Mode:  
Cải cách hành chính
Tổng công ty Điện lực miền Bắc chính thức cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử tại Website: http://cskh.npc.com.vn
Ngày 06/8/2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã báo cáo Bộ Công Thương địa chỉ Website: http://cskh.npc.com.vn là trang thông tin điện tử chính thức của Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử tại văn bản số 3316/EVNNPC-TT.
2019-10-11 11:02
-268
Không sử dụng tiền mặt trong thanh toán tiền điện: Nhiều tiện ích cho khách hàng
(BGĐT) - Thực hiện đề án của Chính phủ về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua, Công ty Điện lực Bắc Giang đã tích cực phối hợp với các ngân hàng, tổ chức trung gian trong việc thu hộ tiền điện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để thanh toán tiền điện mang đến cho khách hàng nhiều tiện ích, bảo đảm thuận lợi, nhanh chóng và an toàn.
2019-10-02 09:05
-277
Gắn kết nhân viên- Yếu tố “vàng” tạo nên môi trường Văn hóa tích cực
Nhận thức sâu sắc Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, từ năm 2018 Công ty Điện lực Bắc Giang (PCBG) đã triển khai Hành trình văn hóa EVNNPC theo định hướng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
2019-09-26 09:35
-283
Lựa chọn tổ chức đấu giá

2019-09-26 09:33
-283
Công ty Điện lực Bắc Giang thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử cho hoạt động dịch vụ SXKD khác
Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. Theo quy định, các Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh đều phải thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01 tháng 11 năm 2020;
2019-09-26 09:31
-283
Công ty Điện lực Bắc Giang Tập huấn Nâng cao nhận thức về An toàn thông tin
Chiều ngày 08/8/2019, Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn qua hội nghị truyền hình với chủ đề Nâng cao nhận thức về An toàn thông tin cho CBCNV thuộc các phòng chuyên môn Khu vực nhà điều hành Công ty; Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Bắc Giang và các Điện lực trực thuộc.
2019-09-26 09:31
-283
Huyện cuối cùng của tỉnh Bắc Giang thực hiện thủ tục cấp điện tại bộ phận một cửa UBND huyện
Nhằm cải cách các thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu xã hội về tiếp cận các dịch vụ điện, từ ngày 16/09/2019, Điện lực Việt Yên phối hợp với Văn phòng UBND huyện Việt Yên triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cấp điện cho các khách hàng tại Bộ phận một cửa của UBND huyện.
2019-09-26 09:25
-283

Danh Mục