Mode:  
 
EVN khuyến khích khách hàng tăng cường sử dụng dịch vụ điện trực tuyến để phòng
 
2020-03-25 16:32:23

 EVN khuyến khích khách  hàng tăng cường sử dụng dịch vụ điện trực tuyến để phòng chống covid -19,

Địa chỉ https://www.facebook.com/evndienlucvietnam/?__tn__=kC-R&eid=ARAu56MhBgqdKA3hcspt_8X6Rtsxzkukib5ulFluozOaLWdbZBQR7yTw2sy7hP3WkZ_

t06zFum7CRu2F&hc_ref=ART5xUguB2d99rOPmhMcdAOm-5tQ687reW8mfPP_7i5hgjjG6Eh5lrP6TmTGRfa66EE&fref=nf

 
Tin cùng thư mục :
“Chỉ có tiến không có lùi” trong các dự án tại tỉnh Bắc Giang
Hội nghị trực tuyến về công tác cung cấp điện và đầu tư xây dựng khu vực tỉnh Bắc Giang
Người dân được giải đáp thỏa đáng về tiền điện và giảm giá điện
Hưởng ứng phòng chống dịch Covid-19 của Phòng Kế hoạch và Vật tư.
Công ty Điện lực Bắc Giang triển khai tráo đổi nâng công suất các trạm biến áp trước mùa nắng nóng 2020
Đấu nối lưới điện dự án “Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Đồng Hưu, Đồng Lạc, Đông Sơn, Hồng Kỳ, Tiến Thắng huyện Yên Thế” bằng công nghệ Hotline
Dự án “Xây dựng và cải tạo lưới điện để giảm tổn thất điện năng năm 2019 các xã Đồng Phúc, Nội Hoàng huyện Yên Dũng” đã hoàn thành đóng điện san tải đúng thời hạn.
Công ty Điện lực Bắc Giang triển khai công tác hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
GIẢM GIÁ ĐIỆN
Công tác Phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty Điện lực Bắc Giang

Danh Mục
Thống kê
Membership Thành viên:
Latest New User Mới nhất : KingMcBeath4
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 1823

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 6
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 6

Online Now Online Now: