EVN khuyến khích khách hàng tăng cường sử dụng dịch vụ điện trực tuyến để phòng
 
2020-03-25 16:32:23

 EVN khuyến khích khách  hàng tăng cường sử dụng dịch vụ điện trực tuyến để phòng chống covid -19,

Địa chỉ https://www.facebook.com/evndienlucvietnam/?__tn__=kC-R&eid=ARAu56MhBgqdKA3hcspt_8X6Rtsxzkukib5ulFluozOaLWdbZBQR7yTw2sy7hP3WkZ_

t06zFum7CRu2F&hc_ref=ART5xUguB2d99rOPmhMcdAOm-5tQ687reW8mfPP_7i5hgjjG6Eh5lrP6TmTGRfa66EE&fref=nf

 
Tin cùng thư mục :
PC Bắc Giang: Đào tạo thêm nhân lực vệ sinh hotline
Công ty Điện lực Bắc Giang huy động tổng lực kết hợp công tác để giảm mất điện
Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Công ty Điện lực Bắc Giang
Nhiều lợi ích cho Khách hàng khi lắp đặt điện năng lượng mặt trời
Tổng giám đốc EVNNPC: "Luôn đo lường độ hài lòng của khách hàng để vươn lên"
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng Tổng công ty Điện lực miền Bắc nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập
Tổng công ty Điện lực miền Bắc 50 năm vững vàng phát triển cùng đất nước
Không để xảy ra tình trạng thiếu điện, cắt điện trong thời gian tới
Tạo động lực cho nhân viên, giảm áp lực trong công việc - một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn lao động tại EVNNPC

Thống kê
Membership Thành viên:
Latest New User Mới nhất : CathrynBenav
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 6
User Count Toàn bộ : 1775

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 1144
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 1144

Online Now Online Now: