Các dự án ĐTXD lưới điện
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Vũ Xá, Yên Sơn, Chu Điện, Đông Hưng huyện Lục Nam
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Vũ Xá, Yên Sơn, Chu Điện, Đông Hưng huyện Lục Nam
2019-11-15 10:51
-1
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện xã Thanh Lâm huyện Lục Nam
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện xã Thanh Lâm huyện Lục Nam
2019-11-15 10:48
-1
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Lan Mẫu, Bảo Sơn, Bảo Đài huyện Lục Nam
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Lan Mẫu, Bảo Sơn, Bảo Đài huyện Lục Nam
2019-11-15 10:44
-1
Dự án: cấp điện cho khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Bắc Giang
Dự án: cấp điện cho khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Bắc Giang
2019-11-15 10:40
-1
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện thị trấn Chũ và các xã Trù Hựu, Biên Sơn huyện Lục Ngạn.

2019-11-05 14:04
-11
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện xã Thanh Hải huyện Lục Ngạn.

2019-11-05 13:59
-11
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Quý Sơn, Phượng Sơn huyện Lục Ngạn.

2019-11-05 13:57
-11
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các Tân Lập huyện Lục Ngạn.

2019-11-05 13:56
-11
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Kiên Thành, Kiên Lao huyện Lục Ngạn.

2019-11-05 13:55
-11
DỰ ÁN: Nâng công suất để chống quá tải các TBA phụ tải tỉnh Bắc Giang năm 2019

2019-10-31 15:30
-16
1234