Mode:  
 

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC GIANG (PCBG)

STT Tên đơn vị Số điện thoại Ghi chú
I KHỐI VĂN PHÒNG CÔNG TY
   
1 Ban Giám đốc    
  Giám đốc Nguyễn Bá Sơn 02043.898.998  
  PGĐ Đỗ Bình Dương
02043.898.979  
  PGĐ Trần Anh Tấn 02043.898.966  
  PGĐ Bạch Hồng Quân 02043.898.968  
2 Văn phòng Công đoàn 02043.898.978  
3 Văn phòng Đảng uỷ 02043.898.959  
4 Văn phòng Công ty 02043.898.901  
5 Fax Công ty PCBG 02043.856.651  
6 Trưởng phòng Kế hoạch vật tư 02043.898.902  
7 Trưởng phòng Tổ chức - lao động 02043.898.903  
8 Trưởng phòng Kỹ Thuật 02043.898.904  
9 Trưởng phòng Tài chính kế toán 02043.898.905  
10 Trưởng phòng Thanh tra bảo vệ & PC
02043.898.906  
11 Trưởng phòng Điều độ 02043.898.907  
12 Trưởng phòng Quản lý Xây dựng
02043.898.908  
13

Trưởng phòng Kinh doanh điện năng

02043.898.909

 
14 Trưởng phòng Công nghệ thông tin 02043.898.910  
15 Trưởng phòng An toàn 02043.898.911  
16 Trưởng phòng Kiểm tra điện 02043.898.962  
17 Quản đốc.PXTN - SCLĐ 02043.898.926  
II
KHỐI CÁC ĐIỆN LỰC HUYỆN TP
   
1
Điện lực Lạng Giang


Giám đốc 02043.786.305

PGĐ Kỹ thuật 02043.786.306

PGĐ Kinh doanh 02043.786.307

Fax 02043.844.932

Trưởng phòng Kinh doanh 02043.786.301
2
Điện lực Việt YênGiám đốc 02042.217.001


PGĐ Kỹ thuật 02042.217.005


PGĐ Kinh doanh 02042.240.979


Fax 02043.844.936


Trưởng phòng Kinh doanh 02042.217.010

3
Điện lực Yên ThếGiám đốc 02042.218.602


PGĐ Kỹ thuật 02042.202.888


PGĐ Kinh doanh 02043.877.657


Fax 02043.844.933


Trưởng phòng Kinh doanh 02042.218.604

4
Điện lực Tân YênGiám đốc 02043.795.939


PGĐ Kỹ thuật 02043.795.929


PGĐ Kinh doanh 02043.795.989


Fax 02043.884.934


Trưởng phòng Kinh doanh 0204.3795.979

 5 Điện lực Thành phố Bắc Giang
   
  Giám đốc 02043.898.526  
  PGĐ Kỹ thuật 02043.898.525  
  PGĐ Kinh doanh
02043.898.646
 
  Fax
02043.854.304
 
  Trưởng phòng Kinh doanh
02043.898.628 
 
6
Điện lực Lục NgạnGiám đốc 02043.682.864


PGĐ Kỹ thuật 02043.682.862


PGĐ Kinh doanh 02043.682.863


Fax 02043.884.631


Trưởng phòng Kinh doanh 02043.682.865

7
Điện lực Hiệp HoàGiám đốc 02043.567.111


PGĐ Kỹ thuật 02043.567.222


PGĐ Kinh doanh 02043.567.555


Fax 02043.844.935


Trưởng phòng Kinh doanh 02043.567.969

8
Điện lực Lục NamGiám đốc 02042.213.701


PGĐ Kỹ thuật 02042.214.403


PGĐ Kinh doanh 02042.214.404


Fax 02043.844.930


Trưởng phòng Kinh doanh 02042.213.703

9
Điện lực Sơn ĐộngGiám đốc 0963.436.917


PGĐ Kỹ Thuật 0962.024.627

PGĐ Kinh doanh 02042.215.703


Fax 02043.887.039


Trưởng phòng Kinh doanh 02043.599.551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC GIANG (PCBG)

