Giới thiệu về Công ty Điện lực Bắc Giang
 
2019-08-06 14:47:08
 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC GIANG

               Địa chỉ: 22 Nguyễn Khắc Nhu –  Thành phố Bắc Giang

                Tel:  0204 3 898 921/3 992 000       Fax:  0204 3 856 651

Website: http://www.pcbacgiang.npc.com.vn    

Giám đốc Công ty: Nguyễn Bá Sơn

 

        Công ty Điện lực Bắc Giang là một đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý vận hành lưới điện và kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

            Trụ sở nhà điều hành Công ty Điện lực Bắc Giang
      

        ·   Mô hình tổ chức.

        Ban Giám đốc Công ty; Văn phòng Công đoàn; Văn phòng Đảng ủy và 22 đơn vị trực thuộc gồm: 12 Phòng chức năng, 01 đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Bắc Giang; 09 Điện lực.

        ·  Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động theo giấy phép hoạt động Điện lực.

           - Sản xuất điện;

          - Tư vấn quy hoạch điện lực; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án; Dịch vụ tư vấn, giám sát các công trình điện; Dịch vụ tư vấn điều hành, quản lý dự án; Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu; Tư vấn giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng và tư vấn thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng.

         - Kiểm định chất lượng công trình; Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị điện, dụng cụ điện; Lắp đặt, kiểm tra: Các loại thiết bị điện, trang thiết bị điện, thiết bị bảo vệ, điều khiển.

         - Quản lý vận hành, điều khiển, tự động hóa thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110 kV và các công trình lưới điện 220 kV có tính phân phối. Xuất nhập khẩu hàng hóa Công ty kinh doanh. Dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện. Dịch vụ chăm sóc khách hàng trong các lĩnh vực khác. Dịch vụ tư vấn và phát triển khách hàng sử dụng điện, đánh gía sự hài lòng của khách hàng; Cung cấp thông tin về điện cho khách hàng. Quản lý vận hành, sử lý sự cố, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, nâng cấp hệ thống SCADA/DMS. Thu thập, xử lý, cung cấp thông tin từ hệ thống SCADA. Kết nối và trao đổi dữ liệu với các hệ thống khai thác dữ liệu khác.

  - Xây dựng đường dây và TBA đến 35 kV.

  - Xây dựng công trình bưu chính, viễn thông.

  - Dịch vụ thiết lập tra thông tin điện tử (Website).

  - Hoạt động điều hành các Website; Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính.

  - Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

  - Khách sạn, nhà nghỉ.

  - Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.

  - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

  - Dịch vụ giao nhận hàng hóa.

  - Đào tạo lĩnh vực chăm sóc khách hàng; Đòa tạo lĩnh vực SCADA/DMS, tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh, vận hành các trung tâm điều khiển xa; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công nghệ thông tin và viễn thông chuyên ngành; Dịch vụ huấn luyện an toàn lao động; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý, vận hành lưới điện.

  - Bán buôn các thiết bị đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời và các thiết bị tiết kiệm năng lượng điện khác.

  - Cho thuê tài sản, cơ sở hạ tầng điện lực.

  - Dịch vụ chuyển giao công nghệ; Hoạt động tự động hóa và điều khiển

           ·   Các thành tích đã đạt được.

  - 02 Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Công ty năm 2003 và Công đoàn Công ty năm 2014);

  - 01 Huân chương lao động hạng Nhì (năm 2011);

  - 01 Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2016);

  - 03 Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ;

  - 09 Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Giang;

  - 01 Cờ thi đua của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

  - 81 Bằng khen của các Bộ, Ngành, tỉnh Bắc Giang, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

  - 70 Giấy khen của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

           ·   Mục tiêu chất lượng năm 2019.

           1. Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động - trọng tâm là huấn luyện kỹ năng nhận diện mối nguy và các biện pháp phòng tránh cho người lao động:

  1.1. Không có tai nạn lao động trong sản xuất kinh doanh.

           1.2. Không có sự cố, cháy nổ do chủ quan.

          1.3. Giảm thiểu ít nhất 30% các công trình vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp còn tồn tại; giảm thiểu 100% các điểm vi phạm khoảng cách pha đất; không để phát sinh mới các điểm vi phạm.

           1.4. Đảm bảo, nâng cao cung cấp điện an toàn, tin cậy.

           1.5. Đảm bảo, nâng cao ổn định hệ thống điện.

           1.6. Đảm bảo, nâng cao các tiêu chuẩn vận hành theo quy định.

           1.7. Đảm bảo hệ thống điện vận hành kinh tế hơn trong điều kiện hệ thống điện hiện có.

         2. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu SXKD, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả nguồn vốn được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao:

          2.1. Sản lượng điện thương phẩm đạt 3.238 triệu kWh (tăng 15,0% so với năm 2018).

          2.2. Tổn thất điện năng phấn đấu (∆A%) 4,95% (tạm theo QĐ 382 ngày 22/02/2019).

          - Tổn thất lưới trung, hạ áp 5,56%.

