Thiện, Tân Trung, Việt Lập huyện Tân Yên.
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Hương Mai, Tiên Sơn, Thượng lan, Trung Sơn, Vân Trung huyện Việt Yên.
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện để giảm tổn thất điện năng năm 2019 các xã Đồng Phúc, Nội Hoàng huyện Yên Dũng
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Đồng Hưu, Đồng Lạc, Đông Sơn, Hồng Kỳ, Tiến Thắng huyện Yên Thế
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xãCanh nậu, Đồng Tiến, Đồng Vương, Tam Tiến huyện Yên Thế.
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Phi Mô, Quang Thịnh, Tân Hưng, Tân Thịnh, Thái Đào, Xương Lâm huyện Lạng Giang.
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã An Hà, Đào Mỹ, Dương Đức, Tân Dĩnh, Tiên Lục, Xuân Hương huyện Lạng Giang.

Danh Mục
Thống kê
Membership Thành viên:
Latest New User Mới nhất : KingMcBeath4
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 1823

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 14
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 14

Online Now Online Now: