Mode:  
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 97
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 13h30 : 01/10/202217h00 : 01/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang TBA theo tiêu chuẩn 5STiên Lục 19 116PA0501Điện lực Lạng Giang
2 7h30 : 01/10/202212h00 : 01/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang TBA theo tiêu chuẩn 5STiên Lục 12 264PA0501Điện lực Lạng Giang
3 7h00 : 01/10/202216h30 : 01/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Khắc phục tồn tại trên lưới - Thay CSV tại MC 374E7.9/58 - TN, tra chì TBN301/374E79. - VSCN, thay CSV TBA La Thành - VSCN, thay CSV TBA La Thành 2 - VSCN, thay CSV TBA Song Sơn - VSCN, thay CSV TBA Làng Chiềng. - VSCN, thay CSV TBA Tiến Trung. - VSCN, thay CSV TBA Trại Mới-TTLDA374-E7.9-51 nhánh Hố LuồngSau PT 374-7E7.9/521351PA0503ĐL Yên Thế
4 5h00 : 01/10/20229h00 : 01/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Chuyển dây và hộp công tơ từ cột (2.3).3 cũ sang cột (2.3).3 mới sau TBA Huyền Quang 1 theo QĐ 3392/QĐ-ĐLTPBGĐ. Huyền Quang 1Phường Ngô Quyền177PA0505ĐL TP Bắc Giang
5 8h45 : 02/10/20229h00 : 02/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồnLDA471-E7.24***471-E7.24 7623PA0504ĐL Tân Yên
6 6h00 : 02/10/202210h30 : 02/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điệnLDA471-E7.24***471-E7.24 586PA0504ĐL Tân Yên
7 6h00 : 02/10/20226h15 : 02/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồnLDA471-E7.24***471-E7.24 7392PA0504ĐL Tân Yên
8 7h00 : 02/10/20229h00 : 02/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thí nghiệm định kỳ TBA phụ tảiSố 10 HVTphường Hoàng Văn Thụ98PA0505ĐL TP Bắc Giang
9 13h45 : 02/10/202216h00 : 02/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thí nghiệm định kỳ TBA phụ tảiNeo 7Thị Trấn Nham Biền164PA0505ĐL TP Bắc Giang
10 10h00 : 02/10/202212h00 : 02/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thí nghiệm định kỳ TBA phụ tảiCụm 1A Huyền Quangphường Ngô Quyền99PA0505ĐL TP Bắc Giang
11 8h30 : 02/10/202210h30 : 02/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thí nghiệm định kỳ TBA phụ tảiKhu Công Anphường Ngô Quyền115PA0505ĐL TP Bắc Giang
12 7h00 : 02/10/20229h00 : 02/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thí nghiệm định kỳ TBA phụ tảiBCH Quân Sự Tỉnhphường Dĩnh Kế310PA0505ĐL TP Bắc Giang
13 13h45 : 02/10/202216h00 : 02/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thí nghiệm định kỳ TBA phụ tảiNguyễn Khắc Nhuphường Trần Nguyên Hãn301PA0505ĐL TP Bắc Giang
14 8h30 : 02/10/202210h30 : 02/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thí nghiệm định kỳ TBA phụ tảiSố 11 HVTphường Hoàng Văn Thụ186PA0505ĐL TP Bắc Giang
15 5h30 : 02/10/202211h00 : 02/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Đảo thứ tự pha tại cột 1 nhánh Minh Khai ( cột LBS 474-7.M.Khai/1) Thay đầu cốt loại gulifa,bảo dưỡng DCL N. BCS Lấy lại độ võng khoảng cột 18-19 nhánh Minh Khai Thay FCO tại TBA Đa Mai 4 đường dây 474E7.22LDA474-E7.22***Đường trục 474-E7.22phường Đa Mai, xã Song Mai906PA0505ĐL TP Bắc Giang
16 5h30 : 02/10/202211h00 : 02/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Đảo thứ tự pha tại cột 1 nhánh Minh Khai ( cột LBS 474-7.M.Khai/1) Thay đầu cốt loại gulifa,bảo dưỡng DCL N. BCS Lấy lại độ võng khoảng cột 18-19 nhánh Minh Khai Thay FCO tại TBA Đa Mai 4 đường dây 474E7.22LDA471-E7.12-100***Nhánh rẽ Minh Khaiphường Đa Mai2433PA0505ĐL TP Bắc Giang
17 7h30 : 25/09/20228h30 : 25/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ, TI TBAKho 671 - 100(C5)TBA Kho 6711PA0501Điện lực Lạng Giang