STT Tên đơn vị Số điện thoại Ghi chú
I KHỐI VĂN PHÒNG CÔNG TY
   
1 Ban Giám đốc    
  Giám đốc Nguyễn Bá Sơn 02043.898.998  
  PGĐ Đỗ Bình Dương
02043.898.979  
  PGĐ Trần Anh Tấn 02043.898.966  
  PGĐ Bạch Hồng Quân 02043.898.968  
2 Văn phòng Công đoàn 02043.898.978  
3 Văn phòng Đảng uỷ 02043.898.959  
4 Văn phòng Công ty 02043.898.901  
5 Fax Công ty PCBG 02043.856.651  
6 Trưởng phòng Kế hoạch vật tư 02043.898.902  
7 Trưởng phòng Tổ chức - lao động 02043.898.903  
8 Trưởng phòng Kỹ Thuật 02043.898.904  
9 Trưởng phòng Tài chính kế toán 02043.898.905  
10 Trưởng phòng Thanh tra bảo vệ & PC
02043.898.906  
11 Trưởng phòng Điều độ 02043.898.907  
12 Trưởng phòng Quản lý Xây dựng
02043.898.908  
13

Trưởng phòng Kinh doanh điện năng

02043.898.909

 
14 Trưởng phòng Công nghệ thông tin 02043.898.910  
15 Trưởng phòng An toàn 02043.898.911  
16 Trưởng phòng Kiểm tra điện 02043.898.962  
17 Quản đốc.PXTN - SCLĐ 02043.898.926  
II
KHỐI CÁC ĐIỆN LỰC HUYỆN TP
   
1
Điện lực Lạng Giang


Giám đốc 02043.786.305

PGĐ Kỹ thuật 02043.786.306

PGĐ Kinh doanh 02043.786.307

Fax 02043.844.932

Trưởng phòng Kinh doanh 02043.786.301
2
Điện lực Việt YênGiám đốc 02042.217.001


PGĐ Kỹ thuật 02042.217.005


PGĐ Kinh doanh 02042.240.979


Fax 02043.844.936


Trưởng phòng Kinh doanh 02042.217.010

3
Điện lực Yên ThếGiám đốc 02042.218.602


PGĐ Kỹ thuật 02042.202.888


PGĐ Kinh doanh 02043.877.657


Fax 02043.844.933


Trưởng phòng Kinh doanh 02042.218.604

4
Điện lực Tân YênGiám đốc 02043.795.939


PGĐ Kỹ thuật 02043.795.929


PGĐ Kinh doanh 02043.795.989


Fax 02043.884.934


Trưởng phòng Kinh doanh 0204.3795.979

 5 Điện lực Thành phố Bắc Giang
   
  Giám đốc 02043.898.526  
  PGĐ Kỹ thuật 02043.898.525  
  PGĐ Kinh doanh
02043.898.646
 
  Fax
02043.854.304
 
  Trưởng phòng Kinh doanh
02043.898.628 
 
6
Điện lực Lục NgạnGiám đốc 02043.682.864


PGĐ Kỹ thuật 02043.682.862


PGĐ Kinh doanh 02043.682.863


Fax 02043.884.631


Trưởng phòng Kinh doanh 02043.682.865

7
Điện lực Hiệp HoàGiám đốc 02043.567.111


PGĐ Kỹ thuật 02043.567.222


PGĐ Kinh doanh 02043.567.555


Fax 02043.844.935


Trưởng phòng Kinh doanh 02043.567.969

8
Điện lực Lục NamGiám đốc 02042.213.701


PGĐ Kỹ thuật 02042.214.403


PGĐ Kinh doanh 02042.214.404


Fax 02043.844.930


Trưởng phòng Kinh doanh 02042.213.703

9
Điện lực Sơn ĐộngGiám đốc 0963.436.917


PGĐ Kỹ Thuật 0962.024.627

PGĐ Kinh doanh 02042.215.703


Fax 02043.887.039


Trưởng phòng Kinh doanh 02043.599.551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Danh Mục
Thống kê
Membership Thành viên:
Latest New User Mới nhất : HassanFanny
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 1841

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 19
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 19

Online Now Online Now: