Mode:  
Tư vấn sử dụng điện
Đối thoại với người dân về tiền điện, giá điện

2020-05-20 08:08
-3
MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ HOÁ ĐƠN TIỀN ĐIỆN THÁNG 4 VÀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIẢM GIÁ ĐIỆN

2020-04-20 14:52
-33
Bắc Giang hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020
Bắc Giang tiết kiệm sản lượng điện 14.530 kWh, tương đương khoảng 26 triệu đồng trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất 2020 (từ 20giờ30÷21giờ30 ngày 28/3/2020).
2020-03-31 09:32
-53
Công ty Điện lực Bắc Giang tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng dịch vụ điện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Công ty Điện lực Bắc Giang tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực tuyến và thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt góp phần phòng chống dịch COVID-19
2020-03-25 16:48
-59

Danh Mục