Mode:  
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 65
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 8h30 : 20/05/20229h30 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ đầu nguồn do mất kết nối đo xaChao 1TBA Chao 188PA0510ĐL Sơn Động
2 10h00 : 20/05/202211h30 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ đầu nguồn do mất kết nối đo xaNguyễn Văn HuânTBA Nguyễn Văn Huân1PA0510ĐL Sơn Động
3 8h00 : 21/05/202210h30 : 21/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Hạ cấp TI TBA Công ty Đại PhúcĐại PhúcCông ty Đại Phúc1PA0505ĐL TP Bắc Giang
4 15h20 : 22/05/202216h40 : 22/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ+TITBA Cơ Khí Số 2TBA Cơ Khí số 21PA0501Điện lực Lạng Giang
5 9h15 : 22/05/202210h15 : 22/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ +TIBích Thủy T1TBA Bích thủy MBA T13PA0501Điện lực Lạng Giang
6 10h30 : 22/05/202211h30 : 22/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ +TIBích Thủy 2-630TBA Bích thủy 630 KVA2PA0501Điện lực Lạng Giang
7 8h00 : 22/05/20229h00 : 22/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ +TIBắc Hà-560TBA Bắc Hà.1PA0501Điện lực Lạng Giang
8 14h00 : 22/05/202215h00 : 22/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ +TIThống Nhất M2TBA Thóng Nhất (M2) 320kva1PA0501Điện lực Lạng Giang
9 8h30 : 22/05/202211h30 : 22/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI hệ đếm điện tổng TBA Kho BạcLDA473-E7.9-45***Nhánh Kho BạcTBA Kho Bạc1PA0503ĐL Yên Thế
10 4h00 : 22/05/20228h00 : 22/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Lắp đặt 03 chuỗi sứ thủy tinh 35kV tại cột 1-FJ 376 (nhánh Fuji lộ 376E7.12), QT 378E7.12 (nhánh Quyết Tiến 378E7.12) Căng dây lấy độ võng từ cột 01-FJ376, QT378E7.12 sang giàn trạm TBA 560kVA-35(22)/0.4KV mới xây dựng, hoàn thiện công trìnhLDA376-E7.12***Đường trục 376-E7.12Xã Tân Liễu, Tiền Phong13PA0505ĐL TP Bắc Giang
11 4h00 : 22/05/20228h00 : 22/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Lắp đặt 03 chuỗi sứ thủy tinh 35kV tại cột 1-FJ 376 (nhánh Fuji lộ 376E7.12), QT 378E7.12 (nhánh Quyết Tiến 378E7.12) Căng dây lấy độ võng từ cột 01-FJ376, QT378E7.12 sang giàn trạm TBA 560kVA-35(22)/0.4KV mới xây dựng, hoàn thiện công trìnhLDA378-E7.12***Đường trục 378-E7.12Xã Tân Liễu, Tiền Phong2804PA0505ĐL TP Bắc Giang
12 7h00 : 23/05/202211h30 : 23/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thay đầu cốt Gulyfa cũ kém, bảo dưỡng DCL 331-1 TBA Bơm Yên Tập 1, TBA Bơm Yên Tập 2LDA371-E7.19-142***Nhánh rẽ Bơm Yên Tập 2Xã Yên Lư557PA0505ĐL TP Bắc Giang
13 7h30 : 24/05/202214h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cẩu tráo đổi MBA, tủ phân phối 0,4 kVTân Thanh 12TBA Tân Thanh 12201PA0501Điện lực Lạng Giang
14 7h30 : 24/05/202214h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cẩu tráo đổi MBA, tủ phân phối 0,4 kVXương Lâm 16TBA Xương Lâm 16130PA0501Điện lực Lạng Giang
15 7h30 : 24/05/202213h30 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế, tráo đổi MBALDA373-E7.13-76_1-27***Sư đoàn 365Nhánh Sư 3651PA0501Điện lực Lạng Giang