18 9h00 : 25/09/202210h00 : 25/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ, TINông Văn DũngTBA Nông Văn Dũng1PA0501Điện lực Lạng Giang
19 10h30 : 25/09/202211h30 : 25/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ, TIThịnh PhátTBA May Thịnh Phát1PA0501Điện lực Lạng Giang
20 14h00 : 25/09/202215h30 : 25/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ Công tơ, TI TBASân bay kép 1TBA Sân Bay Kép 11PA0501Điện lực Lạng Giang
21 5h30 : 25/09/202211h30 : 25/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thay dây dẫn từ cột 6 nhánh Công Minh đến TBA Công Minh và thay FCO-T1 TBA Công Minh lộ 472E7.22LDA472-E7.22***Đường trục 472-E7.22Xã Song Khê2219PA0505ĐL TP Bắc Giang
22 6h00 : 25/09/202211h30 : 25/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để trồng thay cột, thay xà tại cột 22 nhánh Bắc Lý; Thay dây dẫn từ cột 21 đến cột 22A nhánh Bắc LýLDA475-E7.11-67***Nhánh Bắc Lý Nhánh Bắc Lý2577PA0508Hiệp Hoà
23 12h00 : 25/09/202214h00 : 25/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác tại E7.16: Đóng điện nghiệm thu thanh cái C42 E7.16. kiểm tra điều kiện hoà song song 2MBA T1, T2 E7.16LDA484-E7.16***ĐZ 484-E7.16Đường dây 484E7.162PA0508Hiệp Hoà
24 6h00 : 25/09/20226h30 : 25/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển phương thức phục vụ công tác tại E7.16LDA475-E7.11***ĐZ 475-E7.11Đường dây 475E7.113853PA0508Hiệp Hoà
25 12h00 : 25/09/202214h00 : 25/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác tại E7.16: Đóng điện nghiệm thu thanh cái C42 E7.16. kiểm tra điều kiện hoà song song 2MBA T1, T2 E7.16LDA476-E7.16***ĐZ 476-E7.16Đường dây 476E7.161PA0508Hiệp Hoà
26 12h00 : 25/09/202214h00 : 25/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác tại E7.16: Đóng điện nghiệm thu thanh cái C42 E7.16. kiểm tra điều kiện hoà song song 2MBA T1, T2 E7.16LDA482-E7.16***ĐZ 482-E7.16Đường dây 482E7.161PA0508Hiệp Hoà
27 6h00 : 25/09/20226h30 : 25/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển phương thức phục vụ công tác tại E7.16LDA473-E7.16***ĐZ 473-E7.16Đường dây 473E7.165896PA0508Hiệp Hoà
28 12h00 : 25/09/202214h00 : 25/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác tại E7.16: Đóng điện nghiệm thu thanh cái C42 E7.16. kiểm tra điều kiện hoà song song 2MBA T1, T2 E7.16LDA478-E7.16***ĐZ 478-E7.16Đường dây 478E7.161PA0508Hiệp Hoà
29 12h00 : 25/09/202214h00 : 25/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng điện nghiệm thu thanh cái C42 E7.16. kiểm tra điều kiện hoà song song 2MBA T1, T2 E7.16LDA472-E7.16***ĐZ 472-E7.16Đường dây 472E7.161383PA0508Hiệp Hoà
30 16h00 : 25/09/202218h00 : 25/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ MBALâm SơnTBA Lâm Sơn2PA0510ĐL Sơn Động
31 14h00 : 25/09/202216h00 : 25/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ MBAChiến ThắngTBA Chiến Thắng1PA0510ĐL Sơn Động
32 8h00 : 25/09/202211h00 : 25/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây dẫn sang cột trồng mớiChủa 1.Lộ I TBA Chủa 141PA0510ĐL Sơn Động
33 10h00 : 26/09/202212h00 : 26/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang TBA theo tiêu chuẩn 5STân Hưng 10TBA Tân HƯNG 10168PA0501Điện lực Lạng Giang
34 14h00 : 26/09/202217h00 : 26/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang TBA Theo tiêu chuẩn 5STân Hưng 12TBA Tân Hưng 12154PA0501Điện lực Lạng Giang
35 7h30 : 26/09/20229h30 : 26/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang TBA theo tiêu chuẩn 5SSông CùngTBA Sông cùng105PA0501Điện lực Lạng Giang
