Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và TT điện
PC Bắc Giang: Nhiều giải pháp tiết kiệm điện
Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, bên cạnh việc đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) còn đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
2019-08-01 16:04
-243
PC Bắc Giang: Quyết liệt triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải
Thực hiện chương trình quản lý nhu cầu điện, thời gian qua, Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) đã có nhiều nỗ lực mời gọi các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bản tỉnh tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR).
2019-08-01 15:56
-243