16 5h00 : 24/05/202211h30 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bảo dưỡng, thay đầu cốt tại DCL 373-7E7.7/13, PT 373-7E7.7/16.LDA373-E7.7***LDA373-E7.7ĐZ 373E7.7 từ E7.7 đến PT 373-7E7.7/20679PA0502ĐL Việt Yên
17 7h00 : 24/05/202211h30 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay MBA và TB tủ phân phốiYển Lý 2 67PA0504ĐL Tân Yên
18 4h45 : 24/05/20228h30 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điệnLDA472-TGNN-24***MInh Chính 247PA0504ĐL Tân Yên
19 7h50 : 24/05/202211h30 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay MBA và TB tủ phân phốiBãi Dinh (NT) 118PA0504ĐL Tân Yên
20 4h45 : 24/05/202217h30 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điệnLDA472-TGNN-39_2***Bình Lê 1277PA0504ĐL Tân Yên
21 13h45 : 24/05/202217h30 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thay dây dẫn từ cột (1.3).7 đến cột 3.13Đồi CútĐồi Cút140PA0505ĐL TP Bắc Giang
22 6h00 : 24/05/202215h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thay hạ công suất MBA 400kVA bằng MBA 250kVA, thay thế thiết bị trong tủ 0,4kV, thí nghiệm MBA sau khi thayTBA Số 2 Lạc Phú 4Thị Trấn Nham Biền2PA0505ĐL TP Bắc Giang
23 6h00 : 24/05/202215h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thay nâng công suất MBA 250kVA bằng MBA 400kVA, thay thế thiết bị trong tủ 0,4kV, thí nghiệm MBA sau khi thayLDA378-E7.1-45***Nhánh rẽ Bơm Văn SơnXã Hương Gián1450PA0505ĐL TP Bắc Giang
24 6h15 : 24/05/202211h30 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S tại TBA Đồng Tân 4Đồng Tân 4TBA Đồng Tân 4186PA0508Hiệp Hoà
25 7h00 : 24/05/20229h30 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt kim thu sét và dây dọc cột tại TBA Xuân Bái thuộc ĐZ 478 E7.11Xuân BáiTBA Xuân Bái152PA0508Hiệp Hoà
26 7h15 : 24/05/202213h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tăng cường đầu cốt vào DCL N. H. T 6 Tại cột 14 nhánh Hoàng Thanh 6 ĐZ 471 E7.11 bằng PP hotllineLDA471-E7.11-93-21***Nhánh Hoàng Thanh 6nhánh Hoàng Thanh 6175PA0508Hiệp Hoà
27 13h00 : 24/05/202218h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tăng cường đầu cốt vào DCL N.T.Lương Tại cột 1 nhánh Thanh Lương ĐZ 474 E7.11 bằng PP hotllineLDA474-E7.11-84-7-22-8***Nhánh Thanh Lươngnhánh Thanh Lương444PA0508Hiệp Hoà
28 14h15 : 24/05/202218h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S tại TBA Thanh Vân 3Thanh Vân 3TBA Thanh Vân 3155PA0508Hiệp Hoà
29 14h00 : 24/05/202217h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối ĐZ 0,4kV tại cột 1.I.II/TS2- TBA Tứ Sơn 2Tứ Sơn 2Thôn Tứ Sơn116PA0509ĐL Lục Nam
30 14h00 : 24/05/202217h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối ĐZ 0,4kV và thu hồi dây dẫn tại khoảng cột 24.I/LP đến 27.I/LP - TBA Liên PhongLiên PhongMột phần Thôn Liên phong161PA0509ĐL Lục Nam
31 7h15 : 24/05/202210h30 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay cột 12 nhánh Phương Sơn để nâng cao khoảng cách pha đấtPT P.Sơn-1/1AHTX Phương Sơn, một phần thôn Ngọc Sơn, Dĩnh Bạn, Thượng Lâm, Sơn Đình xã Thanh Lâm2822PA0509ĐL Lục Nam