36 7h30 : 26/09/20229h00 : 26/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA, Thay chống sét van TBA Canh Nậu 9TBA Canh Nậu 9TBA Canh Nậu 967PA0503ĐL Yên Thế
37 9h30 : 26/09/202211h30 : 26/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA, Thay chống sét van TBA Canh Nậu 5TBA Canh Nậu 5TBA Canh Nậu 5144PA0503ĐL Yên Thế
38 15h30 : 26/09/202217h00 : 26/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA, Thay chống sét van TBA Canh nậu 1TBA Canh Nậu 1TBA Canh Nậu 1221PA0503ĐL Yên Thế
39 7h30 : 26/09/20229h00 : 26/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA, Thay chống sét van TBA Đồng TiênTBA Đồng TiênTBA Đồng Tiên40PA0503ĐL Yên Thế
40 13h30 : 26/09/202215h00 : 26/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA, Thay chống sét van TBA UBX Canh NậuTBA UBX Canh NậuTBA UBX Canh Nậu265PA0503ĐL Yên Thế
41 13h30 : 26/09/202215h00 : 26/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA, Thay chống sét van TBA Canh Nậu 6TBA Canh Nậu 6TBA Canh Nậu 6184PA0503ĐL Yên Thế
42 15h30 : 26/09/202217h00 : 26/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA, Thay chống sét van TBA Canh Nậu 14TBA Canh Nậu 14TBA Canh Nậu 1470PA0503ĐL Yên Thế
43 9h30 : 26/09/202211h30 : 26/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp TBA, Thay chống sét van TBA Thị CùngTBA Thị CùngTBA Thị Cùng55PA0503ĐL Yên Thế
44 17h00 : 26/09/202220h00 : 26/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: theo đề nghị của khách hàngVũ Đăng Quang 4PA0505ĐL TP Bắc Giang
45 7h45 : 26/09/202210h00 : 26/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: theo đề nghị của khách hàngGạch Tân Mỹ 1PA0505ĐL TP Bắc Giang
46 7h15 : 26/09/202212h00 : 26/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: thay FCO trạm biến áp Đường 34-IĐường 34-Iphường Đa Mai233PA0505ĐL TP Bắc Giang
47 8h15 : 26/09/202212h00 : 26/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : San tải đường dây 0,4 kV cắt lèo đường dây tại cột 2.17 TBA Thanh Hải 9; Đấu lèo đường dây tại cột 2.23 TBA Thanh Hải 9 vào đường dây cột 1.13 TBA Đức ChínhThanh Hải 9Lộ II TBA Thanh Hải 9146PA0507ĐL Lục Ngạn
48 8h15 : 26/09/202212h00 : 26/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : San tải đường dây 0,4 kV cắt lèo đường dây tại cột 2.17 TBA Thanh Hải 9; Đấu lèo đường dây tại cột 2.23 TBA Thanh Hải 9 vào đường dây cột 1.13 TBA Đức ChínhĐức ChínhLộ I TBA Đức Chính92PA0507ĐL Lục Ngạn
49 7h30 : 26/09/202212h00 : 26/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : kéo dây dẫn bổ sungThôn MớiLộ I TBA Thôn Mới153PA0510ĐL Sơn Động
50 7h30 : 26/09/20229h30 : 26/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ MBABTS Đông TuấnTBA BTS Đông Tuấn1PA0510ĐL Sơn Động
51 10h30 : 26/09/202212h30 : 26/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ MBABTS Đồng ThôngTBA BTS Đồng Thông1PA0510ĐL Sơn Động
52 14h00 : 26/09/202216h30 : 26/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, thí nghiệm định kỳ MBATây Yên Tử 6TBA Tây Yên Tử 61PA0510ĐL Sơn Động
53 10h00 : 27/09/202212h00 : 27/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang TBA theo tiêu chuẩn 5STân Hưng 6TBA Tân Hưng 6313PA0501Điện lực Lạng Giang
54 14h00 : 27/09/202217h00 : 27/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang TBA theo tiêu chuẩn 5SNghĩa Hòa 11 121PA0501Điện lực Lạng Giang
55 7h30 : 27/09/20229h30 : 27/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang TBA theo tiêu chuẩn 5STân Hưng 5TBA Tân HƯNG 5230PA0501Điện lực Lạng Giang
56 5h00 : 27/09/202217h00 : 27/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Dịch chuyển khoảng cột từ cột 2 đến cột 5 nhánh Mỹ Độ 4B lộ 474E7.22LDA474-E7.22-18***Nhánh rẽ Mỹ Độ 4BXã Đồng Sơn, Tân Mỹ395PA0505ĐL TP Bắc Giang
