Mode:  
 
Phòng Kiểm tra Giám sát Mua bán điện với công tác giảm tổn thất điện năng
 
2020-03-06 17:02:09

         Năm 2019 Công ty Điện lực Bắc Giang đặc biệt quan tâm và tập trung cao độ cho công tác giảm tổn thất điện năng các trạm biến áp công cộng có tổn thất điện năng > 10%.

Phòng Kiểm tra Giám sát Mua bán điện được giao là đầu mối của 02 Tổ Kiểm tra giảm tổn thất điện năng các trạm biến áp công cộng > 10%. Sáu tháng cuối năm 2019, hai Tổ đã kiểm tra 53 trạm biến áp, trong đó 27 trạm biến áp đã giảm tổn thất xuống dưới 10%, các trạm biến áp còn lại đang được tổ chức khắc phục theo những giải pháp tại Thông báo kết quả kiểm tra.

Nhiệm vụ giảm tổn thất điện năng năm 2020 còn hết sức nặng nề. Theo thống kê, đến tháng 01/2020 Công ty Điện lực còn 224 trạm biến áp công cộng có tổn thất điện năng ≥ 10%, trong đó: Điện lực Lục Ngạn 140 trạm; Điện lực Lục Nam 44 trạm; Điện lực Yên Thế 22 trạm;...

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của đơn vị, Phòng Kiểm tra Giám sát Mua bán điện đã xây dựng kế hoạch, mục tiêu, giải pháp, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao và coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, đơn vị tranh thủ sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện các giải pháp tại thông báo số 403/TB-PCBG ngày 07/02/2020 của Giám đốc Công ty.

Với quyết tâm cao từ Ban lãnh đạo Công ty tới các đơn vị thành viên, người lao động, cùng kinh nghiệm, kết quả 2019 đã được ghi nhận, công tác giảm tổn thất điện năng năm 2020 của Công ty Điện lực Bắc Bắc Giang nhất định dành thắng lợi.

Tập trung nhận nhiệm vụ trước khi kiểm tra TBACC có TTĐN > 10%

  Tác giả: Hà Thanh Sơn - P12 - PCBG

 

 
Tin cùng thư mục :
Nhiệt độ tiêu chuẩn của Phòng Máy chủ và Phòng POP trong mùa nắng nóng để đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục
Tuyên truyền, đẩy mạnh việc đăng ký nhận tin nhắn dịch vụ điện qua Zalo góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020
Công ty Điện lực Bắc Giang tập huấn hướng dẫn lắp đặt và vận hành hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa (HES GELEX)
Hội họp qua cầu truyền hình thời đại 4.0
Bừng sáng ánh điện bản Thía giữa đại ngàn núi rừng Yên Thế
Tháo gỡ khó khăn các dự án lưới điện
Bảo đảm cấp đủ điện trong mùa nắng nóng
Công ty Điện lực Bắc Giang phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 5 năm 2016-2020 và cả năm 2020
Công ty Điện lực Bắc Giang diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Danh Mục
Thống kê
Membership Thành viên:
Latest New User Mới nhất : KingMcBeath4
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 1823

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 8
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 8

Online Now Online Now: