Mode:  
Thông cáo báo chí
EVN: Cập nhật tình hình ảnh hưởng của mưa lũ tại miền trung đến cung cấp điện và vận hành các hồ thủy điện

2020-10-16 16:01
-6
Cung ứng và sử dụng điện tháng 9 và quý 3/2020

2020-10-14 07:17
-8
Phê duyệt điều chỉnh lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện năm 2020 của các khách hàng sau trạm biến áp công cộng thuộc Điện lực Lục Ngạn

2020-10-02 09:57
-20
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 9/2020, Quý 3 và nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020
Trong tháng 9 và Quý 3/2020, Công ty Điện lực Bắc Giang (PCBG) đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép là vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid - 19, vừa đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh, sinh hoạt và các sự kiện kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục vụ Đại hội Đảng các cấp; Lễ kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9; kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Bắc Giang, phòng chống úng do mưa bão, giông sét trên địa bàn tỉnh.
2020-10-02 08:10
-20
Cung ứng và sử dụng điện tháng 8 năm 2020

2020-09-11 14:36
-41
EVN đưa vào hoạt động thử nghiệm nền tảng EVNSOLAR để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam

2020-09-11 13:53
-41
EVN: Tình hình hoạt động tháng 8 năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9/2020

2020-09-11 13:50
-41
Phê duyệt điều chỉnh lịch ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện năm 2020 của các khách hàng sau trạm biến áp công cộng thuộc Điện lực Việt Yên

2020-09-08 08:57
-44
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8/2020 và nhiệm vụ công tác tháng 9/2020
Trong tháng 8/2020, Công ty Điện lực Bắc Giang (PCBG) đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép là vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid - 19, vừa đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh, sinh hoạt và các sự kiện kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục vụ Đại hội Đảng các cấp và kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Bắc Giang, phục vụ chống úng do mưa bão trên địa bàn tỉnh.
2020-09-04 14:52
-48
TCBC EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 07, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2020

2020-08-17 10:30
-66
12345678910

Danh Mục