Các dự án ĐTXD lưới điện
Dự án: Lắp đặt thiết bị LBS cho lưới điện trung áp các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Thế, tỉnh Bắc Giang năm 2019.

2019-12-19 15:07
-33
Dự án: Lắp dặt thiết bị LBS cho lưới điện trung áp các huyện Lạng Giang, Tân Yên, Hiệp Hoà, Việt Yên, Yên Dũng và TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

2019-12-19 15:07
-33
Dự án: Lắp đặt Recloser cho lưới điện trung áp các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Thế tỉnh Bắc Giang năm 2019.

2019-12-19 15:05
-33
Dự án: Lắp đặt Recloser cho lưới điện trung áp các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang năm 2019.

2019-12-19 15:05
-33
Dự án: Lắp đặt Recloser cho lưới điện trung áp các huyện Lạng Giang, Tân Yên, Yên Dũng và TP Bắc Giang tỉnh Bắc Giang năm 2019.

2019-12-19 14:49
-33
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Vũ Xá, Yên Sơn, Chu Điện, Đông Hưng huyện Lục Nam
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Vũ Xá, Yên Sơn, Chu Điện, Đông Hưng huyện Lục Nam
2019-11-15 10:51
-67
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện xã Thanh Lâm huyện Lục Nam
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện xã Thanh Lâm huyện Lục Nam
2019-11-15 10:48
-67
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Lan Mẫu, Bảo Sơn, Bảo Đài huyện Lục Nam
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Lan Mẫu, Bảo Sơn, Bảo Đài huyện Lục Nam
2019-11-15 10:44
-67
Dự án: cấp điện cho khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Bắc Giang
Dự án: cấp điện cho khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Bắc Giang
2019-11-15 10:40
-67
Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện thị trấn Chũ và các xã Trù Hựu, Biên Sơn huyện Lục Ngạn.

2019-11-05 14:04
-77
1234