Mode:  
 
Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020
 
2020-05-20 08:29:52

           Ngày 16/5/2020, Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020, Chủ trì, chỉ đạo Hội nghị gồm đồng chí Nguyễn Bá Sơn, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty và đồng chí Bạch Hồng Quân Chủ tịch Công đoàn Công ty, tham dự Hội nghị có 164 Đại biểu đại diện cho 853 CBCNV và người lao động đến từ các đơn vị trực thuộc Công ty.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được nghe Báo cáo thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019 và phương hướng triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 của Công ty. Năm 2019 bằng sự cố gắng nỗ lực của mỗi CBCNV, bằng truyền thống đoàn kết nhất trí, sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn với các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, của UBND tỉnh cùng với sự phối hợp, giúp đỡ của các sở ban ngành trong tỉnh; Công ty Điện lực Bắc Giang cơ bản đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân trong toàn tỉnh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản suất kinh doanh Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao; đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống CBCNV. Công ty đã triển khai các dịch vụ cấp điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa tại 09 huyện; đầu tư mới lưới điện với tổng khối lượng: 15,638 km đường dây 110kV, 172,330 km đường dây trung thế, 02 trạm biến áp 110kV và 361 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 84.330 kVA; hoàn thành xây dựng Trung tâm điều khiển xa, vận hành chính thức từ 0h00 ngày 30/12/2019, đồng thời chuyển 04 trạm biến áp 110kV Sông Cầu (E7.16); Vân Trung (E7.17); Quang Châu (E7.18); Yên Dũng (E7.19) sang vận hành theo chế độ thao tác xa có người kiểm tra giám sát tại chỗ theo quy định. Thực hiện tốt việc “Đảm bảo an toàn lao động - Ý thức trách nhiệm”, xây dựng tốt công tác văn hóa an toàn với chủ đề “Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động”, toàn Công ty không để xảy ra tai nạn lao động... Kết quả: Điện thương phẩm đạt 3.530 triệu kWh tăng 25,45% so với năm 2018 (trong đó tỷ trọng điện cấp cho công nghiệp xây dựng là 2.268 triệu kWh chiếm 64,26% tăng 35,7% so với năm 2018); tổn thất đạt 5,61%; giá bán điện bình quân đạt 1770,42 đồng/kWh, tăng 102,68 đ/kWh so với cùng kỳ; tỉ lệ thu nộp tiền điện đạt 99,9%, tăng 0,2% so với kế hoạch giao; chỉ số tiếp cận điện năng đạt 5,5 ngày/Khách hàng, giảm 0,5 ngày so với kế hoạch giao, giảm 0,15 ngày so với năm 2018, năng suất lao động theo điện thương phẩm đạt 4,16 triệu kWh/người, tăng 09% so với kế hoạch giao là 3,82 triệu kWh/người, tăng 11% so với thực hiện năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Bá Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo

Các Đại biểu được nghe Báo cáo của BCH Công đoàn về tình hình tổ chức Hội nghị người lao động tại các đơn vị. các ý kiến tham luận của các đại biểu. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Sơn, Giám đốc Công ty đã thông báo, trả lời kết quả giải quyết các ý kiến đề nghị của các đơn vị về chăm lo đời sống cho người lao động, các lĩnh vực liên quan đến hoạt động SXKD năm 2019, trả lời các ý kiến kiến nghị tại Hội nghị người lao động của các đơn vị năm 2020, đồng thời Giám đốc tiếp tục giao các phòng ban chuyên môn nghiên cứu làm rõ một số kiến nghị của các đại biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị và biểu quyết nhất trí một số chỉ tiêu SXKD chính của năm 2020 đó là:  Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung về việc đẩy mạnh Xây dựng văn hóa an toàn lao động; “Đảm bảo an toàn lao động - Ý thức trách nhiệm”, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tai nạn, không để xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất kinh doanh, công tác quản lý kỷ luật lao động trong toàn Công ty; Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng yêu cầu điện phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng và đời sống dân sinh trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt chủ đề năm 2020 của EVN là "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020"; Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được Tổng công ty giao hàng tháng và năm 2020; Hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn theo đúng kế hoạch, trong đó, đảm bảo hoàn thành 50% công trình ĐTXD thi công hoàn thành đúng kế hoạch tiến độ được phê duyệt; 100% số danh mục sưả