          2.3. Giá bán điện bình quân phấn đấu đạt và vượt kế hoạch Tổng Công ty giao từ 1-2 đ/kWh;

          2.4. Tỷ lệ thu nộp tiền điện > 99,7%.

          2.5. Tỷ lệ thu tiền điện qua Ngân hàng và tổ chức trung gian > 52,5%.

        2.6. Thực hiện chi phí phân phối điện đạt 278,42 đ/kWh (phấn đấu giảm 0,05% so với năm 2018, sẽ điều chỉnh theo kế hoạch chính thức của NPC).

         2.7. Thực hiện tốt các nội dung Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động giai đoạn 2016-2020, Đề án tối ưu hóa chi phí theo kế hoạch năm 2019. Trong đó, đảm bảo tiết kiệm ít nhất 5% chi phí biến động được giao theo kế hoạch, ít nhất 5% giá trị thực hiện các gói thầu trong công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, mua sắm vật tư thiết bị so với giá gói thầu được duyệt.

         2.8. Năng suất lao động:

         - Theo điện thương phẩm đạt 3,76 triệu kWh/lao động.

         - Theo khách hàng đạt 660 khách hàng/lao động.

         2.9. Thực hiện đạt các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện:

 

 

Chỉ tiêu

 Mất điện do sự cố lưới điện phân phối

Mất điện do cắt điện có kế hoạch

Tổng hợp
(Các trường hợp mất điện)

MAIFI

(lần)

 

 SAIDI

 (phút)

SAIFI

(lần)

 

MAIFI

(lần)

 

SAIDI

 (phút)

 

 SAIFI

(lần)

 

 MAIFI

 (lần)

 

SAIDI

 (phút)

 

SAIFI

(lần)

 

 

Năm 2019

 

0,17

 

 

43,60

 

 

0,94

 

 

0,05

 

 

266,70

 

 

2,14

 

 

0,26

 

 

470,00

 

 

4,10

 

 
          3. Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa lưới điện

         3.1. Hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng theo đúng kế hoạch. Phấn đấu 100% công trình thi công đúng thời hạn hợp đồng đã ký kết, trong đó có 20% số công trình thi công vượt tiến độ đề ra.

         Phấn đấu đạt 100% kế hoạch quyết toán do Tổng công ty giao, trong đó có 15% số công trình quyết toán không quá 01 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

         3.2. Hoàn thành 62/62 danh mục sửa chữa lớn theo kế hoạch chính thức năm 2019, phấn đấu 50% số danh mục thi công vượt tiến độ so với kế hoạch được phê duyệt (đã tính đến các danh mục sửa chữa lớn 110kV tiếp nhận từ Công ty lưới điện Cao thế miền Bắc).

        4. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng:

         4.1. Tiếp thu, giải quyết các ý kiến, khiếu nại của khách hàng một cách kịp thời, thoả đáng đúng quy định:

       - Số kiến nghị của khách hàng về thái độ phục vụ của CBCNV qua Trung tâm chăm sóc khách hàng giảm 30% (Giảm 12/40 vụ năm 2018).

         - Số kiến nghị của khách hàng về thời gian cấp điện qua Trung tâm chăm sóc khách hàng  giảm 20% (Giảm 12/57 vụ năm 2018).

         - Số trường hợp giải quyết yêu cầu của khách hàng qua Trung tâm chăm sóc khách hàng  vượt quá thời gian quy định < 10% tổng số yêu cầu phát sinh và giảm 30% so với 2018 (giảm 818/2727 vụ năm 2018).

        - Số trường hợp khách hàng khiếu nại về đo đếm và chỉ số giảm 30% so năm 2018 (giảm 2.170/7.235 vụ năm 2018).

       4.2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quy định của Nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện. Thực hiện các giải pháp đổi mới công tác Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng theo chỉ đạo của Tổng Công ty.

        4.3. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác dịch vụ khách hàng:

          - Điểm đánh giá hài lòng của khách hàng > 8,00 điểm;

         - Chỉ số tiếp cận điện năng ≤ 6 ngày làm việc

         - Tỷ lệ khách hàng nhận tin nhắn qua Zalo > 31,76%;

          - Tỷ lệ cung cấp dịch vụ qua trung tâm CSKH, Hành chính công, cổng dịch vụ công ≥ 50%;

          - Tổng số khách hàng kiểm tra tăng/giảm số hộ 4300 khách hàng;

          - Tổng số khách hàng kiểm tra mục đích sử dụng ngoài sinh hoạt: 8450 khách hàng;

          - Thực hiện đạt và vượt 14 chỉ tiêu dich vụ khách hàng.

         

 

 

 

 
Tin cùng thư mục :