Trình tự, thủ tục cấp điện đối với khách hàng mua điện phục vụ chính cho mục đích sinh hoạt kể từ ngày 15/5/2012
 
2012-07-18 16:26:02

- Trình tự thực hiện:

Ÿ Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký mua điện.

Ÿ Đơn vị Điện lực đến khảo sát, thiết kế công trình cấp điện cho khách hàng.

Ÿ Nếu đủ điều kiện cấp điện, đơn vị Điện lực sẽ thi công công trình cấp điện cho khách hàng.

Ÿ Nghiệm thu công trình và ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng.

* Nếu chưa đủ điều kiện cấp điện (chưa có lưới điện phân phối hoặc lưới điện phân phối bị quá tải có xác nhận của cơ quan Điều tiết điện lực hoặc cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương được ủy quyền, trong thời hạn 03 ngày làm việc đơn vị điện lực phải trả lời khách hàng bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ thời hạn dự kiến cấp điện được).

- Cách thức thực hiện:

Ÿ Khách hàng trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký mua điện tại đơn vị Điện lực.

Ÿ Khách hàng gửi hồ sơ đăng ký mua điện (cho đơn vị Điện lực) qua hệ thống bưu chính, Email, web trên Internet.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

Ÿ Giấy đề nghị mua điện và một trong các giấy tờ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực) có liên quan đến địa điểm mua điện, như:

Ÿ Hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú có thời hạn từ 01 năm trở lên;

Ÿ Giấy chứng nhận sở hữu hoặc quyền sử dụng hoặc quyết định hoặc hợp đồng mua bán nhà;

Ÿ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở hoặc đang thi công xây dựng);

Ÿ Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của chính quyền địa phương. Nếu hợp đồng thuê nhà không có xác nhận của chính quyền địa phương thì cần có thêm giấy đăng ký tạm trú của người thuê nhà trong thời gian thuê nhà.

Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên thì ngoài Giấy đề nghị mua điện có thêm Giấy xác nhận của UBND phường, xã tại nơi đề nghị mua điện.

Trường hợp khách hàng trực tiếp đến làm thủ tục tại đơn vị Điện lực chỉ mang theo bản chính của một trong các giấy tờ nêu trên. Người tiếp nhận hồ sơ phải thực hiện đối chiếu với bản chính, xác nhận việc đối chiếu và ký, ghi rõ họ và tên vào bản photocopy và trả ngay bản chính cho khách hàng.

* Đối với khách hàng thay mặt cho khu tập thể, cụm dân cư, hồ sơ có thêm giấy ủy quyền hợp pháp của các hộ sử dụng điện chung trong khu tập thể, cụm dân cư (có chữ ký của các hộ và công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền hoặc xác nhận của UBND phường, xã nơi đăng ký mua điện) kèm theo một trong các giấy tờ nêu trên của từng hộ trong khu tập thể, cụm dân cư.

* Đối với khách hàng đang sử dụng điện chung với công tơ của khách hàng khác, có nhu cầu tách mới (ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với đơn vị Điện lực), ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ còn có thêm:

Ÿ Bản sao có công chứng hoặc chứng thực Sổ hộ khẩu của hộ cần tách mới);

Ÿ Bản xác nhận đã thanh toán hết nợ tiền điện của chủ HĐMBĐ đang dùng chung hoặc bản cam kết của khách hàng có nhu cầu tách mới về việc đã hoặc sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết nợ tiền điện với chủ HĐMBĐ đang dùng chung;

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết:

+ Khi lưới điện đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, khách hàng đã đầy đủ hồ sơ đăng ký mua điện và đáp ứng đủ các điều kiện mua điện theo quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc CTĐL/Điện lực phải hoàn tất các thủ tục, cấp điện cho khách hàng. Trong đó:

Ÿ Thời hạn khảo sát, lập dự toán, dự thảo HĐMBĐ và gửi Giấy hẹn thi công; Giấy thông báo chi phí lắp đặt dây sau công tơ theo thoả thuận (nếu có) đến khách hàng với thời hạn không quá 03 ngày làm việc.

 Ÿ Thời hạn thi công, ký HĐMBĐ, nghiệm thu, cấp điện cho khách hàng không quá 04 ngày làm việc.

* Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp điện (chưa có lưới điện phân phối hoặc lưới điện phân phối bị quá tải có xác nhận của cơ quan Điều tiết điện lực hoặc cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương được ủy quyền, trong thời hạn 03 ngày làm việc đơn vị điện lực phải trả lời khách hàng bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ thời hạn dự kiến cấp điện được).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan trực tiếp thực hiện là các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Bắc Giang.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.

- Lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, tờ khai: có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Điều kiện lưới điện đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật của Quốc hội: Luật số 28/2004/QH11 Luật Điện lực được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03/12/2004, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2005.

* Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực.

* Văn bản khác: Bộ Quy trình Kinh doanh điện năng của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-EVNNPC ngày 15/5/2012 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

 
Tin cùng thư mục :
Công bố danh mục và nội dung Bộ thủ tục cấp điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Công ty Điện lực Bắc Giang
QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN
LƯU ĐỒ CẤP ĐIỆN
Quy đinh Cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp
Một số điều cần biết về mua bán công suất phản kháng
Đảm bảo sự minh bạch và quyền lợi của các bên trong mua, bán điện
Một số nội dung mới về mua bán công suất phản kháng
Tổng hợp đơn giá sản xuất khác
Trình tự, thủ tục cấp điện đối với khách hàng mua điện phục vụ ngoài mục đích sinh hoạt kể từ ngày 15/5/2012
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP ĐIỆN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA ĐIỆN PHỤC VỤ CHÍNH CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

Danh Mục
Thống kê
Membership Thành viên:
Latest New User Mới nhất : hung589673
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 2309

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 43
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 43

Online Now Online Now: