Mode:  
 
Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023
 
2023-10-22 10:27:25

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Bắc Giang triển khai nhiều giải pháp thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) “Tuyên truyền về an toàn và tiết kiệm điện trong trường học” tại Trường PTDT nội trú huyện Sơn Động
Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Bắc Giang tuyên truyền tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng
Hãy tiết kiệm điện – Vì tương lai
Công ty Điện lực Bắc Giang phối hợp với Sở Công Thương làm việc với Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững Bộ Công Thương
Điện lực thành phố Bắc Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng
Kiến thức, kỹ năng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả
Công ty Điện lực Bắc Giang triển khai giải pháp thực hiện tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng năm 2023
Chung tay thực hiện tiết kiệm điện mùa nắng nóng
Điện lực Lạng Giang tuyên truyền tiết kiệm điện