Mode:  
 
Công ty Điện lực Bắc Giang hoàn thành tốt chỉ tiêu tổn thất điện năng và xử lý khách hàng điện áp thấp năm 2020
 
2021-01-08 16:32:52

           Thực hiện theo quyết định số số 521/QĐ-EVN NPC ngày 27/3/2020, Về việc giao kế hoạch SXKD - Tài chính - ĐTXD năm 2020 cho PC Bắc Giang. Trong đó có giao chỉ tiêu như sau:

   Chỉ tiêu Tổn thất điện năng: Tỷ lệ tổn thất điện năng chung 5,27%, Tổn thất điện năng lưới điện 110kV  0,90%, Tổn thất điện năng lưới điện trung, hạ áp 4,60%

            Chỉ tiêu giảm số khách hàng sinh hoạt có điện áp thấp giảm: 18.011 khách hàng, trong đó: Số khách hàng SH có điện áp < 160 V giảm: 6.072 khách hàng; Số khách hàng SH có điện áp 160 đến < 180V giảm: 10.550 khách hàng; Số khách hàng SH có điện áp 180V - 200V giảm: 1.389 khách hàng.

Các chỉ tiêu luôn được Công ty Bắc Giang quan tâm, chú trọng ngay từ đầu năm 2020 đặc biệt là tổn thất điện năng các chỉ tiêu liên quan đến chất lượng điện năng để phục vụ khách hàng sử dụng điện ngày một tốt hơn.

   Kết quả năm 2020 Công ty Điện lực Bắc Giang thực hiện chỉ tiêu TTĐN chung đạt 4,91% giảm 0,36% so với kế hoạch giao và giảm 0,70% so với năm 2019, TTĐN lưới điện 110kV đạt 0,88% giảm 0,02% so với kế hoạch giao và giảm 0,07% so với năm 2019, TTĐN lưới điện trung, hạ áp 4,49% giảm 0,11% so với kế hoạch giao và giảm 0,48% so với năm 2019. Số khách hàng điện áp thấp năm 2020 Công ty Điện lực Bắc Giang đã giảm được 18.526 khách hàng 102,86% so với kế hoạch giao. 

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu trên, Công ty Điện lực Bắc Giang đã thực hiện hiện đồng bộ các giải pháp từ đầu năm 2020 như: biện pháp quản lý tập trung củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng tại Công ty và các Điện lực; giao nhiệm vụ cho cá nhân quản lý từng khu vực; khai thác có hiệu quả hệ thống đo xa, giám sát chặt chẽ sản lượng điện của từng tuyến đường dây, trạm biến áp, thực hiện tốt công tác ghi chỉ số, kiểm tra, phúc tra ghi chỉ số công tơ; tăng cường kiểm tra, xử lý, truy thu triệt để các vụ vi phạm sử dụng điện,... theo dõi chặt chẽ tổn thất các đường dây, trạm biến áp, nhất là trạm công công có sản lượng lớn, tổn thất bất thưởng để sớm phát hiện và có giải pháp xử lý hữu hiệu; tập trung đẩy mạnh thay thế định kỳ thiết bị đo đếm (đặc biệt là các TBA chuyên dùng, các khu vực có tổn thất cao). Các danh mục ĐTXD, SCL, SCTX, PTKHM được lựa chọn các khu vực có tổn thất cao, số lượng khách hàng điện áp thấp nhiều đã góp phần để Công ty Điện lực Bắc Giang thực hiện tốt các chỉ tiêu trên. 

        Năm 2021 là năm đầu thực hiện các chỉ tiêu SXKD giai đoạn 2021-2025 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật mà Tổng công ty giao cho, Công ty Điện lực Bắc Giang sẽ nỗ lực tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD trong năm 2021 và các năm tiếp theo của giai đoạn 2021-2025 mà Tổng công ty giao cho.

 Nguyễn Ngọc Tuấn - P4 - PCBG

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Việt Yên sử dụng thiết bị bay không người lái để kiểm tra kỹ thuật đường dây đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các Khu công nghiệp sau kỳ nghỉ Tết
Điện Lực Lục Ngạn đảm bảo cung cấp điện trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu ăm 2021
Điện lực thành phố Bắc Giang Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch Covid-19
Điện lực Lục Nam Nâng cao công tác quản lý vận hành lưới điện
Công ty Điện lực Bắc Giang tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình điện, giảm thiểu sự cố lưới điện trên địa bàn tỉnh
Điện lực thành phố Bắc Giang tăng cường công tác kiểm tra, phát quang hành lang lưới điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu
Điện lực Sơn Động đảm bảo công tác thu tiền điện trong mùa dịch bệnh
Công ty Điện lực Bắc Giang đảm bảo công tác Kinh doanh dịch vụ khách hàng ứng phó với dịch Covid-19
Công ty Điện lực Bắc Giang triển khai kế hoạch giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp năm 2021
Cải tạo trạm biến áp 110kV Cầu Gồ, Đình Trám đáp ứng tiêu chí điều khiển xa, tự động hóa trong vận hành, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Danh Mục
Thống kê
Membership Thành viên:
Latest New User Mới nhất : Ngocbg123
Past 24 Hours Hôm qua : 2
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 2179

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 16
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 16

Online Now Online Now: