Phòng Kiểm tra Giám sát Mua bán điện với công tác giảm tổn thất điện năng
 
2020-03-06 17:02:09

         Năm 2019 Công ty Điện lực Bắc Giang đặc biệt quan tâm và tập trung cao độ cho công tác giảm tổn thất điện năng các trạm biến áp công cộng có tổn thất điện năng > 10%.

Phòng Kiểm tra Giám sát Mua bán điện được giao là đầu mối của 02 Tổ Kiểm tra giảm tổn thất điện năng các trạm biến áp công cộng > 10%. Sáu tháng cuối năm 2019, hai Tổ đã kiểm tra 53 trạm biến áp, trong đó 27 trạm biến áp đã giảm tổn thất xuống dưới 10%, các trạm biến áp còn lại đang được tổ chức khắc phục theo những giải pháp tại Thông báo kết quả kiểm tra.

Nhiệm vụ giảm tổn thất điện năng năm 2020 còn hết sức nặng nề. Theo thống kê, đến tháng 01/2020 Công ty Điện lực còn 224 trạm biến áp công cộng có tổn thất điện năng ≥ 10%, trong đó: Điện lực Lục Ngạn 140 trạm; Điện lực Lục Nam 44 trạm; Điện lực Yên Thế 22 trạm;...

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của đơn vị, Phòng Kiểm tra Giám sát Mua bán điện đã xây dựng kế hoạch, mục tiêu, giải pháp, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao và coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, đơn vị tranh thủ sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện các giải pháp tại thông báo số 403/TB-PCBG ngày 07/02/2020 của Giám đốc Công ty.

Với quyết tâm cao từ Ban lãnh đạo Công ty tới các đơn vị thành viên, người lao động, cùng kinh nghiệm, kết quả 2019 đã được ghi nhận, công tác giảm tổn thất điện năng năm 2020 của Công ty Điện lực Bắc Bắc Giang nhất định dành thắng lợi.

Tập trung nhận nhiệm vụ trước khi kiểm tra TBACC có TTĐN > 10%

  Tác giả: Hà Thanh Sơn - P12 - PCBG

 

 
Tin cùng thư mục :
Hãy cùng Công ty Điện lực Bắc Giang hưởng ứng chương trình giờ trái đất 2020
Điện lực Tân Yên Tổ chức Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2020-2022
Điện lực thành phố Bắc Giang đảm bảo lưới điện vận hành an toàn trước mùa mưa bão năm 2020.
Thơ Xuân thợ điện
Bảo dưỡng thiết bị tin học-Nâng cao hiệu quả SXKD
Công ty Điện lực Bắc Giang huấn luyện, sát hạch định kỳ Quy trình An toàn điện năm 2020
Tiết kiệm và hiệu quả trong công tác Thanh lý vật tư thiết bị
Gương người tốt việc tốt Tấm lòng vàng giữa tâm bão Corona
Công ty Điện lực Bắc Giang chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCOV
Điện lực Tân Yên: Tổ chức gặp mặt đầu Xuân Canh Tý và thực hiện Tết trồng cây năm 2020.