Mode:  
Tin Khoa Học - Công Nghệ
EVN hướng đến "doanh nghiệp điện tử"
Đây là "đích đến" của EVN vào năm 2020, trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của Tập đoàn - theo Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm.
2018-03-19 08:33
-868
Đã phóng thành công vệ tinh tự chế đầu tiên của Việt Nam
Đã phóng thành công vệ tinh tự chế đầu tiên của Việt Nam Đúng 9 giờ 6 phút ngày 21-7, vệ tinh tự chế đầu tiên của Việt Nam F-1 do Viện Nghiên cứu Công nghệ (Đại học FPT) chế tạo đã được phóng lên vũ trụ từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima (Nhật Bản).
2012-07-26 08:16
-2930

Danh Mục