Mode:  
Các dự án ĐTXD lưới điện
Dự án: Cải tạo trạm biến áp 110kV Cầu Gồ, Đình Trám đáp ứng tiêu chí điều khiển xa

2021-02-23 15:51
-7
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Bình Sơn, Cương Sơn, Đông Phú, Khám Lạng, huyện Lục Nam năm 2021.

2021-02-19 09:52
-11
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện phường Ngô Quyền và các xã Dĩnh Trì, Đa Mai, Song Mai, Tân Mỹ, Tân Tiến TP Bắc Giang năm 2021

2021-02-19 09:50
-11
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện TT Nham Biền và các xã Lão Hộ, Đồng Phúc, Đồng Việt, Tân Liễu, Yên Lư, Tư Mại huyện Yên Dũng năm 2021

2021-02-19 09:49
-11
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Thượng Lan, Tự Lan, Thị trấn Nếnh và Thị trấn Bích Động huyện Việt Yên năm 2021

2021-02-19 09:48
-11
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Minh Đức, Nghĩa Trung, Ninh Sơn, Quảng Minh, Trung Sơn huyện Việt Yên năm 2021

2021-02-19 09:48
-11
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Phúc Hòa, Lan Giới, Đại Hóa, Thị trấn Cao Thượng và Thị trấn Nhã Nam huyện Tân Yên năm 2021.

2021-02-19 09:47
-11
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Ngọc Châu, Tân Trung, Việt Lập, Quế Nham, Việt Ngọc huyện Tân Yên năm 2021.

2021-02-19 09:46
-11
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Nghĩa Hưng, Nghĩa Hòa, Tiên Lục, Tân Thanh huyện Lạng Giang năm 2021

2021-02-19 09:45
-11
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện TT Tân Dân và các xã Quỳnh Sơn, Xuân Phú, Hương Gián, huyện Yên Dũng năm 2021

2021-02-19 09:44
-11
123456789

Danh Mục