Văn Hóa Doanh nghiệp
Cán bộ công nhân viên – Điện lực Việt Yên thực hiện “Chương trình xây dựng văn hóa an toàn lao động” năm 2019
Thực hiện văn bản số 422/EVNNPC-AT ngày 29/01/2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động với chủ đề “Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động”, “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động - trọng tâm là huấn luyện kỹ năng nhận diện mối nguy và các biện pháp phòng tránh cho người lao động”. Được sự nhất trí của Công ty Điện lực Bắc Giang, Chi bộ và Ban Giám đốc Điện lực Việt Yên. Ngày 16/04/2019 Toàn thể cán bộ công nhân viên Điện lực tổ chức lễ phát động phát động tiếp tục đẩy mạnh “Chương trình xây dựng văn hóa an toàn lao động” thành công
2019-04-23 10:54
-273
Công ty Điện lực Bắc Giang tập huấn Văn hóa doanh nghiệp cho Tổ dịch vụ Điện nông thôn năm 2019
Thực hiện đề án chiến lược phát triển văn hóa doanh nghiệp (VHDN) giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025; nhằm nâng cao nhận thức về các giá trị văn hóa cho người lao động, thiết lập môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự, thân thiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển bền vững của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, từ ngày 08 đến hết ngày 20/01/2019 Công ty Điện lực Bắc Giang đã tổ chức tập huấn VHDN cho hơn 600 Tổ viên tổ dịch vụ Điện nông thôn tại 09 Điện lực.
2019-04-03 13:39
-293