Các Sự Cố Bất Thưòng
Kết quả cung ứng điện ngày 02/8/2018

2018-08-09 08:53
-565
Sự cố đổ cột đường dây 110KV Đình Trám -Hiệp Hòa làm mất điện rộng trên địa bàn huyện Hiệp Hòa và Tân Yên
Vào khoảng 02h29 phút, ngày 18/8/2015 tại vị trí cột số 75A đường dây 110kV Đình Trám - Hiệp Hòa bị đổ cột, gây mất điện phần lớn khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Hiệp Hòa và một số xã thuộc huyện Tân Yên. Đường dây 110kV trên do Chi nhánh Lưới điện Cao thế Bắc Giang - Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc quản lý.
2015-08-18 16:51
-1652
Kết quả cung ứng điện ngày 01/6/2015

2015-06-03 08:19
-1728