Mode:  
Các dự án ĐTXD lưới điện
Tập trung giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thi công dự án các Xuất tuyến 22 kVsau TBA 110 kV Tân Yên
Công ty Điện lực Bắc Giang được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao làm chủ đầu tư dự án các Xuất tuyến 22 kV sau trạm biến áp 110 kV Tân Yên, với quy mô dự án gồm 08 xuất tuyến trong đó 03 xuất tuyến mạch kép, 02 xuất tuyến mạch đơn với tổng chiều dài các tuyến đường dây trên không 22kV là 40 km và 0,3 km tuyến cáp ngầm với tổng mức đầu tư dự án gần 44 tỷ đồng
2020-07-23 08:31
-61
Dự án: Xây dựng các xuất tuyến 22 kV lộ 481, 472, 474 sau TBA 110 kV Tân Yên

2020-07-12 16:16
-72
Dự án: Xây dựng các xuất tuyến 22 kV lộ 475, 477, 479 sau TBA 110 kV Tân Yên

2020-07-12 16:15
-72
Dự án: Xây dựng các xuất tuyến 22 kV lộ 471, 473 sau TBA 110 kV Tân Yên

2020-07-12 16:14
-72
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Biển Động, Phú Nhuận, Đèo Gia huyện Lục Ngạn.

2020-02-17 10:42
-218
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Đồng Cốc, Cấm Sơn, Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn.

2020-02-17 10:20
-218
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Bồng Am, Tuấn Đạo, Tuấn Mậu, Thanh Luận huyện Sơn Động.

2020-02-17 10:15
-218
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã An Dương, Ngọc Châu, Ngọc Thiện, Tân Trung, Việt Lập huyện Tân Yên.

2020-02-17 10:14
-218
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Bắc Lý, Lương Phong, Thường Thắng, Đông Lỗ huyện Hiệp Hòa.

2020-02-17 10:14
-218
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Hương Mai, Tiên Sơn, Thượng lan, Trung Sơn, Vân Trung huyện Việt Yên.

2020-02-17 10:13
-218
1234567

Danh Mục