57 5h00 : 27/09/20227h30 : 27/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Tháo lèo ba pha tại cột 21/474E7.22 quấn gọn về phái cột 1 nhánh MĐ4B đường dây 474E7.22LDA474-E7.22***Đường trục 474-E7.22Xã Đồng Sơn, Tân Mỹ1203PA0505ĐL TP Bắc Giang
58 13h30 : 27/09/202217h00 : 27/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Đấu lèo ba pha nhánh MĐ4B tại cột 21/474E7.22 đường dây 474E7.22LDA474-E7.22***Đường trục 474-E7.22Xã Đồng Sơn, Tân Mỹ1203PA0505ĐL TP Bắc Giang
59 13h00 : 27/09/202215h00 : 27/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp phụ tảiThôn Núi YDThôn Núi Xã Quỳnh Sơn194PA0505ĐL TP Bắc Giang
60 15h00 : 27/09/202217h00 : 27/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp phụ tảiMinh Phượng 5TDP Minh Phượng TT Nham Biền276PA0505ĐL TP Bắc Giang
61 10h00 : 27/09/202211h30 : 27/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp phụ tảiTrại GiữaXã Xuân Phú147PA0505ĐL TP Bắc Giang
62 9h00 : 27/09/202211h00 : 27/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp phụ tảiNeo 11TT Nham Biền172PA0505ĐL TP Bắc Giang
63 15h00 : 27/09/202217h00 : 27/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp phụ tảiNeo 13TT Nham Biền117PA0505ĐL TP Bắc Giang
64 7h00 : 27/09/20229h00 : 27/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp phụ tảiĐông Tiến 2Xã Xuân Phú281PA0505ĐL TP Bắc Giang
65 13h30 : 27/09/202215h00 : 27/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp phụ tảiT2-Neo 12TT Nham Biền32PA0505ĐL TP Bắc Giang
66 7h00 : 27/09/20229h00 : 27/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp phụ tảiNeo 6TT Nham Biền115PA0505ĐL TP Bắc Giang
67 8h30 : 27/09/202210h30 : 27/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp phụ tảiĐông Tiến 3Xã Xuân Phú213PA0505ĐL TP Bắc Giang
68 7h45 : 27/09/202212h15 : 27/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S, tăng cường tiếp xúc lèo xuất tuyến TBA Thôn GiàngThôn GiàngCắt DCL 331-1 TBA Thôn Giàng160PA0507ĐL Lục Ngạn
69 13h45 : 27/09/202218h15 : 27/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S, tăng cường tiếp xúc lèo xuất tuyến TBA Làng CảLàng CảCắt DCL 331-1 TBA Làng Cả322PA0507ĐL Lục Ngạn
70 13h50 : 27/09/202218h15 : 27/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S, tăng cường tiếp xúc lèo xuất tuyến TBA Thôn Suối ChạcThôn Suối ChạcCắt FCO-T1 TBA Thôn Suối Chạc81PA0507ĐL Lục Ngạn
71 7h45 : 27/09/202212h30 : 27/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S, tăng cường tiếp xúc lèo xuất tuyến TBA Vựa NgoàiVựa NgoàiCắt DCL 331-1 TBA Vựa Ngoài366PA0507ĐL Lục Ngạn
72 13h45 : 27/09/202218h15 : 27/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S, tăng cường tiếp xúc lèo xuất tuyến TBA LũnLũnCắt DCL 331-1 TBA Lũn132PA0507ĐL Lục Ngạn
73 13h45 : 27/09/202218h15 : 27/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S, tăng cường tiếp xúc lèo xuất tuyến TBA Thôn TrạmTrạmCắt DCL 331-1 TBA Thôn Trạm133PA0507ĐL Lục Ngạn
74 7h30 : 28/09/202211h00 : 28/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu, thí nghiệm MBA, chỉnh trang 5S TBALàng TựTBA Làng Tự260PA0502ĐL Việt Yên
75 14h00 : 28/09/202218h00 : 28/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu, thí nghiệm MBA, chỉnh trang 5S TBADục Quang 1TBA Dục Quang 1280PA0502ĐL Việt Yên
76 7h00 : 28/09/202211h00 : 28/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay nâng công suất MBA Bố Hạ 5 từ 160 lên 250kVA, thay thiết bị tủ 0,4kV. Thay CSV TBA Bố Hạ 6LDA373-E7.9-63_1***Nhánh Bố Hạ 6-373-E7.9373-7.BH6/1400PA0503ĐL Yên Thế