chữa lớn thi công đúng kế hoạch tiến độ được phê duyệt; Tiếp tục nghiên cứu, củng cố, hoàn thiện mô hình tổ chức của các Điện lực theo Quyết định 193/QĐ-EVN ngày 15/11/2016 của EVN và Quy định về tổ chức và phân cấp quản lý đối với các Điện lực trong Tổng công ty; Phối hợp hoạt động tốt với Công ty dịch vụ Điện lực với mục tiêu khách hàng là trung tâm, khách hàng là mục tiêu phấn đấu phục vụ; Rà soát, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng; Đẩy nhanh triển khai tiếp nhận lưới điện thuộc nguồn vốn ngân sách theo Quyết định 41 và Quyết định 2081 của Thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh và của Tổng công ty; đảm bảo thu nhập ổn định và nâng cao đời sống cho CBCNV trên cơ sở mỗi CBCNV nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các chỉ tiêu cụ thể: Điện thương phẩm đạt 4120 triệu kWh, tăng trưởng 21,83% so với năm 2019; Tỷ lệ tổn thất điện năng ≤ 5,27%, giảm 0,34% so với năm 2019; Giá bán bình quân 1801 đồng/kWh, bằng kế hoạch giao; Doanh thu tiền điện 7632,76 tỷ đồng; Tỷ lệ thu nộp đạt 99,9%; Tổng chi phí hoạt động/sản lượng điện thương phẩm 293,57 đồng/kWh; Sản lượng điện thương phẩm/Tổng số CBCNV đạt 4,63 triệu/người; Số khách hàng/Tổng số CBCNV là 782 KH/người; Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện năm 2020 đạt MAFI ≤ 1,08 lần/KH; SAIFI ≤ 6,56 lần/KH; SAIDI ≤ 433,33 phút/KH; Chỉ số tiếp cận điện năng ≤ 5 ngày.

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021 gồm 5 đồng chí, bầu đại biểu đi dự Hội nghị người lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ 4 gồm 05 đồng chí.

Trần Văn Thống - P9 - PCBG

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Lục Nam tổ chức thực tập phương án chữa cháy năm 2020
Điện lực Hiệp Hòa phối hợp Công an xã ra quân kiểm tra hạ diều vi phạm hành lang lưới điện
Công ty Điện lực Bắc Giang tích cực hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2020
Công ty Điện lực Bắc Giang đóng điện nghiệm thu Công trình “Xây dựng TBA trung gian 2x5600kVA-6,6/35kV sau nhà máy nhiệt điện Sơn Động”
Công ty Điện lực Bắc Giang nghiệm thu kỹ thuật Đường dây 110kV Bắc Giang – Lục Nam (mạch 2)
Công ty điện lực Bắc Giang: Đảm bảo cung ứng điện trước tăng trưởng nóng
Đoàn công tác của TTCSKH thực hiện khảo sát thực tế việc triển khai dịch vụ CSKH tại Điện lực Lục Ngạn
Công ty Điện lực Bắc Giang tham dự lớp tập huấn: “Triển khai phân hệ quản lý vay (LE) của hệ thống phần mềm FMIS/MMIS cho toàn bộ các đơn vị thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc”
Công ty Điện lực Bắc Giang tập huấn cho người làm dịch vụ điện
Điện lực Sơn Động chủ động cung cấp điện mùa nắng nóng

Danh Mục
Thống kê
Membership Thành viên:
Latest New User Mới nhất : baocs1989
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 1838

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 13
Members Thành viên : 1
Total Tổng cộng : 14

Online Now Online Now:
01: P10_dangtin