32 7h50 : 25/05/202211h30 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay MBA và TB tủ phân phốiLDA471-E7.24-40***Thôn Chè 346PA0504ĐL Tân Yên
33 7h00 : 25/05/202211h30 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay MBA và TB tủ phân phốiAn Huy 2 52PA0504ĐL Tân Yên
34 7h15 : 25/05/202213h00 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thay đầu cốt LB FCO-T1 cả 3 pha tại cột TBA Trường Sơn 1 đường dây 474E7.22 bằng phương pháp HotlineTrường Sơn 1Xã Song Mai340PA0505ĐL TP Bắc Giang
35 13h15 : 25/05/202217h00 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thay đầu cốt LB FCO-T1 cả 3 pha tại cột TBA Trường Sơn 3 ĐZ 474 E7.22 bằng phương pháp HotlineTrường Sơn 3Xã Song Mai218PA0505ĐL TP Bắc Giang
36 6h00 : 25/05/202213h00 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Nâng công suất MBA từ 180 kVA lên 250kVA, thay thế thiết bị trong tủ 0,4kV, thí nghiệm MBA sau khi thayĐông KhánhThôn Đông Khánh xã Tư Mại233PA0505ĐL TP Bắc Giang
37 7h15 : 25/05/202211h30 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Xử lý sự cố chập dây cáp ngầm từ tủ T1.4 đến T1.5 TBA Số 9 HVTSố 9 HVTĐường Ngô Văn Cảnh, phường Hoàng Văn Thụ41PA0505ĐL TP Bắc Giang
38 7h15 : 25/05/202211h30 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Chuyển dây cáp, hộp công tơ sang cột mới theo CRMPhú GiãThôn Phú Giã102PA0505ĐL TP Bắc Giang
39 6h00 : 25/05/202215h00 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Nâng công suất MBA từ 250 kVA lên 320kVA, thay thế thiết bị trong tủ 0,4kV, thí nghiệm MBA sau khi thayLDA371-E7.19-125***Nhánh rẽ Tân YênXã Yên Lư3998PA0505ĐL TP Bắc Giang
40 6h00 : 25/05/202211h30 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt kim thu sét, mỏ phóng điện và dây dọc cột nhánh Ấp Mới và TBA Ấp Mới thuộc ĐZ 477 E7.16LDA477-E7.16-69***Nhánh Ấp MớiTBA Ấp Mới31PA0508Hiệp Hoà
41 6h15 : 25/05/202211h30 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S tại TBA Đồng Tân 1Đồng Tân 1TBA Đồng Tân 1166PA0508Hiệp Hoà
42 14h15 : 25/05/202218h00 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S tại TBA Đồng VânĐồng VânTBA Đồng Vân153PA0508Hiệp Hoà
43 7h30 : 25/05/202214h30 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cẩu thay MBA, thay thế các thiết bị trong tủ 0,4kV và thí nghiệm MBA sau khi thay MBA Cai vàngThôn Cai VàngThôn Cai Vàng115PA0509ĐL Lục Nam
44 6h00 : 25/05/202214h00 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : căng kéo dây dẫn mới , thu hồi dây AV cũ, chuyển hộp công tơ sang cột mới và đấu nối từ cột 3.I.II/KD-11.I.II/KD TBA Khuôn DâyKhuôn DâyThôn Khuôn Dây211PA0509ĐL Lục Nam
45 7h30 : 25/05/202214h30 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cẩu thay MBA, thay thế các thiết bị trong tủ 0,4kV và thí nghiệm MBA sau khi thay MBA Tân QuýTân QuýThôn Tân Quý69PA0509ĐL Lục Nam
46 14h00 : 25/05/202217h30 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp chụp cột trên ĐZ 0,4 kVCướm 1Lộ I TBA Cướm 139PA0510ĐL Sơn Động
47 7h00 : 25/05/20229h30 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, xử lý rỉ dầu MBAHắngTBA Hắng144PA0510ĐL Sơn Động