77 8h00 : 28/09/202212h30 : 28/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay nâng công suấtTBA LA ChảTBA LA Chả149PA0503ĐL Yên Thế
78 8h00 : 28/09/202212h30 : 28/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay nâng công suấtTBA Đồng Tiên 2TBA Đồng Tiên 256PA0503ĐL Yên Thế
79 6h00 : 28/09/202214h00 : 28/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thay sứ kém tại cột 32, Thay MBA Đông Khánh, bảo dưỡng PT 371-1.P.Lôi/2; Thay ty sứ hạ thế MBA Bơm Thắng CươngLDA371-E7.19-44***Nhánh rẽ Bơm Tư MạiXã Tư Mại, Thị Trấn Nham Biền3768PA0505ĐL TP Bắc Giang
80 7h00 : 28/09/20229h30 : 28/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm, xử lý rỉ dầu, bổ xung dầu MBA Chàng 3Chàng 3Khu chùa chàng, Rừng Cốm139PA0509ĐL Lục Nam
81 9h00 : 28/09/202211h00 : 28/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hạt chống ẩm kém TBA Thôn Đầng 2Thôn Đầng 2Thôn Đầng139PA0509ĐL Lục Nam
82 7h30 : 29/09/202212h00 : 29/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang TBA theo tiêu chuẩn 5SKép 1 - 400(C2) 270PA0501Điện lực Lạng Giang
83 13h30 : 29/09/202217h00 : 29/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang TBA theo tiêu chuẩn 5SKép 5 - 160(6) 188PA0501Điện lực Lạng Giang
84 6h30 : 29/09/202211h00 : 29/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng, thay cột 6 nhánh Ải QuangLDA472-E7.7-62_1***Nhánh Ải QuangNhánh Ải Quang495PA0502ĐL Việt Yên
85 8h00 : 29/09/202212h30 : 29/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay nâng công suấtTBA Tân Sỏi 11TBA Tân Sỏi 1163PA0503ĐL Yên Thế
86 8h00 : 29/09/202212h30 : 29/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay nâng công suấtTBA Cầu NhãnTBA Cầu Nhãn110PA0503ĐL Yên Thế
87 7h30 : 29/09/202210h30 : 29/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay nâng công suấtTBA An Thượng 2TBA An Thượng 2121PA0503ĐL Yên Thế
88 7h30 : 29/09/202211h30 : 29/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S TBAThôn Cả 162PA0504ĐL Tân Yên
89 13h30 : 29/09/202217h30 : 29/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S TBAThôn Chè 346PA0504ĐL Tân Yên
90 6h00 : 29/09/202214h00 : 29/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Lắp kim thu sét, mỏ phóng ĐZ 371 E7.12 nhánh Nội HoàngLDA371-E7.12-9***Nhánh rẽ Nội Hoàng 1Xã Nội Hoàng2224PA0505ĐL TP Bắc Giang
91 8h00 : 29/09/202210h00 : 29/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA Đồi NgôĐồi NgôKhu Ngã Tư TT Đồi Ngô127PA0509ĐL Lục Nam
92 14h00 : 30/09/202218h00 : 30/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu, thí nghiệm MBA, chỉnh trang 5S TBATĩnh LộcTBA Tĩnh Lộc272PA0502ĐL Việt Yên
93 7h30 : 30/09/202211h00 : 30/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu, thí nghiệm MBA, chỉnh trang 5S TBAVân Cốc 5TBA Vân Cốc 599PA0502ĐL Việt Yên
94 13h15 : 30/09/202216h30 : 30/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thu hồi dây dẫn, đấu lèo phục vụ san tải sang TBA Tân An 5Thôn ThắngThôn Thắng thị trấn Tân An112PA0505ĐL TP Bắc Giang
95 7h15 : 30/09/202211h00 : 30/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thay AB tổng T1, Thay FCO-T1 TBA Tân PhượngTân PhượngThôn Tân Phưỡng xã Tân Mỹ282PA0505ĐL TP Bắc Giang
96 13h15 : 30/09/202216h30 : 30/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: TĐấu lèo phúc vụ san tải từ TBA Thôn Thắng sang TBA Tân An 5Tân An 5thị trấn Tân An25PA0505ĐL TP Bắc Giang
97 8h00 : 30/09/202212h30 : 30/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Táp dây dẫn pha B, C tại khoảng cột 7 đến 8 nhánh Sa Lý lộ 371E7.8LDA371-E7.8-77-59-2-103***N. Xa LýCắt DCL 371-7.S.Lý/3933PA0507ĐL Lục Ngạn