Văn Hóa EVN
Dám nhận trách nhiệm
Anh tổ trưởng vì “nhìn cái mặt nó thấy ghét” nên không thèm hướng dẫn dù biết nếu làm như vậy thì đến 9 phần hư hỏng, chỉ có 1 phần thành công. Hậu quả là gây thiệt hại khoảng 5 triệu đồng.
2019-07-01 15:26
-239