48 14h00 : 25/05/202217h30 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp chụp cột trên ĐZ 0,4 kVThiaLộ I TBA Thia44PA0510ĐL Sơn Động
49 10h00 : 25/05/202212h00 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, xử lý rỉ dầu MBAĐồng DươngTBA Đồng Dương39PA0510ĐL Sơn Động
50 7h00 : 25/05/202211h30 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay tủ 0,4 kVAn Bá 3TBA An Bá 3180PA0510ĐL Sơn Động
51 6h00 : 26/05/202212h00 : 26/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp kim thu sétLDA375-E7.24-48***Ngọc Lý 3 495PA0504ĐL Tân Yên
52 6h00 : 26/05/202212h00 : 26/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp kim thu sétLDA375-E7.24-42***Ngọc Lý 5 847PA0504ĐL Tân Yên
53 7h15 : 26/05/202212h30 : 26/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thay đầu cốt LB FCO-T1 03 pha tại cột TBA Mai Sẫu ĐZ 474 E7.22 bằng phương pháp HotlineMai SẫuXã Đa Mai7PA0505ĐL TP Bắc Giang
54 13h15 : 26/05/202217h30 : 26/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Thay FCO-T1 03 pha TBA Xuân Phong 2 ĐZ 481 E7.22 bằng phương pháp HotlineXuân Phong 2Xã Tân Tiến307PA0505ĐL TP Bắc Giang
55 7h00 : 26/05/202210h45 : 26/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S TBA Trung Hòa 2Trung Hòa 2TBA293PA0508Hiệp Hoà
56 6h15 : 26/05/202211h30 : 26/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S tại TBA Thanh Vân 4Thanh Vân 4TBA Thanh Vân 4223PA0508Hiệp Hoà
57 14h15 : 26/05/202218h00 : 26/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S tại TBA Thanh Vân 2Thanh Vân 2TBA Thanh Vân 2174PA0508Hiệp Hoà
58 14h00 : 26/05/202217h30 : 26/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S TBA Trung Hòa 4Trung Hòa 4TBA122PA0508Hiệp Hoà
59 7h30 : 26/05/202214h30 : 26/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cẩu thay MBA, các thiết bị trong tủ 0,4kV và thí nghiệm MBA sau khi thay và thay đầu cốt kém TBA Trại Ruộng 2DCL 377-7.T.Ruộng 2/1Thôn Trạj Ruộng 2202PA0509ĐL Lục Nam
60 7h30 : 26/05/202214h30 : 26/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cẩu thay MBA, các thiết bị trong tủ 0,4kV và thí nghiệm MBA sau khi thay và thay đầu cốt kém TBA Trại MítDCL 377-7.T.Mít/1Thôn Trại Mít280PA0509ĐL Lục Nam
61 7h15 : 27/05/202211h30 : 27/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Lắp chụp, chuyển dây ,hộp công tơDĩnh Trì 2Xã Dĩnh Trì48PA0505ĐL TP Bắc Giang
62 7h15 : 27/05/202211h30 : 27/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện: Lắp chụp, chuyển dây ,hộp công tơThôn NúmXã Dĩnh Trì72PA0505ĐL TP Bắc Giang
63 7h00 : 27/05/202210h45 : 27/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S TBA Cẩm TrangCẩm TrangTBA295PA0508Hiệp Hoà
64 14h00 : 27/05/202216h30 : 27/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ TI khách hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Suối Bia - Nhà Hàng Suối BiaThị Trấn 2Lộ 47PA0508Hiệp Hoà
65 14h00 : 27/05/202217h30 : 27/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S TBA Trung Hòa 5Trung Hòa 5TBA131PA0508Hiệp Hoà